Kroužek Anglického jazyka

Kroužek Anglického jazyka
II. pololetí – školního roku 2016 /2017

Vedení kroužku: Mgr. Věra Heydová

Kroužek byl určen pro žáky 4. a 5. ročníku, kteří měli zájem se v odpoledních hodinách zdokonalovat v anglickém jazyce. Setkávali jsme se každou středu od 13. 00 do 13. 45 hodin.

Kroužek byl zaměřen na upevňování a rozšiřování slovní zásoby a procvičování základních gramatických jevů. Obsah učiva odpovídal probírané látce 5. ročníku. Pravidelným zapojováním do aktivit děti získávaly schopnost porozumět a ztrácely ostych komunikovat. Důraz byl kladen zejména na praktické využití anglického jazyka v každodenním životě.
Cílem těchto setkávání bylo, aby děti získaly pozitivní vztah k cizím jazykům, učily se je se zájmem a s chutí.

Fotogalerie ZŠ

Družina – Fotogalerie 2019

Družina – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="25" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...