Možnosti znovuotevření ZŠ

4. 5. 2020
Vážení rodiče,

jak již z mediálních prostředků víte, 25. 5. 2020 by se měla pro žáky opět otevřít škola, avšak za pevně stanovených podmínek.
Abychom mohli tuto možnost důsledně zvážit a provoz školy k dané situaci připravit a přizpůsobit, potřebujeme vědět Vaše pevné stanovisko, zda své dítě do školy opět vyšlete.
Školní docházka i po otevření školy bude do konce školního roku nadále dobrovolná.
Počet dětí v jednotlivých třídách/skupinách je omezený na 15 dětí, kdy se děti mezi třídami nesmějí potkávat, a to ani o přestávkách, na obědě apod.
Více informací naleznete také zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy

Žádáme Vás tedy o vyjádření k možnosti nástupu Vašeho dítěte do základní školy prostřednictvím školních emailů Vašich třídních učitelek, a to do 7. 5. 2020.

Prosíme o zvážení veškerých rizik pro Vaši rodinu – žijete-li s osobou, která spadá do rizikové skupiny (vyšší věk, hypertenze apod.).

Podmínky k nástupu jsou následovné:
* podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
* schopnosti dětí dodržovat zvýšené hygienické nároky
* povinnost nošení minim. 2 ks roušek a zvládnutí jejich hygienické obsluhy.

Až na základě celkového vyhodnocení Vašeho zájmu, bude zváženo, zda-li a v jakém rozsahu bude ZŠ opět otevřena.

Případné dotazy na tel.čísle 725 252 424.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. Markéta Beránková,
ředitelka Základní a mateřské školy Syrovice.

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...