Základní škola

2. B. Třída

p

info

Třídní učitelka

PaedDr. Božena Procházková (školní metodik prevence)
E-mail: prochazkova@skolasyrovice.cz

}

Rozvrh

1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M ČJ TV
Úterý ČJ M ČJ PRV
Středa ČJ M PRV ČJ VV
Čtvrtek ČJ M ČJ HV
Pátek ČJ M ČJ TV