Jídelníček

Školní jídelna

Odhlašování obědů

Odhlášky jídel jsou možné do 14:30 hod. předchozího dne:

Provozní řády školní jídelny

Vážení strávníci, 
níže naleznete naše provozní řády, kterými se provoz školní jídelny ve školním roce 2021/2022 řídí, včetně kalkulace a ceny obědů.

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ
Kalkulace Finanční Limity 1.3.2022

Vnitřní Provozní řád ŠJ
Vnitřní Provozní řád ZŠ
Vnitřní Provozní řád MŠ

Zde přihláška ke stravování:

Přihláška Ke Stravování Dítě
Přihláška Ke Stravování Dítě Sobotovice
Přihláška Ke Stravování CizíSTRÁVNÍK