Berušky

Třídní učitelka

Lenka Hejduková
Bc. Kateřina Fojtíková

Asistent pedagoga: Matěj Slavík, DiS.
Telefon: (+420) 516 415 868
Email: berusky@skolasyrovice.cz

p

info

Vzdělávací program Čmelák

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Vzdelavaci_program_-_Cmelak/

 

 

Týden plný zážitků

K oslavě Dne dětí jsme si připravili “Týden plný zážitků”. Každý den děti čekal jiný program – „Pospolu u stolu, Malování, Olympiáda se Sokolem, Canisterapie a Hasiči“. Děti si celý týden velmi užily, dozvěděly se něco nového a pořádně si zasportovaly.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Zabavny_tyden_plnych_zazitku/

 

 

Návštěva Policie v MŠ

Navštívila nás Městská policie, od které jsme se mohli dozvědět na co si máme dávat pozor a jak se zachovat v určitých situacích. Děti si zkusily jaké to je, být spoutaný v poutech a mohly si prohlédnout různé předměty potřebné pro policejní akce.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_Policie_v_Ms/

 

 

Výlet do ZOO Olomouc

Vydali jsme se na výlet do zoologické zahrady. K vidění zde bylo spoustu zvířátek. Svezli jsme se také ve vláčku a mohli se tak více přiblížit do světa zvířat.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Vylet_do_ZOO_Olomouc/

 

 

KOUZELNÍK WALDINI

Do školky nás přijel navštívit kouzelník Waldini, který měl přichystaný pestrý program dokonce i s živými zvířátky!

Děti se mohli do kouzlení zapojit a zahrát si na malé kouzelníky.

Celý program si náramně užili.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_Waldini/

 

 

Návštěva místní knihovny

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_mistni_knihovny/

 

 

Čarodějnický rej

Na třídě jsme měli projektový den na téma Čarodějnice. Vařili jsme lektvary, měli jsme čarodějnickou diskotéku a přehlídku, zpívali jsme spoustu písniček a prošli čarodějnickou stezku na školní zahradě.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Carodejnicky_rej/

 

 

Návštěva PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ v Rajhradě

S dětmi jsme jeli na výlet do Rajhradu a navštívili Památník písemnictví, kde pro nás byl připraven bohatý program – Čtení a bádání s Kašpárkem. Zároveň jsme se šli projít do místní obory, kde jsme pozorovali rozkvetlé květiny, kačenky na rybníku a pohráli si i na dětském hřišti.

Výlet jsme si všichni moc užili.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_PAMATNIKU_PISEMNICTVI_v_Rajhrade/

 

 

DEN ZEMĚ

Společně jsme si udělali projektový den. Tvořili jsme skupinovou práci, povídali jsme si, jak se chováme k naší Zemi, třídili jsme materiál. Na zahradě jsme se zúčastnili vědomostí hry, u které se děti dozvěděly spoustu informací a na závěr jsme vyluštili tajenku.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Den_Zeme/

 

 

Malý zahradník – sázení semínek

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Maly_zahradnik_-_sazeni_seminek/

 

 

Ukliďme Česko

Dne 31. března jsme společnou silou uklízeli okolí školky a zahradu. Děti si donesly na pomoc své zahradnické pomůcky a byly moc šikovné.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Uklidme_Cesko/

 

 

Morena

Jaro jsme přivítali dnem, kdy jsme vynášeli Morenu. Procházkou jsme došli k rybníku, kde nás přivítaly pohádkové bytosti. Odříkali jsme společně básničku a odpověděli na otázky a poté jsme vhodili do rybníka Morenu vytvořenou z chleba.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/MORENA/

 

 

Divadlo Radost

Ve středu jsme se vydali na výlet do divadla Radost, kde jsme shlédli představení – Kubula a Kuba Kubikula. Děti se velmi těšily a představení se jim líbilo. Mohly se do pohádky zapojit zpěvem i hrou na tělo.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Divadlo_Radost/

 

