Organizace výuky od 4. ledna 2021

28. 12. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

na základě rozhodnutí vlády z 23. 12. 2020 se po vánočních prázdninách, tj. v pondělí 4. ledna, vrátí do školy na presenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančním způsobem.

Výuka 1. a 2. tříd bude probíhat ve škole dle rozvrhu. Stále platí zákaz sportovních činností a zpěvu, proto výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Školní družina bude fungovat bez větších omezení:
– ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin
– odpolední družina bude v provozu do 16.30 hodin.
– třídy se navzájem nemíchají.

Školní jídelna bude také v provozu. Žákům 1. a 2. tříd obědy zůstaly přihlášeny. Veškeré změny jsou možné standardním způsobem – online, smskou či emailem vedoucí školní kuchyně (pro týden od 4. 1. hlaste změny nejlépe do 31. 12. do 12.00 hod.).

Žáci mají povinnost v prostorách celé školy nosit roušky a to i v průběhu výuky, proto prosíme vybavte děti dostatečným počtem roušek a zajistěte jejich každodenní výměnu.

Povinná distanční výuka 3, 4, a 5. třídy bude probíhat opět pomocí MS Teams. . Prosíme sledujte své online třídy a emaily, kde pak obdržíte instrukce třídních učitelek o nadcházející výuce.

Pokud máte problém s online připojením nebo vám chybí potřebné vybavení pro online výuku, škola disponuje tablety a datovou SIM-kartou, které může pro tyto účely zapůjčit/zdarma dát k dispozici. V případě zájmu, prosím, kontaktujte ředitelku školy na tel. 725 252 424, nebo emailem reditel@skolasyrovice.cz.

Žáci vyšších ročníků mají i v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Mohou si tedy oběd osobně vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.00 do 11.30 hodin, nebo donést jídlonosič do 10.30 do zádveří školní kuchyně a pak si jej do 14.00 odnést.
Upozorňujeme, že v tuto chvíli jsou všichni žáci 3, 4, a 5. ročníku automaticky ze stravování odhlášeni. Pokud máte o školní stravování v době distanční výuky zájem, prosíme o přihlášení online, smskou či emailem nejlépe do 31. 12. do 12.00 hod.

Přejeme vám v posledních dnech tohoto roku především rodinnou pohodu, šťastný vstup do roku nového a těšíme se na brzkou shledanou 😉 .

Vedení školy

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...