Informační blok

Sestavování jídelního lístku

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách ZŠ a MŠ a u objednávkového terminálu na internetových stránkách školy.

Pitný režim v ZŠ

Všichni žáci ZŠ Syrovice mohou využít možnosti pitného režimu ve školní jídelně, kde je k dispozici voda s citronem, čaj a ovocné mošty. Pití si děti mohou napouštět z várnice do připravených skleniček nebo do svých přinesených PET lahví ( 0.33l). Pokud děti používají své PET láhve, prosíme rodiče, aby jim tyto nádoby doma denně vypláchli.

Přihláška ke stravování

Přihlašování ke stravování se provádí  v kanceláři školní  jídelny vyplněním přihlášky, která platí od 1.9. do 30.6. v daném školním roce. Po odevzdání přihlášky bude strávníkovi  přiděleno  heslo pro přihlášení na internetových stránkách www.nase jídelna.cz /0162,  dále pak variabilní symbol pro platbu stravného a školného (jen MŠ) na účet školy.

Ukončení stravování, vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného se provádí v měsíci červenci, přeplatky jsou vráceny zpět na účet strávníků. Ukončení stravování strávník nebo zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Případné další informace poskytne vedoucí ŠJ p. Cembisová na tel. 724 921 502.

Děkujeme za spolupráci.                                          Jana Cembisová, vedoucí ŠJ

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...