S KOZLÍKEM NA CESTÁCH

Do školky nás přijeli navštívit dudáci. Ukázali nám dudy různých druhů, povykládali nám něco málo o jejich původu i jak se na ně hraje. Děti si zazpívaly písničky z pohádek, zasoutěžily si a na památku mohly získat obrázek.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/S_KOZLIKEM_NA_CESTACH/

 

 

Karneval

Ve čtvrtek u nás ve třídě proběhl karneval. Děti se nám představily na naší karnevalové přehlídce, zahrály si spoustu her, zazpívaly několik písniček a na závěr si zatacovaly. Celý den jsme si pořádně užili.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Karneval/

 

 

Zimní olympijské hry

V uplynulých týdnech jsme se s dětmi věnovali tématu: Zimní olympijské hry. Ukázali a předvedli jsme si zimní sporty, vysvětlili tradice, co znamenají olympijské kruhy, olympijský oheň a kdo z českých sportovců vyhrál medaily. Děti si ve třídě mohly i vyzkoušet některé ze zimních sportů.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Zimni_olympijske_hry/

 

 

Muzikoterapie

V pondělí byl pro děti připraven program Muzikoterapie s interaktivními hudebními příběhy a prvky environmentální výchovy. Děti se seznámily se spoustou netradičních nástrojů, na které si mohly i zahrát. Byly zapojeny do celého programu – tancovaly, zpívaly i relaxovaly.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Muzikoterapie/

 

 

Návštěva myslivců v naší MŠ

Na zahradu za námi přišli místní myslivci, kteří pro nás měli přichystaný naučný program. Popovídali jsme si o zvířátkách, kde žijí, čím se živý. Přišel s nimi i lovecký pejsek, který nám předvedl, co umí a mohli jsme si ho i pohladit. Děti si mohly prohlédnout mnoho obrázků i názorných ukázek a odpovědět na otázky.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_myslivcu_v_nasi_MS/

 

Se Sokolem do života

Na školní zahradě byly pro děti připraveny různé pohybové aktivity – od jednodušších po složitější. Děti byly velmi šikovné a u každé aktivity se velmi snažily.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Se_Sokolem_do_zivota/1562466131

 

 

Pospolu u stolu

Do třídy přišla za dětmi paní kuchařka, která měla nachystané potřebné ingredience a nádobí. Společně jsme pak všichni vyráběli ředkvičkovou pomazánku. Děti měly možnost si ji samy namazat na rohlík a poté sníst.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Pospolu_u_stolu/

 

 

Podzim čaruje, barvičkami maluje

Pro děti na školní zahradě byly připravené čtyři výtvarné úkoly. Ve všech výtvarných aktivitách rozvíjely svoji fantasii. Vytvořily např. krásný obraz za pomocí listů, které na něj lepily nebo totem z různých přírodnin.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje/

 

 

Přišel k nám Mikuláš

Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělíčky. Děti je přivítaly v převlecích malých čertíků a andílků a krásně zazpívaly písničky a odrecitovaly básničky. Poté každý dostal balíček plných dobrot. Celým dnem nás provázel čertík Bertík, se kterým jsme zažili spoustu legrace.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Prisel_k_nam_Mikulas/1571697934

 

 

Kouzelník Katonas

Přijel za námi kouzelník Katonas se svými pomocníky. Ohromil nás zajímavými kouzly, do kterých jsme byli zapojeni. Zazpívali jsme si vánoční písničky a vyfotili se s nafukovacím sněhulákem.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_KATONAS/1574678000

 

 

Tři králové

Všichni jsme společně zavítali do našeho kostelíka na tříkrálovou sbírku. Pan farář nám povykládal příběh o cestě do Betléma. Děti poté mohly hodit penízku Černouškovi a podívat se i na betlém vyrobený z perníku.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_kostela_na_Tri_krale/1574678211

 

 

}

Režim dne třídy

Provoz třídy 7:30 h – 16:30h

6:30h – 7:30h          scházení dětí ve třídě Motýlků 

7:30h – 8:30h         řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj, kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h (potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Motýlků.

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.