Berušky

Třídní učitelka

Eva Přerovská
Nikola Kunická

Asistent pedagoga: Matěj Slavík, DiS.
Telefon: (+420) 516 415 868
Email: berusky@skolasyrovice.cz

p

info

Se Sokolem do života

Na školní zahradě byly pro děti připraveny různé pohybové aktivity – od jednodušších po složitější. Děti byly velmi šikovné a u každé aktivity se velmi snažily.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Se_Sokolem_do_zivota/1562466131

 

 

Pospolu u stolu

Do třídy přišla za dětmi paní kuchařka, která měla nachystané potřebné ingredience a nádobí. Společně jsme pak všichni vyráběli ředkvičkovou pomazánku. Děti měly možnost si ji samy namazat na rohlík a poté sníst.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Pospolu_u_stolu/

 

 

Podzim čaruje, barvičkami maluje

Pro děti na školní zahradě byly připravené čtyři výtvarné úkoly. Ve všech výtvarných aktivitách rozvíjely svoji fantasii. Vytvořily např. krásný obraz za pomocí listů, které na něj lepily nebo totem z různých přírodnin.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje/

 

 

Přišel k nám Mikuláš

Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělíčky. Děti je přivítaly v převlecích malých čertíků a andílků a krásně zazpívaly písničky a odrecitovaly básničky. Poté každý dostal balíček plných dobrot. Celým dnem nás provázel čertík Bertík, se kterým jsme zažili spoustu legrace.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Prisel_k_nam_Mikulas/1571697934

 

 

Kouzelník Katonas

Přijel za námi kouzelník Katonas se svými pomocníky. Ohromil nás zajímavými kouzly, do kterých jsme byli zapojeni. Zazpívali jsme si vánoční písničky a vyfotili se s nafukovacím sněhulákem.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_KATONAS/1574678000

 

 

Tři králové

Všichni jsme společně zavítali do našeho kostelíka na tříkrálovou sbírku. Pan farář nám povykládal příběh o cestě do Betléma. Děti poté mohly hodit penízku Černouškovi a podívat se i na betlém vyrobený z perníku.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_kostela_na_Tri_krale/1574678211

 

 

}

Režim dne třídy

Provoz třídy 7:30 h – 16:30h

6:30h – 7:30h          scházení dětí ve třídě Motýlků 

7:30h – 8:30h         řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj, kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h (potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Motýlků.

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.