Kroužek Anglického jazyka

Kroužek Anglického jazyka
II. pololetí – školního roku 2016 /2017

Vedení kroužku: Mgr. Věra Heydová

Kroužek byl určen pro žáky 4. a 5. ročníku, kteří měli zájem se v odpoledních hodinách zdokonalovat v anglickém jazyce. Setkávali jsme se každou středu od 13. 00 do 13. 45 hodin.

Kroužek byl zaměřen na upevňování a rozšiřování slovní zásoby a procvičování základních gramatických jevů. Obsah učiva odpovídal probírané látce 5. ročníku. Pravidelným zapojováním do aktivit děti získávaly schopnost porozumět a ztrácely ostych komunikovat. Důraz byl kladen zejména na praktické využití anglického jazyka v každodenním životě.
Cílem těchto setkávání bylo, aby děti získaly pozitivní vztah k cizím jazykům, učily se je se zájmem a s chutí.

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...