Berušky

Třídní učitelka

Eva Přerovská
Nikola Kunická

Asistent pedagoga: Matěj Slavík, DiS.
Telefon: (+420) 516 415 868
Email: berusky@skolasyrovice.cz

p

info

}

Režim dne třídy

Provoz třídy 6:30 h – 16:30h

6:30h – 8:45h          scházení dětí ze třídy Motýlků a Berušek do 7:30, po té Motýlci odchází do své třídy, řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj, kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h (potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Motýlků.

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.