Projekt EU – podpora ve vzdělávání

[col type=”6″ class=””][frame src=”https://skolasyrovice.cz/wp-content/uploads/2017/11/logo_eu.png” link=”” target=”_self” width=”” height=”” alt=”” align=”right” class=”” caption=”” prettyphoto=”false”][/col]
[col type=”6″ class=””][frame src=”https://skolasyrovice.cz/wp-content/uploads/2017/11/logo_msmt.jpeg” link=”” target=”_self” width=”” height=”” alt=”” align=”left” class=”” caption=”” prettyphoto=”false”][/col]

[row]
[col type=”12″ class=””]


[/col]
[/row]
[row]

Projekt MAP II.

Základní škole a mateřské škole Syrovice byl schválen projekt „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Syrovice II“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010090“ – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Škola tak získala 1 300 260 Kč na personální podporu, školení, vzdělávání pedagogů a na školní pomůcky. Naše škola tuto dotaci využije na plat školního asistenta do MŠ, do ZŠ a ŠD, na doučování žáků ZŠ s ohroženým školním neúspěchem, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické, matematické a čtenářské gramotnosti, logopedie, klubu zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, projektové dny v ZŠ, ŠD, MŠ i mimo ně. Probíhají komunitně osvětová a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Peníze se také využijí na nákup pomůcek.
[row]
[col type=”12″ class=””]


[/col]
[/row]
[row]

Projekt MAP I.

Základní škole a mateřské škole Syrovice byl schválen projekt „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Syrovice“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001613“ – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Škola tak získala 850 176,00 Kč na personální podporu, školení, vzdělávání pedagogů a na školní pomůcky. Naše škola tuto dotaci využije na plat školního asistenta do MŠ a do ZŠ, na doučování a přípravu žáků ZŠ s ohroženým školním neúspěchem, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, matematické pregramotnosti, cizího jazyka, logopedie, tandemové výuky na ZŠ, klubu zábavné logiky a deskových her. Peníze se také využijí na nákup pomůcek.

[row]
[col type=”12″ class=””]


[/col]
[/row]
[row]

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...