Mravenečci

Třídní učitelka

Bc. Olga Fialová
Bc. Kateřina Fojtíková
Telefon: (+420) 720 022 471
Email: mravenecci@skolasyrovice.cz

 

p

info

Vesmír

 

Děti se hravou formou seznámily s vesmírem. Výtvarnými technikami si vesmír vyrobili, proletěli se v raketě, sestavili si souhvězdí, zazpívali hvězdné písničky, vyrobili mlhovinu a toto téma si moc užili.

Vesmír – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

Tři Králové a návštěva místního kostela

Již tradičně jsme s dětmi oslavili svátek Třech Králů na třídě. Cestovali jsme do Betléma přes překážky, hledali hvězdy, počítali do třech a také se vydali společně s celou školkou do místního kostela, kde nás každoročně přivítal pan farář. Zazpívali jsme koledy, prohlédli si Betlém aj.

Tři Králové a návštěva místního kostela – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

Návštěva Hvězdárny a planetária Brno

Ve čtvrtek 5. 1. 2023 jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde mohly děti pozorovat oblohu. Poté pro ně byla připravena pohádka „Se zvířátky do vesmíru“, která je seznámila s planetami, souhvězdími a jinými zajímavostmi vesmíru.

planetárium Brno – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Vánoční den na třídě

Děti si užily Štědrý den ve školce. Vyzkoušely si tradice s tímto dnem spojené – házení střevíce, pouštění lodiček, krájení jablíčka, pletení vánočky, zapalování Františka aj.

Také nás navštívil Ježíšek…

vánoční den na třídě – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Čertovská školička a návštěva Mikuláše

Děti si užily školku v kostýmech jako čertíci a andílci a celý den se nesl v duchu čertovské školky.  Navštívil je Mikuláš s jeho družinou a po zásluze byly odměněny.

čertovská školička a návštěva Mikuláše – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

 

Sv. Kateřina a příprava na ADVENT

Děti se seznámily s tradicí sv. Kateřiny. Dále jsme se chystali na přicházející advent. Vyrobili jsme si adventní věnce, adventní kalendář,  čelenky na vystoupení, vánoční přáníčka, vyzdobili jsme si třídu, okolí školky a přitom všem jsme se učili zvykům, tradicím a předškolním úkolům.

 1. Kateřina a příprava na ADVENT – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

 

   Výlet do EKOCENTRA TRKMANKA

   Děti vyjely na výlet do ekocentra ve Velkých Pavlovicích, kde si prožitkem uvědomily cestu chleba od zasazení zrníčka až po upečení chleba v programu „Cesta chleba na náš stůl“. Také si prohlédly okolí ekocentra.

   Výlet autobusem..Ekocentrum Trkmanka – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

    

    

   Projekt „Pospolu u stolu“

   Děti si společně s paní kuchařkou připravily pomazánku, seznámily se se surovinami, také si pověděly o zdravé výživě a hravou formou se seznámily s potravinovým řetězcem.

   projekt “Pospolu u stolu” – listopad – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

    

    

   Podzimní procházka do přírody se skřítkem Podzimníčkem

   Děti se vydaly do přírody se skřítkem Podzimníčkem. Cestou plnily připravené úkoly, pozorovaly změny v přírodě oproti létu, mnohému se naučily a hlavně si to užily. Skřítkům a broučkům zazpívaly, pohrály si s přírodninami a dostaly malou odměnu.

   Podzimní stezka do přírody se skřítkem Podzimníčkem – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

   ***********************************************************

    

   Tvořivé dopoledne na zahradě MŠ

   Děti si mohly na zahradě MŠ společně s ostatními vyzkoušet tvořit v přírodě. Malovaly na fólii temperovými barvami, lepily listy vílám, skládaly kaštany atd. Bylo to úplně jiné, než ve třídě a moc si to užily.

   Tvořivé dopoledne na zahradě MŠ – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

   **********************************************************

   Měsíc seznamování a začátek podzimu

   Na začátku září se nám do třídy Mravenečků slétli Berušky, Motýlci a Včeličky a společně utvořili předškolní třídu. Společně jsme se seznámili různými hrami, třeba „Pavučinou přátelství“. Jelikož nastalo posléze Babí léto, užívali jsme si procházek v přírodě a sbírali přírodniny, s kterými jsme následně pracovali. Užili jsme si také téma „Ovoce a zelenina“, ať už s didaktickými pomůckami, výtvarnými činnostmi nebo i konkrétními plody.

    

   měsíc seznamování a začátek podzimu – mssyrovice-mravenecci – album na Rajčeti (idnes.cz)

    

   }

   Režim dne

   Provoz třídy 6:30 h – 16:30h

   6:30h – 8:45h          scházení dětí ze třídy Včeliček a Mravenečků do 7:30, po té Včeličky odchází

   do své třídy, řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a

   smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti,

   individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj,

   kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti

   relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

   (potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

   s paní učitelkou na třídě

   8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

   9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

   9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

   11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

   12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

   12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

   12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti, individuální práce s předškolními dětmi

   14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

   14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

   počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Včeliček

   Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.