Přípravná třída pro ŠR 22/23

Vážení rodiče předškoláků,
byl Vám doporučen odklad školní docházky? 
Máte obavu, že Vaše dítě nebude zvládat 1.třídu?
Stále váháte, zda dítě nechat ještě ve školce nebo ho dát do základní školy?
Možným řešením je přípravná třída.

Co je přípravná třída:
Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně však pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 žáků), díky kterému je umožněn užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což shledáváme jako velkou výhodu pro děti s odkladem povinné školní docházky a výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Pedagog v přípravné třídě se zaměřuje na systematickou přípravu dětí před zahájením povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi, návyky, rozvíjet řečové dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, sociální a komunikační dovednosti, návyky sebeobsluhy a hygieny, časovou a prostorovou orientaci, hudební a výtvarný projev. Je zde velmi podporována environmentální a polytechnická výchova. Děti se také účastní různých vzdělávacích a výjezdních akcí. 
Režim v přípravné třídě je podobný školnímu i školkovému. Vyučování probíhá tak jako v ZŠ v dopoledních hodinách, dále má dítě možnost navštěvovat ranní i odpolední školní družinu.

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče průběžně informováni, stejně jako ve škole či školce.

V tuto chvíli zjišťujeme zájem rodičů o zařazení dítěte přípravné třídy při ZŠ a MŠ v Syrovicích.
Pokud pro své dítě zvažujete přípravnou třídu, napište prosím na  email ms@skolasyrovice.cz .

Děkujeme.

 

 

Fotogalerie MŠ

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...

Výlet předškoláků k Ivančicím

Výlet předškoláků k Ivančicím

16. 9.2021 směřovaly naše kroky (spíše kola autobusu)  na Ivančicko, kde na nás vykoukla úplně jinak členěná krajina, než na jakou jsme zvyklí. Naskytl se nám nádherný pohled na kopcovitý terén místy lemovaný řekou, kousek dál jsme se zahleděli na krajinný útvar...

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...