Směrnice pro doplňkovou činnost – cizí strávníci

Základní škola a Mateřská škola Syrovice
okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Směrnice pro doplňkovou činnost ve školní jídelně

1. Úvod

Tato směrnice je zpracována podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech na základě povolení zřizovatele ve Zřizovací listině a vystavením Živnostenského listu ŽÚ
Brno-venkov.
ZŠ a MŠ Syrovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost mimo svou hlavní činnost. Ve své hlavní činnosti plní úkoly stanovené zřizovatelem a prostředky získané doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti.

2. Školní jídelna v rámci své doplňkové činnosti poskytuje stravovací služby pro veřejnost (důchodci obce, občané obce, stravování zaměstnanců PO jiného subjektu na základě smlouvy).

3. Výčet kalkulací cen za poskytované služby je přílohou směrnice.

4. Výroba a výdej pokrmů splňuje technologické a hygienické požadavky, které jsou zapracovány v systému HACCP školní jídelny.

Doplňková činnost je v účetnictví sledována odděleně od běžného hospodaření. Na provádění doplňkové činnosti nemohou být použity prostředky ze státního rozpočtu a prostředky zřizovatele.

Doplňková činnost nesmí být v ročním úhrnu ztrátová, ztráta je přípustná u jednotlivých druhů doplňkové činnosti, jestliže ji škola uhradí v rámci celkového výsledku hospodaření doplňkové činnosti. Školské zařízení dokládá zřizovateli v ročním výsledku hospodaření efektivnost provozování doplňkové činnosti. V důsledku trvající ztrátovosti doplňkové činnosti může zřizovatel škole zrušit možnost provozovat doplňkovou činnost.

5. Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí:

a) o provozování doplňkové činnosti a použití prostředků z doplňkové činnosti rozhoduje v rámci platných předpisů ředitelka školy. Dále pak rozděluje kompetence mezi jednotlivé zaměstnance, vypracovává vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost a provádí kontrolu hospodářské činnosti,
b) za ekonomické a pracovně právní zabezpečení doplňkové činnosti odpovídá ředitelka školy.

Pracovníci zodpovědní za doplňkové činnosti viz. Provozní řád kuchyně.

S účinností od 1.4.2018

Fotogalerie ZŠ

Družina – Fotogalerie 2019

Družina – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="25" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...