Motýlci

Třídní učitelka

Bc. Romana Bendová
Bc. Olga Fialová

Telefon: (+420) 720 022 472
Email: motylci@skolasyrovice.cz

p

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

VÍTÁNÍ JARA

Příchod jara nám prozradil nejen kalendář, ale i svátky velikonoční. Sázeli jsme osení, barvili vajíčka, rozvíjeli zrakové a sluchové vnímání. Připomněli jsme si „stezkou Jinakosti“ světový den Downova syndromu a vynesli Morenu do rybníka společně s celou školkou. Plně se věnujeme projektu „Malý zahradník“ – přesazujeme rostliny, udržujeme záhony, vyséváme semínka. Díky krásnému počasí trávíme čas venku a učíme se prožitkem, experimentujeme a rozvíjíme hrubou motoriku.

Jsem „MALÝ ZAHRADNÍK“

Díky projektu „Malý Zahradník“ se děti prostřednictvím spontánních aktivit dozvídají poznatky z oblasti přírody. Rozvíjí pěstitelské a ekologické aktivity a prohlubují vztah k přírodě a přírodnímu prostředí. Vysévají semínka, přesazují rostliny, sejí osení na Velikonoce, udržují záhony na zahradě MŠ, pečují o rostliny na třídě a mnohé další.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V měsíci březnu probíhá ve školce tradičně návštěva pohádkových babiček a dědečků. Snažíme se v dětech vzbudit lásku ke knihám, pohádkám a umožnit spojení nejmladší a nejstarší generace. Dále navštěvujeme místní knihovnu a povídáme si o knihách. Letos jsme si prošli i procesem výroby ručního papíru a užili si to.

          

POSPOLU U STOLU

Během školního roku spolupracujeme s projektem „Pospolu u stolu“, kde se děti seznamují s různými surovinami a činnostmi s tím spojenými. Míchají si pomazánky, krájí zeleninu, mažou pečivo a zdobí si talířky. Neopomínáme dbát na správné návyky při stolování. Vše je hravou formou propojené celým dnem.

ŤUKÁM, ŘEŽU, VRTÁM A TO VŠE SÁM

Děti mají možnost se v mateřské školce naučit manuálně-technickým činnostem a to u dřevěného ponku. Zatloukaly hřebíky do ptačích krmítek, řezaly klacky na lodičky, obrušovaly dýhu na rámečky, vrtaly díry do držáku na šálu a mnohé další. Polytechnika prospívá dětem v mnoha vývojových oblastech.

  

                                          LIDSKÉ TĚLO

Smyslohraním jsme vpluli do tématu lidského těla. Nejen zkoumáním ve třídě, ale i při procházkách přírodou jsme vnímali zvuky, vůně, předměty a vše okolo pozorovali. Sestavovali jsme lidské tělo od kostry, až po jeho emoce. Pohybovými hrami jsme se poznávali navzájem a vše nám vyvrcholilo projektovým dnem na třídě „Nemocnice plyšáků“.

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ A NÁVŠTĚVA MYSLIVCU

V zimním období již tradičně nemineme oblast zvířátek. Nejen, že si o nich povídáme, učíme se je poznávat, tvoříme frotáže, ale také se o ně staráme. Vyrábíme lojové koule, pozorujeme stopy a spolupracujeme s místními myslivci. Letos nás pozvali přímo na myslivnu, kde děti mohly zvířátka nakrmit, prohlédnout si vystavené exponáty, naučit se nové věci a užít si čas v přírodě.

VÝLET DO VIDA centra a maňáskové divadlo ROLNIČKY

Společně s celou školkou jsme vyjeli na výukový program do VIDA centra, kde nás čekalo divadelní představení 3D Bratři a poté jsme si prošli a vyzkoušeli stálou expozici. Následující den za námi přijelo maňáskové divadlo, které přivezlo pohádku O krtečkovi. Moc se nám obě akce líbily.

