Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Syrovice, vydává tento pokyn na základě zákona č. 561/Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen “úplata”), na období
školního roku 2019/2020.

2. Měsíční úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 300,- Kč v celodenním
provozu školy.

3. Úplatu hradí škole zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole a nedosáhlo v daném školním roce šesti let. Předškolní vzdělávání pro děti,
které v období 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku
dosáhnou věku 6 let se poskytuje bezúplatně.

rozhodnutí_uplata_za MŠ19_20190628_10095393

Fotogalerie MŠ

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2018

MŠ – Fotogalerie 2018

[ngg_images source="albums" container_ids="20" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...