Základní škola

1. B Třída

p

info

Třídní učitelka

PaedDr. Božena Procházková (školní metodik prevence)
E-mail: prochazkova@skolasyrovice.cz

}

Rozvrh

1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ ČJ M HV
Úterý ČJ ČJ TV
Středa ČJ ČJ M PRV
Čtvrtek ČJ M TV PRV
Pátek ČJ ČJ M VV