Motýlci

Třídní učitelka

Bc. Romana Bendová
Bc. Eva Kubíková
Asistent pedagoga: Matěj Slavík, DiS.
Telefon: (+420) 720 022 472
Email: motylci@skolasyrovice.cz

p

info

“Sportování to mě láká”

S dětmi jsme si během našeho tematického celku “Sportování to mě láká, chci být silný jako táta” vyzkoušeli jízdu na snowboardu a lyžích, které si děti samy vytvořily. Jelikož jsou ZOH v Pekingu tak jsme si i my uspořádali ZOH, ale v Syrovicích. Děti poslední den tematického celku zdolaly různé překážky stejně jako sportovci na olympiádě. Poté byly děti odměněny diplomem a medailí. Nezaháleli jsme ale ani venku, i tam probíhaly různé venkovní hry.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Sportovani_to_me_laka%2C_chci_byt_silny_jako_tata/

____________________________________

Seznamujeme se se zimními spáči

Děti se seznámily se zvířátky, které žijí v našem okolí. Jsou to zvířátka, která celou zimu prospí či potřebují naši pomoc, aby přečkala zimní období – ptáčci, srnky, zajíci. Nezapomněli jsme, ale ani na zvířata na druhé straně zeměkoule a ukázali jsme si, jak ve velké zimě přežívají. Vyrobili jsme tučňáky, lední medvědy nebo krmítka pro ptáčky. Na rybníku jsme si spočítali kačeny a pozorovali změnu vody v led. Děti opět nezapomněly pomoct zvířátkům při stavbě domečků nebo krmení ptáčků v krmítku před budovou MŠ.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Motylci_se_seznamuji_se_zimnimi_spaci/

_____________________________

Tradice a zvyky na Vánoce

S dětmi jsme si na třídě vyzkoušeli tradice, které se týkají Vánoc. Rozkrojili jsme jablko a zjistili, zda uvnitř najdeme hvězdičku a budeme zdraví. Také jsme si vyrobili lodičku ze skořápky a sledovali, která z nich se potopí jako první. Nazdobili jsme si krásný vánoční stromeček a pak už jen čekali, zda se Ježíšek objeví i u nás. U Betléma jsme si řekli příběh o narození Ježíška a kdo všechno ho přišel navštívit.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vanocni_den_u_Motylku/

_________________________

Martin a svatomartinské rohlíčky

Děti si vyzkoušely roli pekařů a samy si upekly svatomartinské rohlíčky. Válely těsto, plnily je jablky a poté rohlíčky balily. Rozvíjeli jsme všechny smysly – hmat, čich, chuť a zrak.  Zjistili jsme všechno o tomto svátku a poté už si užili výbornou chuť rohlíčků.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Svaty_Martin_ve_skolce/

_______________________

Podzimní tvoření a zavařování ovoce a zeleniny

Za pomocí vykrajovátka z brambor děti vytvořily podzimní strom, který se krásně zbarvil a postupně opadával, stejně jako v přírodě. Nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým jsme pomohli ve výstavbě domečků. Ve třídě jsme se učili rozdělit ovoce a zeleninu do zavařovacích sklenic.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Motylci_a_zavarovani_podzimnich_plodu/

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Podzim_u_Motylku/

_________________

Projektový den: Podzim čaruje, barvičkami maluje..

Pro všechny děti byl vytvořený projektový den na školní zahradě, kde děti tvořily za pomocí listů a barev koláž. K dispozici měly děti barvy odpovídající podzimu a přírodniny – listy, jehličí, které si nasbíraly. Děti tak vytvořily jedinečné koláže.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Projektovy_den_Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje%2C../

 

}

Režim dne

Provoz třídy 7:30 h – 16:00h

6:30h – 7:30h            scházení dětí í ve třídě Berušek

7:30h – 8:45h          řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry,

tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální

činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální

rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, relaxační cvičení,

skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

(potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek,

náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:00h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

počasí pobyt na školní zahradě

16:00h                         přechod dětí do třídy Berušek

16:00h – 16:30h       provoz zajišťuje třída II. Berušek

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.