Shrnutí – třídní schůzky 31.8.18

Vážení rodiče,
níže naleznete souhrnné info z dnešních třídních schůzek:

VÝBĚR PENĚZ a POTŘEB NA Š.R. 2018/2019
 Na výtvarné potřeby 200,- na rok
 Kulturní akce 500,- na rok děti mladší, předškolní děti- cenu upřesníme po schůzce s rodiči předškolních dětí. Prosíme o vybrání peněz do konce září v hotovosti proti podpisu na třídě!
 Seznam hygienických prostředků dostane každý rodič- viz příloha
 1 balík kancelářských papírů ( 500 listů) na dítě

ŠKOLNÍ ŘÁD
 Každý rodič je povinen seznámit se se školním řádem, je vyvěšen v šatnách ( Motýlci mají společný s Beruškami dole na chodbě) – rodiče se podepíší do konce září na přiložený formulář SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM.
 ZZ (zákonný zástupce) a jím pověřené osoby jsou povinni dodržovat školní řád, pokyny k ochraně dětí a motivovat dodržováním pravidel i své či svěřené dítě.
 ZZ má povinnost předávat dítě pedagogům emočně stabilní a zdravotně způsobilé. V opačném případě má pedagog právo, z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě daný den do MŠ.
 ZZ má povinnost předávat dítě do MŠ zdravé a v dohodnutém čase. Při předávání dítěte do MŠ rodič sdělí pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte či problémech, které mělo v noci či předešlý den!
 ZZ má povinnost řádně předat dítě učitelce do třídy a odpoledne si ho řádně vyzvednout.
 Nevyzvedne-li ZZ či pověřená osoba dítě včas z MŠ, kontaktuje p.učitelka ZZ telefonicky. Pokud se se ZZ nelze spojit, kontaktuje PČR a soc.pracovnici.
 Pokud zjistíte, že nestihnete dítě vyzvednou včas, ihned to dejte vědět p.učitelkám do školky (např. uvíznutí v zácpě atd.) a zajistěte si vyzvednutí pověřenou osobou.

 ZZ jsou povinni si dítě z MŠ vyzvednout tak, aby škola mohla být v konečnou dobu uzavřena, tj. v 16:30h. To platí i na školní zahradu!
 Rodiče mají povinnost nahlásit škole změnu zdravotního stavu dítěte a mají povinnost NAHLÁSIT ONEMOCNĚNÍ INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM!!!- spála, spálová angína, neštovice, zarděnky, průjmy, mononukleóza, žloutenka atd. Rodiče hlásí i výskyt pedikulózy- vši dětské u svého dítěte.
 ZZ je povinen řádně a včas platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
Opakované porušení školního řádu může vést k ukončení předškolního vzdělávání.

Platby školkovného a stravného
 úplata za předškolní vzdělávání zůstává do konce kalendářního roku 300,- za měsíc- platba inkasem. Od ledna bude navýšení úplaty.
 Neplatí předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
 pitný režim mají děti volně přístupný, v nabídce je ovocná šťáva nebo čaj a čistá voda
 Vedoucí školní jídelny je p. Kateřina Fialová
 cena za stravu 3-6 let 36Kč
 cena za stravu 6-7let 41Kč
 odhlašování svačinek – dbejte na odhlašování odpoledních svačinek, pokud jde Vaše dítě domů po obědě. V loňském roce docházelo k velkému plýtvání potravinami.
 placení obědů je nově formou inkasa, je nutné nastavení ve své bance. Každý rodič dostane na podepsání formulář, že tuto transakci v bance zajistil.

Provoz tříd:
Světlušky 6:30 – 16:30 ( Sobotovice)
Mravenečci a Berušky 6:30 – 16:30 (zde se děti budou scházet a rozcházet)
Motýlci 7:30 – 16:00
Včeličky 7:30 – 15:00
Motýlci se scházejí a rozcházejí ve třídě Berušek
Včeličky se scházejí a rozcházejí ve třídě Mravenečků

Organizace:
 podzimní prázdniny- 29.-30.10 (po a út)- MŠ v provozu pro nahlášené děti
 vánoční prázdniny- MŠ uzavřena. Otevřeno bude od 3.1.2019 (čt)
 jednodenní pololetní prázdniny budou 1.2.2019 (pá)
 jarní prázdniny- 11.2-17.2.2019
 velikonoční prázdniny- 18.4.2019 (čt)
 Odloučené pracoviště- prázdniny zavřeno, děti budou jezdit do Syrovic (dovážka obědů, dovolené,..)

Diagnostika:
• rodiče předají paním učitelkám na třídě zprávu z domova- Zprávníček, ten slouží k seznámení pedagogům s dítětem nahlédnutím do „rodinného života“ dítěte (jak se dítě doma projevuje, co ho baví atd).
• každé dítě má po příchodu do MŠ založeno PORTFOLIO, které obsahuje zápisky a postřehy o dítěti, obrázky, vybrané pracovní listy, Zprávníček. Portfolio se vede po celou docházku do MŠ.
• Pedagog konzultuje s rodiči pokroky či oblasti, které činí dítěti potíže a vyhledávají s rodičem společný postup pro jejich nápravu.

KONZULTACE
 Po dohodě s p.učitelkami na třídě si mohou rodiče domluvit individuální konzultační odpoledne
 Konzultační odpoledne se bude konat dle počtu zájemců (podzim, jaro)
 Třídní schůzky se během roku uskuteční 2-3. Tj.- srpen (nyní), září-říjen pro předškolní děti, duben- květen společné pro všechny rodiče.

 Novinkou je zvolení zástupců třídy z řad rodičů, na které se můžete obrátit s připomínkami, návrhy či dotazy, o kterých se ostýcháte mluvit s pedagogy či vedením školy. Veškeré záležitosti budou projednány se zástupci a ti budou informace předávat dál.

CO DÁLE NABÍZÍME:
 Kurz v Plavecké škole Hustopeče – 2.polovina š.r.
 ESS- pro předškolní děti a jejich rodiče. Kurz je pro děti, kterým to doporučují třídní učitelky, pro děti, které potřebují před nástupem do školy ještě něco dopilovat a pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky

KROUŽKY:
Během září bude na nástěnkách vyvěšena nabídka kroužků- zatím jsou v jednání.
Kroužky budou začínat v odpoledních hodinách tak, aby jejich konec byl nejdříve v 16:15h nejpozději v 16:20h.
Novinka: RODIČE SI BUDOU DĚTI Z KROUŽKU VYZVEDÁVAT SAMI PO JEHO UKONČENÍ, JIŽ SE DĚTI NEBUDOU VRACET DO TŘÍDY!!!

Fotogalerie MŠ

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...

Výlet předškoláků k Ivančicím

Výlet předškoláků k Ivančicím

16. 9.2021 směřovaly naše kroky (spíše kola autobusu)  na Ivančicko, kde na nás vykoukla úplně jinak členěná krajina, než na jakou jsme zvyklí. Naskytl se nám nádherný pohled na kopcovitý terén místy lemovaný řekou, kousek dál jsme se zahleděli na krajinný útvar...

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...