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ

Nový rok jsme s dětmi začali putováním za hvězdou a návštěvou kostela společně s Třemi Králi. Poté jsme se přesunuli na hvězdnou oblohu a proletěli se celým vesmírem, který děti vtáhl jak pohybovými hrami, výtvarnou činností, sledováním hvězdné oblohy, tak pokusy s mlhovinou, světelným panelem a jiné.

VÁNOČNÍ DEN na třídě

Sváteční atmosféra se nesla celým dnem. Přes překážkovou dráhu jsme přenášeli cukroví, házeli střevícem, krájeli jablíčko, pozorovali lodičky, malovali kapříky, sledovali barborky a vyvrcholilo to čekáním na “školkového Jéžiška”. A on přišel a děti se radovaly z dárečků. Sváteční oběd a přípitek punčem to zakončil opravdu svátečně.

VÁNOČNÍ DIVADLO v sokolovně

Společně s celou školkou a školou jsme navštívili divadelní představení s vánoční tématikou. Děti byly součástí divadla, zahrály si na Živý Betlém, zazpívaly koledy a užily si hezké chvíle.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ S KOUZELNÍKEM KATONASEM

Naši školku navštívil kouzelník se svojí vánoční show a potěšil děti nejen kouzly, triky a tajemnými obleky, ale i vánočními písněmi.

 

ČERTOVSKÁ ŠKOLKA A NÁVŠTĚVA SV. MIKULÁŠE S DRUŽINOU

Celý den se nesl v duchu „nebíčko nebo peklíčko“? Děti přišly v kostýmech, vařily v kotli, házely bramborami a netrpělivě očekávaly příchod svaté družiny. Nakonec byly andělíčky odměněny dle zásluh a vyslechly si zápisy z Knihy hříchů.

 

 

Udržujeme české tradice – sv. Kateřina, sv. Barbora a adventní čas

Děti se seznámily s tradicemi formou her, říkanek a příběhem s legendou. Na sv. Barboru jsme vyrazili s třešňovými proutky do místní cukrárny a do smíšeného zboží, kde jsme básničkou popřáli štěstí a zdraví a byli odměněni. Vyzdobili jsme si třídu adventním věncem, svícnem a osvojili si činnost s přírodninou. Každý den jsme se střídali u adventního kalendáře, který jsme si z roliček vyrobili a splněním úkolu si i radost udělali.

PROJEKTOVÝ DEN sv. MARTIN

Stejně jako loni i letos přijel Martin na bílém koni. Celým dnem nás toto téma provázelo – koňské podkovy cestou do školky, překážková dráha na třídě – koordinace na laně a prožitkové učení, ať už dramatizací legendy o sv. Martinovi, nebo zkoušením opravdového chomoutu a podkov. Zakončili jsme to papírovou koulovačkou a pokusem s moukou.

 

 

PODZIMNÍ PROCHÁZKA SE SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM

Vydali jsme se společně celá školka na dopolední procházku v rámci environmentální výchovy, kde jsme hravou formou plnili úkoly, pozorovali podzimní přírodu a získali odměnu od skřítka Podzimníčka.

DVĚ BAREVNÉ POHÁDKY

S dětmi jsme vyjeli na divadelní představení do Dolních Kounic, kde na nás čekaly dvě pohádky – O veliké řepě a O kohoutkovi a slepičce. Užili jsme si hudebně-výtvarné představení pro nejmenší děti.

CO NÁM PŘINÁŠÍ PODZIM?

Období podzimu je každoročně jedno z nejkrásnějších období na aktivity s přírodninami. Vnímáme všemi smysly přírodu a práci s ní. Vyrábíme lodičky z kůry, ochutnáváme plody podzimu, děláme pokusy s listy, masírujeme chodidla, rozhýbáváme tělo počasím a mnohé další.

 

USPÁVÁNÍ BROUČKU

I letos jsme společně uložili broučky k zimnímu spánku. Děti si s rodiči zazpívali, opekli špekáčky a na připravených dílničkách si vyrobili hezké výrobky z přírodnin. I přes nepřízeň počasí jsme si osvítili lucerničkami školkovou zahradu a děti na konci čekala odměna.

Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem

Děti si užily preventivní program na osvojení základů zdravého a pravidelného stravování. Získané informace si osvojily hravou formou v pohybové části.

 

ČTENÍ S KAŠPÁRKEM

V rámci projektu Celé Česko čte dětem a spolupráci s Památníkem písemnictví v Rajhradě nás navštěvuje Kašpárek se svojí pohádkou. Probouzí v dětech zájem o knihy, rozvíjí předčtenářskou gramotnost a fantazii.

 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA – letní olympiáda „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Každoročně naše školka spolupracuje se Sokolem a s motivačním programem se zvířátky vede děti k pravidelnému pohybu nejen ve třídě, ale i při pobytu venku. My si již užili letní olympiádu na zahradě naší MŠ a bylo to moc prima.

 

HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ

Děti se seznamují s kamarády, prostředím, pravidly a hračkami. Zvykají si na chvíle bez rodičů, učí se samostatnosti. Rozvíjí jemnou motoriku různými technikami – malba do mouky, kinetický písek, práce s barvou přes sáček. Společně tancují, zpívají a adaptují se s prostředím.

 

 

**************************************************************

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

************************************************************

 

Učíme se uvnitř i venku

Děti se neučí pouze uvnitř ve třídě MŠ, ale snažíme se poznávat i okolní svět venku. V rámci tematického celku a projektového dnu „Den Země“ jsme hledali venku barevné popelnice a kontejnery na tříděný odpad, pozorovali změny v přírodě v lesoparku a u rybníka. Paní učitelka ze třídy Včeliček nám připravila stezku ke Dni Země, kdy jsme na konci rozluštili tajenku. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, které snad v budoucnu využijí.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Ucime_se_uvnitr_i_venku/

 

 

Jaro už se probouzí

V tomto tematickém celku jsme se naučili znaky jara, pozorovali změny v přírodě, ale také vynášeli Morenu, abychom se zbavili zimy. Během tohoto projektu jsme společně se všemi dětmi z MŠ vhodili Morenu z chleba a rohlíků do rybníku a plnili úkoly od vodníka, víl Jarněnek a víly Vodněnky. V okolí rybníka jsme měli také schovaný poklad, který poté děti ve své třídě originálním způsobem zpracovaly. Také jsme přesazovali sazeničky do kelímků a děti se o ně mohou doma s rodiči starat. Před Velikonocemi jsme zaseli obilí do skořápky od vajíčka nebo zasázeli řeřichu a pozorovali, jak obilí a řeřicha roste. V albu můžete vidět, jak si děti toto téma užily a co všechno během tematického celku zažily.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Jaro_uz_se_probouzi/

 

 

Projekt „Malý zahradník“

Děti v rámci projektu „malý zahradník“ sází semínka a poté přesazují sazeničky. Jako každý rok i tentokrát jsme přesazovali papriky a rajčata. Nově jsme s dětmi vyzkoušeli i zasázet kozí rohy. Každé dítě si přesázelo sazeničku do kelímku a teď by se o ni mělo doma starat.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Maly_zahradnik_-_sazenicky/

 

 

Stezka jinakosti

Děti a ostatní obyvatelé Syrovic měli v oblasti školní zahrady přichystanou stezku Jinakosti. Opět nám tuto stezku připravila paní učitelka z Mravenečků a děti plnily úkoly. Během této stezky se děti dozvěděly, jak vnímají svět „jiné“ děti. Tato stezka byla spojena s mezinárodním dnem Downova syndromu, kdy jsme na každou nožku oblékli jinou ponožku.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Stezka_jinakosti/

 

 

Karneval

K masopustu patří masky a veselí. Ve třídě si děti vyrobily kravaty nebo čepičky, společně vybarvily klauna, vyzdobily si třídu a šatnu. Čekal nás také karneval, kdy děti přišly v maskách a plnily úkoly, soutěžily a tančily. Společně jsme si užili den plný smíchu.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Karneval/

 

 

Masopustní stezka

Děti měly v prostorách školky a školní zahrady přichystanou masopustní stezku. Paní učitelka z Mravenečků připravila dětem překvapení a děti plnily úkoly. Všechny úkoly se týkaly masopustu a poznávání tradic s ním spojeným.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Masopustni_stezka/

