Přípravná třída – zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

pro úspěšný start a průběh přípravné třídy od 1. 9. 2022   jsme pro vás připravili pár důležitých informací. 


Jak víte, přípravná třída je mezistupněm školky a školy. Co je tedy cílem přípravné třídy

• Vybudovat základy pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy.
• Vytvářet vhodné podmínky pro jeho adaptaci, překonávat stres z odloučení z domácího prostředí
a postupně ho začleňovat do prostředí, kde bude v budoucnu probíhat i jejich další vzdělávání.
• Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku dítěte tak, aby bylo připraveno na grafický projev.
• Rozvíjet vrozené dispozice dítěte, podporovat jeho harmonický rozvoj.
• Nabízet dítěti dostatek podnětů k prožitkovému učení, motivovat ho k dalšímu poznávání.

Dítě si poznatky osvojuje zábavnou formou s přihlédnutím k jeho možnostem a schopnostem. Učí se spolupráci, toleranci, vztahům ke spolužákům i k dospělým. Upevňuje si základní návyky správného chování. Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Jsou vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávací program trvá 1 rok. 

Co budou děti potřebovat pro denní výuku: 

  • Batůžek
  • Lahev na pití
  • Přezůvky do třídy
  • Pytlík s tělocvikem (tričko, kraťasy nebo tepláky, boty s bílou podrážkou)
  • Pouzdro
  • Trojhranné pastelky, tužka
  • Ořezávátko
  • Nůžky
  • Tyčinkové lepidlo
  • Složka s drukem formát A5

Organizace dne v přípravné třídě od 2. 9. 2022:

  6:30 –  7:40 ranní družina – pro přihlášené děti
  7:40 –  8:00 příchod dětí do školy,
  8:00 – 11:40 výuka, organizovaná činnost
Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.
11:40 – 12:00 oběd, odchod domů pro děti, které nenavštěvují družinu
11:40 – 16:30 pobyt ve školní družině – pro přihlášené děti

Přihlášku do družiny a ke stravování obdržíte první den po zahájení. POZOR! Dětem přípravné třídy zajišťují svačinu a pitný režim rodiče.

Školní rok dětem začne 1. 9. v 8.00 hod. v základní škole, kde budou děti mít svou kmenovou třídu. Po slavnostním zahájení proběhne s paní učitelkou rovnou i třídní schůzka, na které se dozvíte další doplňující informace.

V případě nějakých nejasností kontaktujte sekretariát školy – sekretariat@skolasyrovice.cz .

Přejeme vám krásné léto a v září na viděnou! 
Kolektiv ZŠ a MŠ Syrovice

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...