Mravenečci

Třídní učitelka

Bc. Olga Fialová
Bc. Kateřina Fojtíková
Telefon: (+420) 720 022 471
Email: mravenecci@skolasyrovice.cz

 

p

info

}

Režim dne

Provoz třídy 6:30 h – 16:30h

6:30h – 8:45h          scházení dětí ze třídy Včeliček a Mravenečků do 7:30, po té Včeličky odchází

do své třídy, řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a

smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti,

individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj,

kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti

relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

(potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti, individuální práce s předškolními dětmi

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Včeliček

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.