Kroužek Anglického jazyka

Kroužek Anglického jazyka
II. pololetí – školního roku 2016 /2017

Vedení kroužku: Mgr. Věra Heydová

Kroužek byl určen pro žáky 4. a 5. ročníku, kteří měli zájem se v odpoledních hodinách zdokonalovat v anglickém jazyce. Setkávali jsme se každou středu od 13. 00 do 13. 45 hodin.

Kroužek byl zaměřen na upevňování a rozšiřování slovní zásoby a procvičování základních gramatických jevů. Obsah učiva odpovídal probírané látce 5. ročníku. Pravidelným zapojováním do aktivit děti získávaly schopnost porozumět a ztrácely ostych komunikovat. Důraz byl kladen zejména na praktické využití anglického jazyka v každodenním životě.
Cílem těchto setkávání bylo, aby děti získaly pozitivní vztah k cizím jazykům, učily se je se zájmem a s chutí.

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...

Momentky z bruslení

Momentky z bruslení

Vážení rodiče,   kurz bruslení nám skončil a jak si to děti letos užily? Zde je pár dostupných momentek 🙂 Jelikož odezva na tento kurz byla velmi pozitivní, uspořádáme bruslení určitě i příští rok 🙂 ...