 

 

Zvířátka v zimě

Společnými silami jsme si dětmi vytvořili krmelec pro zvířátka a ptačí budku s krmením pro ptáčky. Děti se v tomto tematickém celku učí, jak pomáhat zvířátkům v zimě, aby nezemřely hlady. U rybníka jsme pověsili pro zajíce seno a u naší mateřské školy jsme nakrmili ptáčky ptačím zobem. Poznávali jsme stopy zvířat a poté si je i obtiskovali. Výtvarné činnosti spojené se zvířátky děti velmi zajímaly a bavily.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Zviratka_v_zime/

 

 

Myslivci v MŠ

V pondělí nás navštívili myslivci, kteří nám ukázali paroží a různé obrázky lesních zvířat. Taky jsme viděli v akci loveckého psa, který hledal předměty na naší školní zahradě. Děti měly možnost si na pejska sáhnout a osahat si i předměty, které myslivci přinesli. Jsme moc rádi, že si na nás pánové vždy najdou v lednu čas a děti se opět něco nového naučí.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Myslivci_v_MS/

 

 

Tři Králové

S dětmi jsme si připomněli tradici a zvyky na Tři Krále. Pojmenovali jsme je a také si vytvořili naše Tři Krále. Poté jsme šli s celou mateřskou školou do kostela. Pan farář dětem přiblížil zvyky a tradice konané na Tři Krále. Pak jsme si společně zazpívali koledy, a nakonec vhodili penízku a něco si přáli.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Tri_Kralove/

 

 

Hvězdárna a planetárium Brno

S dětmi jsme vyrazili do brněnského planetária, kde byl připraven program „Se zvířátky o vesmíru“. Společně se zvířátky děti procestovaly celý vesmír a dozvěděly se další nové informace. Nakonec jsme si z planetária odvezli omalovánky, které si děti odnesly domů.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Hvezdarna_a_planetarium/

 

 

Vánoce

Děti během vánoční doby čekal příchod Ježíška nejen doma, ale i ve školce. Stromeček jsme už měli nazdobený, a tak jsme už čekali jen na dárečky. S dětmi jsme si uspořádali ve školce vánoční den s několika tradicemi. Rozkrajovali jsme jablko, abychom zjistili, zda objevíme uvnitř hvězdu nebo jsme rozsvěcovali tzv. lodičky z ořechů ve vodě.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Vanocni_dopoledne_-_prichod_Jeziska/

 

 

Vánoční posezení

Ve čtvrtek 8. 12. si děti připravily pro rodiče a prarodiče vánoční besídku. Děti recitovaly básně, zatančily tanečky a zazpívaly vánoční koledy. Poté si společně s rodiči děti vyrobily svícen, vánoční stromeček ze šišky a andílka z vlny. Abychom naladili vánoční atmosféru hrály nám po celou dobu vánoční koledy a maminky se pochlubily krásným a chutným vánočním cukrovím.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Vanocni_posezeni_a_dilnicky/

 

 

Čertovská školička

Děti se převlékly a do školky přišly za čertíky. Ve třídě se objevil i jeden krásný andílek. Všichni čertíci, ale nebyli jen zlí, a to dětem dokázali i opravdoví čerti, kteří přišli s andělkami a Mikulášem. Děti slíbily, že se ze svých hříchů poučí a napraví se a tak dostaly od  Mikuláše balíček. Ve třídě měly děti možnost se vyfotit ve foto koutku.  Nakonec jsme čertovskou školičku zakončili diskotékou.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Certovska_skolicka/

 

 

Adventní čas

Toto období začíná čtyři neděle před Vánocemi. S dětmi jsme si vyjmenovali a vysvětlili pojmy adventních neděl. Děti si nazdobily stromeček a rozbalovaly si každá den jeden adventní balíček od Mikuláše. Každý si vyrobil svoje vánoční přání, které je jedinečné. Použili jsme na výrobu styl tzv. enkaustiku.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Adventni_cas/

