Berušky

Třídní učitelka

Lenka Hejduková
Bc. Kateřina Fojtíková

Asistent pedagoga: Matěj Slavík, DiS.
Telefon: (+420) 516 415 868
Email: berusky@skolasyrovice.cz

p

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Zvířátka v zimě – návštěva myslivny

Na konci ledna jsme s batůžky vyrazili k myslivně krmit zvířátka. Myslivci nás seznámili se zvířaty, která můžeme v lesích a krmelcích potkat. Po cestě jsme opravdu potkali zajíce, srnky a bažanty. Myslivci dětem přiblížili svou práci. Nachystali pro nás teplý čaj a oheň. Děti si opekly špekáčky. Ve školce sypeme zobání do krmítka celou zimu a pozorujeme jednotlivé druhy ptáků.

Masopust / Karneval

25.1. do školky nepřišly děti, ale kouzelníci, princezny a superhrdinové. Soutěžili jsme, tancovali a celé dopoledne se veselili.

Návštěva základní školy

Předškoláci se šli podívat, jaké to je, chodit “do první“. Z vyprávění od kamarádů, sourozenců a rodičů jistě už nějakou představu mají. Aby zmizely obavy ze zápisu a nástupu do školy, vydali jsme se na tuto podnětnou návštěvu. Paní učitelky prvňáků si pro děti připravily hodinu českého jazyka, kde zapojily i školkové děti. Cestou ze školy probíhaly diskuze, kdo už má doma nachystanou aktovku a kdo se nejvíc těší.

VIDA – science cetrum Brno

Navštívili jsme zábavné vědecké centrum, kde se děti seznamovaly s lidským tělem. Vzdělávací program všechny zaujal, protože oblečeni do bílých plášťů jsme byli jako opravdoví vědátoři v laboratoři. Měli jsme možnost krátce projít i stálou expozici.

 

 

 

Zimní olympiáda ve třídě Berušek

Zimní období je čas zimních sportů. I když v Syrovicích obvykle moc sněhu nemáme, ve školce jsme si povídali o zimních radovánkách a sportech. Děti měly malou zimní olympiádu přímo ve školce a tak nezůstalo jen u teorie.

Berušky vyhrály první místo!

11.1. 2024 proběhlo v sále Kulturního centra Ořechov slavnostní vyhlášení soutěže z projektu Jižní Morava čte – Nekonečný svět fantazie.

Za výtvarnou kategorii nejmladších účastníků vyhrály Berušky se společnou prací – Paní Zima. Výtvarná práce poputuje na okresní kolo soutěže do Brna.

  

K+M+B

Celá mateřská škola se vydala průvodem obcí do kostela. Pan farář zde dětem vyprávěl příběh o narození Ježíška. Dal dětem několik otázek ohledně tradic Vánoc a Tří králů.

Společně jsme si zazpívali koledy a každý hodil korunu do kašičky. Děti mohly zažít jedinečnou atmosféru…

  

 

Vánoční den na třídě + projekt Pospolu u stolu

Společné usednutí ke svátečně prostřenému stolu, kde každý má své místo a je vítán. V rodinné atmosféře jsme oslavili školkové Vánoce. Házeli jsme střevícem, pouštěli lodičky, rozkrajovali jablíčko a zpívali koledy.

 

 

 

Polytechnika v mateřské škole

Ve třídě máme ponk a nebojíme se použít opravdové nářadí!  Děti můžou pod dozorem, zatloukat hřebíky, šroubovat, vrtat, řezat. Jakékoli manuálně-technické činnosti rozvíjí děti v mnoha oblastech. Používáme tenkou překližku i přírodniny.

 

Čertovská školka

Svatý Mikuláš po roce zase přišel i se svou družinou. Do třídy přinesl Knihu hříchů, ze které četl. Všechny děti pochválil a ty co měly malý vroubek slibovaly, že se do dalšího roku pokusí polepšit. Andělky rozdaly sladké balíčky. Při odchodu Mikuláš připomněl, že většinu našich předškoláků navštíví příští rok ve škole.

 

A napadl sníh!  To bylo radosti!

 

Adventní čas

Adventní kalendář nás každý den seznamuje s vánočními tradicemi. Aby nám čekání na Ježíška rychle utíkalo, čteme si o tom, proč se pod talíř dává šupina, jak stará je tradice pečení cukroví i o tom, že se dříve stromeček zavěšoval ke stropu a lidé si dávali jen drobnosti (např. sušené šípky, oříšky a doma pečené perníčky). Dodržujete doma tradice? Která je Vaše nejoblíbenější?

Děti se v průběhu adventu z barevných not učily hrát koledy na klavír i xylofon.

 

Svatý Martin – projektový den ve třídě 

V listopadu jsme začali vyhlížet sníh. Dramatizací příběhu se děti seznámily s tradicí sv. Martina. Pomocí jehly a vlny si “ušily” školkového bílého koně. Samy postavily kulisy starodávného města a měly možnost zakusit atmosféru dávného příběhu s krásným poselstvím, které je aktuální dodnes – umět se rozdělit s druhým.

