Jídelníček

Školní jídelna

Odhlašování obědů

Odhlášky jídel jsou možné do 14:30 hod. předchozího dne:

Pravidla stravování pro školní rok 22/23

Vážení strávníci, 

brzy nám začne nový školní rok, proto se prosím seznamte s pravidly a důležitými informacemi, které se stravování bezprostředně týkají.   

VÝDEJ JÍDEL MŠ

  • začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022, všechny děti mají přihlášené i svačinky.
  • děti, které měly vloni odhlášeny svačinky, je mají automaticky přihlášeny zpět. Pokud si přejete svačinky odhlásit, informujte vedoucí školní jídelny
  • dbejte prosím na pečlivé odhlašování odpoledních svačinek

Nejvyšší možné platby od 1. 9. 2022 v MŠ jsou:
děti s odkladem, které dosáhnou do 31.8.2022 7 let – 1.173,- Kč / měsíc (stravné)
předškoláci – 1.081,- Kč / měsíc (stravné)
dítě mladší – 1.581,- Kč / měsíc (stravné + školkovné 500,- Kč)

 

VÝDEJ JÍDEL ZŠ

  • začíná v pátek 2. 9. 2022
  • děti, které se stravovaly vloni, budou automaticky přihlášeny ke stravě od 2. 9. 2022,
  • pokud se dítě stravovat nebude, tak dítě ODHLAŠTE u vedoucí školní jídelny a to:

         od 25. 8. 2022 v kanceláři jídelny od 8:00 – 13:00 hod, telefonicky na čísle 724 921 502 nebo emailem:    jídelna@skolasyrovice.cz

Nejvyšší možné platby v ZŠ jsou:
Přípravná třída – děti, které dosáhnou do 31.8.2022 6 let – 621,- Kč
Přípravná třída – děti, které dosáhnou do 31.8.2022 7 let – 644,- Kč
Žáci do 10 let – 644,- Kč /měsíc
Žáci, kteří do 31. 8. 2022 dosáhnou 11 let – 713,- Kč / měsíc

 

CIZÍ STRÁVNÍCI

  • se mohou k odběru jídel přihlašovat od 25. 8. 2022 v kanceláři jídelny od 8:00 – 13:00 hod, telefonicky na čísle 724 921 502 nebo emailem:    jídelna@skolasyrovice.cz   

Cizí strávníci mají  pro letošní rok stanovenou cenu obědu stanovena  76,- Kč.

 

PRAVIDLA PRO PLATBU STRAVNÉHO 

Platby za stravné se budou nadále strhávat inkasem, a to k 10. dni v měsíci.
Je nutné zadat povolení k inkasu ve prospěch účtu školy: 50016-4055246399/0800.
Pokud bude z jednoho účtu inkasováno stravné pro více dětí, stačí zadat jedno povolení. VS není potřeba uvádět.
V případě nenastavení inkasa je nutné zasílat přesnou částku jednorázovým převodem do 10. dne v měsíci a je třeba uvést i variabilní symbol.

Odhlašování stravy: nejpozději den předem a to do 14:30 hod.

Důležité!

Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení.
V případě nemoci si mohou rodiče odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze první dne nemoci. Pokud strava nebude v době nepřítomnosti dítěte odhlášena v dalších dnech, bude oběd účtován v plné výši (vč. režijních a mzdových nákladů).

 

Přihlášky pro stáhnutí zde:

Přihláška Ke Stravování Dítě

Přihláška Ke Stravování Cizí Strávník

Přihláška Ke Stravování Dítě Sobotovice

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností jsem tu pro Vás

Kateřina Fialová
vedoucí školní jídelny
ZŠ a MŠ Syrovice
Email: jidelna@skolasyrovice.cz