Mravenečci

Třídní učitelka

Bc. Olga Fialová
Nela Dvořáčková
Telefon: (+420) 720 022 471
Email: mravenecci@skolasyrovice.cz

 

p

info

 Vesmírné putování u Mravenečků

S dětmi jsme probírali Vesmír a vše kolem něho. Vyrobili si raketu, výtvarně znázornili Vesmír, Slunce a Měsíc. Obletěli celou Galaxii a náramně si to užili. A nakonec nás čekala i návštěva mobilního planetária, které naše učení o vesmíru ještě více umocnilo a děti si teď vše, co se učily, dobře pamatují.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Mravenecci_a_vesmirne_putovani/

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Planetarium_v_MS/

_____________________________

 Jezírko Soběšice – Dřevěný svět

Předškolní děti vyjely do ekocentra Lipka Soběšicích, kde pro ně byl připraven program. Seznámily se s životem larvy brouka a důležitosti dřeva a také si děti vyzkoušely, jaké to je si připravit vlastní bramborové placky. Nebylo to nic těžkého a s dopomocí paní lektorky se placky povedly.  A byly lepší  s máslem nebo povidlím?

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Jezirko_Sobesice_-_Dreveny_svet/

 

____________________________________

Projektový den „ Jak žijí Eskymáci“

Děti si mohly vyzkoušet život Eskymáků. Příběhem o velrybě se přenesly na Severní Pól, chytaly ryby, stavěly tučňáky na ledové kry aj.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Projektovy_den-_Jak_ziji_eskymaci/

 

_________________________________

Tříkrálové hrátky u Mravenečků

Během těchto dní se děti seznámily s tradicemi vázanými ke Třem králům. Přečetli jsme si příběh O Betlému a zpívaly koledu „My Tři Králové“. Děti z třídy Mravenečků se převlékly za Tři krále a vedly průvod celé školky do místního kostela, kde nás přivítala hudba varhan a sváteční slovo pana faráře.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Trikralove_hratky_u_Mravenecku/

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Tri_kralove/

____________________________________

Adventní čas a Vánoce u Mravenečků 

Děti se seznámily s adventem, jeho tradicemi a zvyky. Připravovaly se na příchod Vánoc a také nacvičovaly na vánoční besídku pro rodiče. S dětmi jsme si užili vánoční den na třídě, i když nás skolila velká nemocnost. Vyzkoušeli jsme si tradice, které se na Štědrý den dělají (pouštění lodiček, házení bačkorou..)a čekali na příchod Ježíška.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Adventni_cas_u_Mravenecku/

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vanocni_den_u_Mravenecku/

_____________________________________

 Andělky v MŠ a čertovská školička

Mravenečci se proměnily v malé čertíky a andílky a vytvořili si na třídě peklíčko. Po čertovsku si zatančili, zahráli hry. A k tomu všemu je navštívily Andělky s nebeským posláním.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Andelky_v_MS_a_certovska_skolicka/

_________________________________

 Mravenečci hrají divadlo BOUDO, BUDKO

Děti si na základě přečtení pohádky a upevňování předčtenářské gramotnosti zahrály na herce a zdramatizovaly tento příběh. Využily masky a vyrobily si vlastní kulisy.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Mravenecci_hraji_divadlo_BOUDO%2C_BUDKO%2C…/

 

___________________________________

Mravenečci se připravují na vánoční jarmark

Děti vyráběly dekorace a ozdoby na vánoční jarmark, který se kvůli pandemické situaci nakonec nekonal v místním parku, ale veškeré výrobky se prodaly při prodejním jarmarku v areálu školky a celý výtěžek šel na podporu Dobrého anděla.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Mravenecci_se_pripravuji_na_vanocni_jarmark/

______________________________

Svatý Martin ve školce

Děti si na třídě připomenuly tradice vázané k tomuto dni. Zdramatizovaly si scénu sv. Martina a žebráka, což se velice bavilo.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Svaty_Martin_ve_skolce/

  ______________________________

  Podzimní tvořivé dopoledne

  Na podzim sklízíme spoustu ovoce a zeleniny a také se připravujeme na zimu. A abychom si ještě užili barevnosti podzimu, udělali jsme si ve školce tvořivé dopoledne a vyrobili si společně spoustu krásných podzimních dekorací.