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

6.11. vyrazili předškoláci na divadelní představení o Šroubkovi a Matičce do Technického muzea v Brně.

Děti se dozvěděly, jak se v peci vyrábí železo, jak je následně zpracováno kovářem, jak železu a kovům vadí voda a mohou zrezivět. Pomocí loutek a rekvizit bylo vtipnou formou ukázáno, jak funguje magnet. Kulisy nás zavedly do různých koutů jižní Moravy – Stará huť u Adamova, větrný mlýn v Kuželově, Technické muzeum v Brně aj. Šroubek a Matička zvali malé diváky na návštěvu těchto zajímavých míst v našem okolí. Do odjezdu autobusu nám zbyla ještě chvíle, kdy se nás ujal zaměstnanec muzea a provedl děti po stálé expozici. Ukazoval, jak vypadaly a fungovaly staré televizory, telefony a mobily.

 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

Poslední říjnový den jsme ve školce ukládali broučky k zimnímu spánku. I přes horší počasí se sešli rodiče i děti na školkové zahradě. V dílničkách jsme vyráběli z přírodních materiálů, zpívali písničky s kytarou a opékali špekáčky. Děti si přinesly lucerničky a vydaly se na krátkou cestu osvícenou lampičkami až k malému pokladu. Všichni jsme si užili příjemnou atmosféru.

 

Plody podzimu a Pospolu u stolu v třídě Berušek

Opravdová vůně podzimu se linula naší třídou. Dva týdny se děti hravou formou seznamovaly s podzimními plodinami. Učili se poznávat jednotlivé druhy, třídit zeleninu a ovoce, rozdělovat podle barev, tvarů a velikostí. Nakonec se děti zapojily do přípravy podzimních ochutnávek. Sušili jsme šípky a jablíčka, ochutnávali syrovou i pečenou zeleninu a ovoce. Pečené blumy a hrušky zmizely jako první. Na cibuli a česnek sebrali odvahu jen ostřílení jedinci a největší drsňáci. Děti se zapojily do všech činností – umývaly, krájely, louskaly oříšky, u toho si zazpívaly a nakonec vše uklidily. Děkujeme rodičům za přinesené plodiny ze Syrovických zahrad a polí.

************************************************************

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

************************************************************

Vzdělávací program Čmelák

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Vzdelavaci_program_-_Cmelak/

 

 

Týden plný zážitků

K oslavě Dne dětí jsme si připravili “Týden plný zážitků”. Každý den děti čekal jiný program – „Pospolu u stolu, Malování, Olympiáda se Sokolem, Canisterapie a Hasiči“. Děti si celý týden velmi užily, dozvěděly se něco nového a pořádně si zasportovaly.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Zabavny_tyden_plnych_zazitku/

 

 

Návštěva Policie v MŠ

Navštívila nás Městská policie, od které jsme se mohli dozvědět na co si máme dávat pozor a jak se zachovat v určitých situacích. Děti si zkusily jaké to je, být spoutaný v poutech a mohly si prohlédnout různé předměty potřebné pro policejní akce.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_Policie_v_Ms/

 

 

Výlet do ZOO Olomouc

Vydali jsme se na výlet do zoologické zahrady. K vidění zde bylo spoustu zvířátek. Svezli jsme se také ve vláčku a mohli se tak více přiblížit do světa zvířat.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Vylet_do_ZOO_Olomouc/

 

 

KOUZELNÍK WALDINI

Do školky nás přijel navštívit kouzelník Waldini, který měl přichystaný pestrý program dokonce i s živými zvířátky!

Děti se mohli do kouzlení zapojit a zahrát si na malé kouzelníky.

Celý program si náramně užili.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_Waldini/

 

 

Návštěva místní knihovny

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_mistni_knihovny/

 

 

Čarodějnický rej

Na třídě jsme měli projektový den na téma Čarodějnice. Vařili jsme lektvary, měli jsme čarodějnickou diskotéku a přehlídku, zpívali jsme spoustu písniček a prošli čarodějnickou stezku na školní zahradě.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Carodejnicky_rej/

 

 

Návštěva PAMÁTNÍKU PÍSEMNICTVÍ v Rajhradě

S dětmi jsme jeli na výlet do Rajhradu a navštívili Památník písemnictví, kde pro nás byl připraven bohatý program – Čtení a bádání s Kašpárkem. Zároveň jsme se šli projít do místní obory, kde jsme pozorovali rozkvetlé květiny, kačenky na rybníku a pohráli si i na dětském hřišti.