 

 

Sv. Barbora

K tomuto svátku se váže mnoho zvyků a pověr. Tím nejznámějším je, že prostřednictvím barborek dřív děvčata hádala, jestli se vdají. Projektový den svatá Barbora je tradičně spojen s roznášením větviček třešní po hlavních institucích v obci. Třída motýlků roznesla barborky na obec, panu starostovi a na faru, panu faráři.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/sv._Barbora/

 

 

Sv. Martin

Blíží se zima a s ní i projektový den svatý Martin. Ten sice na bílém koni zatím nepřijel do Syrovic, ale společně s dětmi jsme si tuto tradici připomněli legendou o sv. Martinovi. Děti si vyzkoušely přípravu a pečení svatomartinských rohlíčků a pustily se do výroby svatomartinské husy.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_sv._Martin/

 

Podzimní tvoření

Podzim je jedno ze čtyř ročních období a tvoří nám přechod mezi létem a zimou. V přírodním prostředí se zelené listy barví do oranžova, červena, žluta a hněda. Tyto barvy byly inspirací pro podzimní tvoření, kde si děti hravou formou vyzkoušely kresbu na fresh folii, koláž z barevných listů a plodů, skládání kaštanů podle vzoru a navlékání přírodnin na provázky.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Podzimni_tvoreni_a_pamatka_zesnulych/

 

 

Podzim maluje, barvičkami čaruje

Děti na školní zahradě malovaly na fresh folii temperovými barvami v barvách podzimu. Fantazii se meze nekladou a vznikla krásná umělecká díla. Za pomocí listů, které lepily vytvořily děti krásný obraz. Z kaštanů si poskládaly nápis „Motýlci“ a nakonec si vytvořily závěs z přírodnin – šípků, šišek, listů a ořechů.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje/

 

 

Stezka skřítka Podzimníčka

S dětmi jsme se vydali stezkou skřítka Podzimníčka do Zlatých hor. Cestou děti plnily různé úkoly zaměřené na podzim a společně jsme pozorovali změny v přírodním prostředí. Součástí této stezky byl sběr přírodnin a stavění domečku pro broučky.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Stezka_skritka_Podzimnicka/

 

 

Plody podzimu

Na začátku podzimu s dětmi pozorujeme změny v přírodě. Seznamujeme je se stromy a plody, které najdeme v okolí mateřské školy. Často chodíme do přírody, kde tyto plody sbíráme a ve třídě z nich tvoříme, skládáme obrazce, písmena a snažíme se je třídit i počítat.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Plody_podzimu/

 

Sbírání přírodnin a stavění domečků

Jelikož se nám ochladilo, tak jsme se s dětmi rozhodli postavit broučkům domečky, aby i jim bylo teplo. Velkou část pobytu venku trávíme s dětmi v přírodě. Nejdříve jsme si posbírali přírodniny, které děti následně využily právě na stavění.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Sbirani_prirodnin_a_staveni_domecku/

 

Malý zahradník – přesazování jahod

Měsíc září nám dopřál několik slunečných paprsků a my jsme toho s dětmi hned na školní zahrádce u truhlíků využili. Děti nám pomáhaly upravit vyvýšené truhlíky a poté si samy zasázely do kelímku odnože jahod, které si odnesly domů.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Maly_zahradnik_-_presazovani_jahod/

 

Poznáváme Syrovice

S dětmi jsme procházeli Syrovice a připomínali jsme si důležité instituce, které se v obci nachází. Některé děti znaly a pojmenovaly a jiné se nově naučily.

https://mssyrovice-motylci.rajce.idnes.cz/Poznavame_Syrovice/

 

}

Režim dne

Provoz třídy 6:30 h – 16:00h

6:30h – 7:30h            scházení dětí

7:30h – 8:45h          řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry,

tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální

činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální

rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, relaxační cvičení,

skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

(potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek,

náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:00h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

počasí pobyt na školní zahradě

16:00h                         přechod dětí do třídy Berušek

16:00h – 16:30h       provoz zajišťuje třída II. Berušek

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.