Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Syrovice, vydává tento pokyn na základě zákona č. 561/Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. 1. Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen “úplata”), na období školního roku 2019/2020. 2. Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 300,- Kč v celodenním provozu školy. 3. Úplatu hradí škole zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a nedosáhlo v daném školním roce šesti let. Předškolní vzdělávání pro děti, které v období 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku dosáhnou věku 6 let se poskytuje bezúplatně. rozhodnutí_uplata_za MŠ19_20190628_10095393

Fotogalerie MŠ

Výlet předškoláků k Ivančicím

Výlet předškoláků k Ivančicím

16. 9.2021 směřovaly naše kroky (spíše kola autobusu)  na Ivančicko, kde na nás vykoukla úplně jinak členěná krajina, než na jakou jsme zvyklí. Naskytl se nám nádherný pohled na kopcovitý terén místy lemovaný řekou, kousek dál jsme se zahleděli na krajinný útvar...

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2018

MŠ – Fotogalerie 2018

[ngg_images source="albums" container_ids="20" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...