Zvýšená nemocnost včetně COVID-19

Vážení rodiče, 

jelikož nám rapidně stoupá počet nemocných dětí, prosíme o aktivní součinnost v boji s respiračními nemocemi a COVID-19. 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy/školky vstoupit.

Je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí/žáků. Při jejich zjištění (objevení) ze strany školy jsme nuceni volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Prosíme o důslednost a vnímání kolektivní zodpovědnosti. 

Děkujeme za spolupráci
Vedení školy

Fotogalerie ZŠ

Družina – Fotogalerie 2019

Družina – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="25" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...