Jídelníček

Školní jídelna

Odhlašování obědů

Odhlášky jídel jsou možné do 14:30 hod. předchozího dne:

Kalkulace obědů pro cizí strávníky od 1. 4. 2018

Kalkulace ceny obědů pro cizí strávníky s účinnosti od 1.4.2018

Cena obědu pro cizího strávníka:
Potraviny 26,00 Kč
Věcná režie 4,50 Kč
Mzdová režie 27,50 Kč
Zisk 2,00 Kč
Celkem 60,00 Kč

Cena pro důchodce, který splňuje podmínky obce:
Cena obědu 60,00 Kč
Příspěvek od obce – 5,00 Kč
Celkem 55,00 Kč