Včeličky

Třídní učitelka

Mgr. Bc. Eva Kubíková
Nikola Kunická

Telefon: (+420) 733 636 046
Email: vcelicky@skolasyrovice.cz

 

p

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

„Bacily kolem nás“

V podzimním období jsou bacily všude kolem nás. Proto jsme se to s dětmi snažili pojat naučnou výchovou – dodržováním správné hygieny a přijímáním dostatečných množství vitamínů, které jsou pro naše těla důležité. Děti si zkusily i pokus, který se nám krásně vydařil.

 

 

Projektový týden sv. Martin

Celým týdnem nás provázely aktivity spojené se sv. Martinem. Připravily jsme si společně svatomartinské rohlíčky, které se nám velmi vydařily. Děti se mohly podívat, jak vypadá koňský chomout, dozvěděly se legendu o sv. Martinovi. Ukázali jsme si, jak vypadá svatomartinská hostina i jak se dříve dralo peří.

 

 

 

Stezka skřítka Podzimníčka

Dopolední vycházkou jsme prošli krásně připravenou stezkou skřítka Podzimníčka. Splněním úkolů a někdy i záhadných hádanek, jsme pohohli uspat broučky a nachystat přírodu na zimu.

Na konci celé stezky byl pro nás připravený poklad v podobě sladké odměny.

Technické muzeum v Brně

S dětmi jsme se vydali do Technického muzea v Brně na loutkovou pohádku Dobrodružství Šroubka a Matičky. Děti se dozvěděly, jak takový šroubek a matička vznikají nebo co se s nimi může ve vodě. Poté jsme měli ještě krátký výklad toho, jak fungovalo a vypadalo dříve – pražírna kávy, obchod s módou, u zubaře.

 

 

Uspávaní broučků

Společně s rodiči jsme strávili odpoledne na školní zahradě. Děti měly možnost vyrobit si za pomoci rodičů podzimní dekoraci – origami lišku, ježka z listů, koláž ze sušených květin nebo živý obraz z podzimních plodin. I přesto, že nám celý den pršelo, děti si zvládly opéct buřty a projít stezku s lucernami. Upršenou atmosféru jsme si zpříjemnili zpěvem a na konci si každý zúčastněný vybral svítivou odměnu. Děkujeme rodičům, kteří se nenechali odradit a přišli s dětmi i přes nepřízeň počasí!

Vzdělávací program Liška

V podzimním období do školky zavítala vzdělávací agentura s programem „Liška“. Děti se zde dozvěděly spoustu nových informacích o lišce jménem Coco, která je ochočená a zvyklá na prostředí mezi lidmi. Coco se předvedla v celé své kráse a děti se přiučily novým věcem ohledně tohoto druhu zvířete.

Podzim u včeliček – ovoce a zelenina, podzim mezi námi

Během tematického celku děti splnily velký úkol (bez připomínky rodičům) a přinesly si různé druhy ovoce a zeleniny. Následně proběhla ochutnávka a rozvíjeli jsme u dětí smysly – chuť, zrak, hmat, čich. Některá jablka jsme namáčeli do čokolády a vytvořili jsme si tak zdravější variantu mlsání. Přijel za námi do školky i preventivní program na zaměření základů zdravého a pravidelného stravování – „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“. Na školní zahradě jsme prošli stezku ježka Ondráška, posbírali kaštany se kterými pracujeme nejen ve třídě, ale i venku. Při pobytu venku si děti také vytvořily koláž z listů, kytiček a trávy.

Podzimní olympiáda „Se Sokolem do života“

Každoročně začínáme školní rok pohybovou olympiádou se Sokolem, kdy děti rozvíjí své dovednosti a schopnosti. Jedná se o dlouhodobý projekt zařazený do naší MŠ.

Čtení s Kašpárkem

Během tohoto školního roku nás několikrát navštíví Kašpárek, se kterým si děti přečtou různé pohádkové příběhy. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Památníkem písemnictví v Rajhradě a v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“.

Nový školní rok 2023/24

V rámci projektu „Malý zahradník“ rozvíjíme s dětmi povědomost o environmentální výchově a učíme se nejen uvnitř třídy. Děti se starají na školní zahradě o vyvýšené záhony a odnáší si malé sazeničky i domů.

************************************************************

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

************************************************************

Takto si s dětmi užíváme zimní měsíce

Listopad

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Listopad/

 

Prosinec

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Prosinec/

 

Leden

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Leden/

 

Únor

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Unor/

 

 

Roznášení Barborky, Mikuláš, Dílničky a jiné radosti vánočního času…

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Prosinec/

 

Projekt pospolu u stolu – vlastní tvoření pomazánky a kočičí divadlo

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Listopad/

 

Podzimní akce na školní zahradě – Uspávání broučků

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Uspavani_broucku/

 

Jak u nás probíhal říjen

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Rijen/

 

Cvičíme se sokolem

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Cviceni_se_Sokolem/

 

Seznamování se se školkou…

 

https://mssyrovice-vcelicky.rajce.idnes.cz/Zari/

 

 

}

Režim dne

Provoz třídy 7:30 h – 16:00h

6:30h – 7:30h          scházení dětí ve třídě Mravenečků

7:30h – 8:45h          řízené činnosti, spontánní učení, jazykové chvilky, pohybové a smyslové hry,

tvůrčí realizace nápadů dětí, hudební a dramatické činnosti, individuální

činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální

rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, relaxační cvičení,

skupinové a individuální činnosti. Děti se scházejí do 8:15h

(potom se uzamykají venkovní branky), pozdější příchod si domluvte

s paní učitelkou na třídě

8:45h – 9:30h            hygiena, ranní svačinka, komunikační kruh         

9:30h – 9:45h            příprava na pobyt venku

9:45h – 11:45h          zpravidla pobyt venku

11:45 – 12:15h          hygiena, oběd

12:15h – 12:30h                       odchod dětí z MŠ po obědě.

12:15h – 12:30h       hygiena, příprava na odpočinek

12:30h – 14:00h       četba a poslech pohádek, odpočinek,

náhradní aktivity pro nespavé děti

14:00h – 14:45h       hygiena, svačina

14:45h – 16:00h      odpolední zájmové činnosti v centrech aktivit, hry, v případě vhodného

počasí pobyt na školní zahradě

16:00h                         přechod dětí do třídy Mravenečků

16:00h – 16:30h       provoz zajišťuje třída Mravenečků

Denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dětí, je dodržována životospráva s důrazem na pitný režim. Zároveň je přizpůsobitelný v případě výletů, exkurzí, divadelních představení a dalších akcí ve školce pořádaných pro děti.