Včeličky

Třídní učitelka

Lenka Hejduková
Ljubov Nachtigalová
Telefon: (+420) 733 636 046
Email: vcelicky@skolasyrovice.cz

 

p

info

Takto si s dětmi užíváme zimní měsíce

Listopad

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Listopad/

 

Prosinec

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Prosinec/

 

Leden

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Leden/

 

Únor

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Unor/

 

 

Roznášení Barborky, Mikuláš, Dílničky a jiné radosti vánočního času…

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Prosinec/

 

Projekt pospolu u stolu – vlastní tvoření pomazánky a kočičí divadlo

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Listopad/

 

Podzimní akce na školní zahradě – Uspávání broučků

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Uspavani_broucku/

 

Jak u nás probíhal říjen

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Rijen/

 

Cvičíme se sokolem

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Cviceni_se_Sokolem/

 

Seznamování se se školkou…

 

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Zari/

 

}

Režim dne

Provoz třídy 7:30 h – 16:00h

6:30h – 7:30h          scházení dětí ve třídě Mravenečků

7:30h – 8:45h          řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry,

tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální

činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální

rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, relaxační cvičení,

skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

(potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek,

náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:00h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

počasí pobyt na školní zahradě

16:00h                         přechod dětí do třídy Mravenečků

16:00h – 16:30h       provoz zajišťuje třída Mravenečků

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.