Včeličky

Třídní učitelka

Anna Pelikánová
Ljubov Nachtigalová
Telefon: (+420) 733 636 046
Email: vcelicky@skolasyrovice.cz

 

p

info

Lidské tělo

Tento týden jsme si s dětmi povídali, z čeho se naše tělo skládá.  Děti se seznámily s kostrou těla, svaly a klouby, které v těle máme.  Také jsme si ukázali bacily a řekli si, jak je důležité jíst zdravou stravu plnou vitamínů. Děti si vyrobily rentgenový obrázek ruky a bacil metodou rozfoukané barvy.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vcelicky_a_lidske_telo

___________________________________

Všichni rádi slavíme, na masopust se těšíme

S dětmi jsme si během našeho tematického celku „Všichni rádi slavíme, na masopust se těšíme“ vyrobili masky, papírové klauny a vyzdobili jsme si třídu na karnevalový rej. Děti s nadšením a s chutí pracovaly na společné práci „maska koně“. V karnevalový den přišly všechny děti v maskách, užily si spoustu zábavy, písniček, spoustu soutěží a poté byly děti odměněny diplomem. S dětmi jsme si ve třídě vyzkoušeli tradiční pečení masopustních koláčků a nechyběl ani průvod v maskách, při kterých jsme hráli na různé nástroje. Zpívali jsme písničky a recitovali básničky, prostě jsme si masopustu užívali.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vcelicky_a_masopustni_rej/

____________________________________

Včeličky a krmení kachen

S dětmi jsme se vydali k rybníku, kde jsme nakrmili kachny. Cestou jsme pozorovali zvířátka, poslouchali ptáčky a pozorovali měnící se krajinu.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vcelicky_a_krmeni_kachen/

____________________________________

Bez práce nejsou čokoládové rohlíčky aneb práce se nebojíme-Profese

Děti se seznámily s různými profesemi, děti si vyzkoušely jaké je to být pekař, kadeřník, doktor nebo hasič.  Každý dospělák má svoji práci, povolání. Kde pracuje maminka a tatínek? Čím budeš až vyrosteš? A o tom všem si s dětmi povídaly. Děti měly možnost upéct si čokoládová závin.

_https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Profese_u_Vcelicek_%2C%2CBez_prace_nejsou_cokoladove_rohlicky_aneb_prace_se_nebojime/

____________________________________

Jak žijí Eskymáci

Projektový den na téma ,,Jak žijí Eskymáci“ si děti užily, během projektu děti měly možnost poznávat odlišnou kulturu, jejich zvyky a tradice. Děti měly připravené různé úkoly, aktivity u stolečků, fotokoutek s eskymáckým kožichem, pohybové činnosti. Také jsme využily možnost interaktivní tabule a dětem jsme ukázaly mapu, kde žijí Eskymáci, obydlí a zakončili to pohádkou o holčičce z Iglu.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Projektovy_den-_Jak_ziji_eskymaci/

____________________________________

Jak se Včeličky chystaly na Vánoce

V kalendáři nám nastal vánoční čas s dětmi jsme společně vyzdobili třídu i okna naší třídy, vyráběli jsme vánoční hvězdy, dárečky  a přání pro rodiče a na jarmark. Četli jsme si pohádku „O Ježíškovi“ ,byli jsme se podívat i na betlém, který byl postaven v nedalekém parku. Nezapomněli jsme ani nazdobit náš stromeček, všem dětem se to líbilo a už teďse těší na další vánoce. Největší radost děti měly, když se pod stromečkem  objevily dárečky od Ježíška.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vanocni_den_u_Vcelicek/

_____________________________________

Jak Včeličky slaví narozeniny

Den, na který se každý těší, narozeniny jsme oslavili společně zpěvem písně, kreslením obrázku pro oslavence a narozeninovým přáním.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Jak_se_slavi_narozeniny_u_Vcelicek/

_____________________________________

Ovoce a zelenina

Děti se dozvěděly, kde najdeme zeleninu a ovoce, jak roste a jak se o ni musíme starat. Také jsme hráli hru „poznáš co to je?“ kdy děti měly zavázané oči a ochutnávaly zeleninu či ovoce a hádaly co to zrovna je.
Také sbíraly kaštany, vytvářely z listů výrobky, které zdobí naší šatnu.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vcelicky_-_Ovoce_a_zelenina/

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Vcelicky_a_podzimni_radovanky/

____________________________________

Podzimní tvořivé dopoledne

Nastal nám podzimní čas, děti si v dopoledních hodinách mohly vytvořit cokoliv je napadlo z přírodnin. Výrobky jsme vyzdobili šatnu, dvoreček, zahrádku a vchod do naší třídy.  Na dvorečku jsme společně s dětmi vyřezali dýni.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Podzimni_tvorive_dopoledne/

_________________________________

Podzim čaruje, barvičkami maluje….

Projektový den v naší mateřské škole.  Na podzim si děti si vyzkoušely společně po třídách podzimní koláž za použití přírodnin, které si samy nasbíraly, tiskly nebo lepily na papír.

https://syroviceskolka.rajce.idnes.cz/MS_Projektovy_den_Podzim_caruje%2C_barvickami_maluje%2C../

}

Režim dne

Provoz třídy 7:30 h – 16:00h

6:30h – 7:30h          scházení dětí ve třídě Mravenečků

7:30h – 8:45h          řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry,

tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální

činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální

rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, relaxační cvičení,

skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

(potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek,

náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:00h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

počasí pobyt na školní zahradě

16:00h                         přechod dětí do třídy Mravenečků

16:00h – 16:30h       provoz zajišťuje třída Mravenečků

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.