Přípravná třída – zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

pro úspěšný start a průběh přípravné třídy od 1. 9. 2022   jsme pro vás připravili pár důležitých informací. 


Jak víte, přípravná třída je mezistupněm školky a školy. Co je tedy cílem přípravné třídy

• Vybudovat základy pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy.
• Vytvářet vhodné podmínky pro jeho adaptaci, překonávat stres z odloučení z domácího prostředí
a postupně ho začleňovat do prostředí, kde bude v budoucnu probíhat i jejich další vzdělávání.
• Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku dítěte tak, aby bylo připraveno na grafický projev.
• Rozvíjet vrozené dispozice dítěte, podporovat jeho harmonický rozvoj.
• Nabízet dítěti dostatek podnětů k prožitkovému učení, motivovat ho k dalšímu poznávání.

Dítě si poznatky osvojuje zábavnou formou s přihlédnutím k jeho možnostem a schopnostem. Učí se spolupráci, toleranci, vztahům ke spolužákům i k dospělým. Upevňuje si základní návyky správného chování. Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Jsou vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávací program trvá 1 rok. 

Co budou děti potřebovat pro denní výuku: 

  • Batůžek
  • Lahev na pití
  • Přezůvky do třídy
  • Pytlík s tělocvikem (tričko, kraťasy nebo tepláky, boty s bílou podrážkou)
  • Pouzdro
  • Trojhranné pastelky, tužka
  • Ořezávátko
  • Nůžky
  • Tyčinkové lepidlo
  • Složka s drukem formát A5

Organizace dne v přípravné třídě od 2. 9. 2022:

  6:30 –  7:40 ranní družina – pro přihlášené děti
  7:40 –  8:00 příchod dětí do školy,
  8:00 – 11:40 výuka, organizovaná činnost
Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.
11:40 – 12:00 oběd, odchod domů pro děti, které nenavštěvují družinu
11:40 – 16:30 pobyt ve školní družině – pro přihlášené děti

Přihlášku do družiny a ke stravování obdržíte první den po zahájení. POZOR! Dětem přípravné třídy zajišťují svačinu a pitný režim rodiče.

Školní rok dětem začne 1. 9. v 8.00 hod. v základní škole, kde budou děti mít svou kmenovou třídu. Po slavnostním zahájení proběhne s paní učitelkou rovnou i třídní schůzka, na které se dozvíte další doplňující informace.

V případě nějakých nejasností kontaktujte sekretariát školy – sekretariat@skolasyrovice.cz .

Přejeme vám krásné léto a v září na viděnou! 
Kolektiv ZŠ a MŠ Syrovice

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...

Momentky z bruslení

Momentky z bruslení

Vážení rodiče,   kurz bruslení nám skončil a jak si to děti letos užily? Zde je pár dostupných momentek 🙂 Jelikož odezva na tento kurz byla velmi pozitivní, uspořádáme bruslení určitě i příští rok 🙂 ...