Výlet jsme si všichni moc užili.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_PAMATNIKU_PISEMNICTVI_v_Rajhrade/

 

 

DEN ZEMĚ

Společně jsme si udělali projektový den. Tvořili jsme skupinovou práci, povídali jsme si, jak se chováme k naší Zemi, třídili jsme materiál. Na zahradě jsme se zúčastnili vědomostí hry, u které se děti dozvěděly spoustu informací a na závěr jsme vyluštili tajenku.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Den_Zeme/

 

 

Malý zahradník – sázení semínek

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Maly_zahradnik_-_sazeni_seminek/

 

 

Ukliďme Česko

Dne 31. března jsme společnou silou uklízeli okolí školky a zahradu. Děti si donesly na pomoc své zahradnické pomůcky a byly moc šikovné.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Uklidme_Cesko/

 

 

Morena

Jaro jsme přivítali dnem, kdy jsme vynášeli Morenu. Procházkou jsme došli k rybníku, kde nás přivítaly pohádkové bytosti. Odříkali jsme společně básničku a odpověděli na otázky a poté jsme vhodili do rybníka Morenu vytvořenou z chleba.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/MORENA/

 

 

Divadlo Radost

Ve středu jsme se vydali na výlet do divadla Radost, kde jsme shlédli představení – Kubula a Kuba Kubikula. Děti se velmi těšily a představení se jim líbilo. Mohly se do pohádky zapojit zpěvem i hrou na tělo.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Divadlo_Radost/

 

S KOZLÍKEM NA CESTÁCH

Do školky nás přijeli navštívit dudáci. Ukázali nám dudy různých druhů, povykládali nám něco málo o jejich původu i jak se na ně hraje. Děti si zazpívaly písničky z pohádek, zasoutěžily si a na památku mohly získat obrázek.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/S_KOZLIKEM_NA_CESTACH/

 

 

Karneval

Ve čtvrtek u nás ve třídě proběhl karneval. Děti se nám představily na naší karnevalové přehlídce, zahrály si spoustu her, zazpívaly několik písniček a na závěr si zatacovaly. Celý den jsme si pořádně užili.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Karneval/

 

 

Zimní olympijské hry

V uplynulých týdnech jsme se s dětmi věnovali tématu: Zimní olympijské hry. Ukázali a předvedli jsme si zimní sporty, vysvětlili tradice, co znamenají olympijské kruhy, olympijský oheň a kdo z českých sportovců vyhrál medaily. Děti si ve třídě mohly i vyzkoušet některé ze zimních sportů.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Zimni_olympijske_hry/

 

 

Muzikoterapie

V pondělí byl pro děti připraven program Muzikoterapie s interaktivními hudebními příběhy a prvky environmentální výchovy. Děti se seznámily se spoustou netradičních nástrojů, na které si mohly i zahrát. Byly zapojeny do celého programu – tancovaly, zpívaly i relaxovaly.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Muzikoterapie/

 

 

Návštěva myslivců v naší MŠ

Na zahradu za námi přišli místní myslivci, kteří pro nás měli přichystaný naučný program. Popovídali jsme si o zvířátkách, kde žijí, čím se živý. Přišel s nimi i lovecký pejsek, který nám předvedl, co umí a mohli jsme si ho i pohladit. Děti si mohly prohlédnout mnoho obrázků i názorných ukázek a odpovědět na otázky.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_myslivcu_v_nasi_MS/

 

Se Sokolem do života

Na školní zahradě byly pro děti připraveny různé pohybové aktivity – od jednodušších po složitější. Děti byly velmi šikovné a u každé aktivity se velmi snažily.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Se_Sokolem_do_zivota/1562466131

 

 

Pospolu u stolu

Do třídy přišla za dětmi paní kuchařka, která měla nachystané potřebné ingredience a nádobí. Společně jsme pak všichni vyráběli ředkvičkovou pomazánku. Děti měly možnost si ji samy namazat na rohlík a poté sníst.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Pospolu_u_stolu/

 

 

Podzim čaruje, barvičkami maluje

Pro děti na školní zahradě byly připravené čtyři výtvarné úkoly. Ve všech výtvarných aktivitách rozvíjely svoji fantasii. Vytvořily např. krásný obraz za pomocí listů, které na něj lepily nebo totem z různých přírodnin.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje/

 

 

Přišel k nám Mikuláš

Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s andělíčky. Děti je přivítaly v převlecích malých čertíků a andílků a krásně zazpívaly písničky a odrecitovaly básničky. Poté každý dostal balíček plných dobrot. Celým dnem nás provázel čertík Bertík, se kterým jsme zažili spoustu legrace.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Prisel_k_nam_Mikulas/1571697934

 

 

Kouzelník Katonas

Přijel za námi kouzelník Katonas se svými pomocníky. Ohromil nás zajímavými kouzly, do kterých jsme byli zapojeni. Zazpívali jsme si vánoční písničky a vyfotili se s nafukovacím sněhulákem.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Kouzelnik_KATONAS/1574678000

 

 

Tři králové

Všichni jsme společně zavítali do našeho kostelíka na tříkrálovou sbírku. Pan farář nám povykládal příběh o cestě do Betléma. Děti poté mohly hodit penízku Černouškovi a podívat se i na betlém vyrobený z perníku.

https://mssyrovice-berusky.rajce.idnes.cz/Navsteva_kostela_na_Tri_krale/1574678211

 

 

}

Režim dne třídy

Provoz třídy 7:30 h – 16:30h

6:30h – 7:30h          scházení dětí ve třídě Motýlků 

7:30h – 8:30h         řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj, kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h (potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Motýlků.

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.