  Podzimní čas nám přináší spoustu možností na tvorbu z přírodnin a pozorování změn v přírodě.

   

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Podzimni_tvorive_dopoledne/

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Mravenecci_a_podzimni_radovanky/

  ____________________________________

  Když máš málo vitamínů, dej si ovoce a zeleninu

  Naučili jsme se, jak je důležité jíst zdravé potraviny, naučili se třídit ovoce a zeleninu a nechyběla ani ochutnávka.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Mravenecci-_Kdyz_mas_malo_vitaminu%2C_dej_si_ovoce_a_zeleninu./

  __________________________

   Projekt „Pospolu u stolu“

  Děti se seznámily s přípravou pomazánky „alá Humr“ a připravily si svoji svačinku za pomocí paní kuchařky. Zajímavostí bylo, že mnohem více chutnalo, když si vše okoukaly a vyzkoušely.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Projekt_Pospolu_u_stolu/

  ___________________________

   Se Sokolem do života

  Společné podzimní cvičení všech dětí na zahradě MŠ – sportovní Olympiáda. Děti společně se zvířátky vyzkoušely na 4 stanovištích různé disciplíny a nejen upevnily zdraví, ale i spolupráci.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_SE_SOKOLEM_DO_ZIVOTA_-_podzimni_spolecne_cviceni/

  _____________________________

  Dopolední „podzimní“ vycházka

  Děti se v rámci environmentální výchovy společně s dalšími třídami vypravily do přírody hledat mravenečka Ferdu a jeho kamarádku Berušku. Cestou plnily úkoly a pozorovaly přírodní krásy.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_1.dopoledni_vychazka_podzimni/

   

  ________________________________

  Divadlo Kejkle ve školce

  Děti navštívilo v mateřské školce divadlo Kejkle s pohádkou „O neposlušných kůzlátkách“.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Divadlo_Kejkle/

   

  ____________________________

  Podzim čaruje, barvičkami maluje

  Projektový den všech dětí mateřské školky na zahradě. Děti si vytvořily společně po třídách podzimní koláž za použití přírodnin, které si samy nasbíraly, tiskly a lepily na papír.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje…./

  ________________________________

  Výlet předškoláků k Ivančicím

  Děti vyrazily v rámci environmentální výchovy na turistický výlet okolím řeky Jihlavy. Seznámily se s prací řezbáře J. Zahradníka, když objevovaly dřevěné sochy a další přírodní krásy.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vylet_predskolaku_k_Ivancicim/

  _________________________

  Začínáme v předškolní třídě

  Už jsou z nás předškoláci a tento rok nás čeká příprava na vstup do 1. třídy. A aby nám tu bylo dobře, musíme všichni seznámit a domluvit se na společných pravidlech.

  https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Zaciname_v_predskolni_tride/

  }

  Režim dne

  Provoz třídy 6:30 h – 16:30h

  6:30h – 8:45h          scházení dětí ze třídy Včeliček a Mravenečků do 7:30, po té Včeličky odchází

  do své třídy, řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a

  smyslové hry, tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti,

  individuální činnosti zaměřené na psychomotorický, sociální a morální rozvoj,

  kognitivní, osobnostní, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti

  relaxační cvičení, skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

  (potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

  s paní učitelkou na třídě

  8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

  9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

  9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

  11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

  12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

  12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

  12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek, náhradní aktivity pro nespavé děti, individuální práce s předškolními dětmi

  14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

  14:45h – 16:30h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

  počasí pobyt na školní zahradě, v 16:00h příchod dětí ze třídy Včeliček

  Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.