Informační blok

Sestavování jídelního lístku

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnkách ZŠ a MŠ a u objednávkového terminálu na internetových stránkách školy.

Pitný režim v ZŠ

Všichni žáci ZŠ Syrovice mohou využít možnosti pitného režimu ve školní jídelně, kde je k dispozici voda s citronem, čaj a ovocné mošty. Pití si děti mohou napouštět z várnice do připravených skleniček nebo do svých přinesených PET lahví ( 0.33l). Pokud děti používají své PET láhve, prosíme rodiče, aby jim tyto nádoby doma denně vypláchli.

Přihláška ke stravování

Přihlašování ke stravování se provádí  v kanceláři školní  jídelny vyplněním přihlášky, která platí od 1.9. do 30.6. v daném školním roce. Po odevzdání přihlášky bude strávníkovi  přiděleno  heslo pro přihlášení na internetových stránkách www.nase jídelna.cz /0162,  dále pak variabilní symbol pro platbu stravného a školného (jen MŠ) na účet školy.

Ukončení stravování, vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného se provádí v měsíci červenci, přeplatky jsou vráceny zpět na účet strávníků. Ukončení stravování strávník nebo zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Případné další informace poskytne vedoucí ŠJ p. Cembisová na tel. 724 921 502.

Děkujeme za spolupráci.                                          Jana Cembisová, vedoucí ŠJ

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...