Přípravná třída v novém školním roce

Vážení rodiče,

pro úspěšný start a průběh přípravné třídy od příštího školního roku  jsme pro vás připravili pár důležitých informací.

Školní rok dětem začne 4. 9. 2023 v 8.00 hod. v základní škole. Za příznivého počasí je nový školní rok “odstartován” na školním hřišti, kde se všichni přivítají (v případě deště jdou děti rovnou do tříd).
Po slavnostním zahájení děti odchází do své třídy, kde proběhne s paní učitelkou i třídní schůzka, na které se dozvíte další doplňující informace.

Co budou děti potřebovat pro denní výuku: 

  • Batůžek
  • Lahev na pití
  • Přezůvky do třídy
  • Pytlík s tělocvikem (tričko, kraťasy nebo tepláky, boty s bílou podrážkou)
  • Pouzdro
  • Trojhranné pastelky, tužka
  • Ořezávátko
  • Nůžky
  • Tyčinkové lepidlo
  • Složka s drukem formát A5

Organizace dne v přípravné třídě od 5. 9. 2023:

  6:30 –  7:40 ranní družina – pro přihlášené děti
  7:40 –  8:00 příchod dětí do školy,
  8:00 – 11:40 výuka, organizovaná činnost
Vyučovací hodiny jsou rozděleny na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.
11:40 – 12:00 oběd, odchod domů pro děti, které nenavštěvují družinu
11:40 – 16:30 pobyt ve školní družině – pro přihlášené děti

Přihlášku do družiny a ke stravování obdržíte první den po zahájení. POZOR! Dětem přípravné třídy zajišťují svačinu a pitný režim rodiče.

V případě nějakých nejasností kontaktujte sekretariát školy – sekretariat@skolasyrovice.cz .

Přejeme vám krásné léto a v září na viděnou! 

Kolektiv ZŠ a MŠ Syrovice

———————————————————————————————————————————————-

Jak bude probíhat školní rok v přípravce? Dostávají děti známky? Co se tam učí? 

Přípravná třída je mezistupněm školky a školy. Cílem přípravné třídy je: 

• Vybudovat základy pro bezproblémový přechod dítěte do základní školy.
• Vytvářet vhodné podmínky pro jeho adaptaci, překonávat stres z odloučení z domácího prostředí
a postupně ho začleňovat do prostředí, kde bude v budoucnu probíhat i jejich další vzdělávání.
• Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku dítěte tak, aby bylo připraveno na grafický projev.
• Rozvíjet vrozené dispozice dítěte, podporovat jeho harmonický rozvoj.
• Nabízet dítěti dostatek podnětů k prožitkovému učení, motivovat ho k dalšímu poznávání.

Dítě si poznatky osvojuje zábavnou formou s přihlédnutím k jeho možnostem a schopnostem. Učí se spolupráci, toleranci, vztahům ke spolužákům i k dospělým. Upevňuje si základní návyky správného chování. Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují. Jsou vzdělávány na základě individuálních vzdělávacích plánů. Vzdělávací program trvá 1 rok. 

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...