Zajištění MŠ pro pracující v kritické infrastruktuře ČR

8. 3. 2021

Vážení rodiče,
pokud vaše zaměstnání spadá do kritické infrastruktury ČR, máte nárok na umístění dítěte v MŠ.
Našim dětem (Syrovice, Sobotovice) je k dispozici MŠ Hrušovany u Brna.

Spolupráce s MŠ Hrušovany je domluvena v rámci regionu Židlochovicko jako služba rodičům. Není to však žádné dogma. Tzn., že když rodič ze Syrovic má k dispozici MŠ v Hrušovanech, ale pracuje v Brně a projeví zájem umístit dítě do Brna, nelze ho odmítnout. Rodič má na službu nárok a určuje si tedy sám, kam dítě umístí.

Pokud máte o místo v MŠ Hrušovanech zájem, kontaktujte prosím ředitelku naší školy, Mgr. Beránkovou.

Tato služba je určena pro zákonné zástupce dětí ve věku od 2 do 5 let, kteří pracují jako:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
– zaměstnanci České pošty, s. p.

Fotogalerie MŠ

MŠ – Fotogalerie 2020

MŠ – Fotogalerie 2020

[ngg_images source="albums" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2019

MŠ – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="23" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...

MŠ – Fotogalerie 2018

MŠ – Fotogalerie 2018

[ngg_images source="albums" container_ids="20" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...