Základní škola

3. A Třída

Třídní učitelka

Mgr. Ludmila Hladká
E-mail: hladka@skolasyrovice.cz
Asistentka pedagoga: Terezie Chrástová

}

Rozvrh

  1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ VV
Úterý M ČJ PRV AJ TV
Středa AJ ČJ M ČJ sl TV
Čtvrtek ČJ M PRV fara PRV fara HV fara
Pátek ČJ čt ČJ čt M g ČJ ps
p

23.5.

ČJ – 68/1, procvičování
    DÚ- PS 14/3
M – PS 41/2,3,4
    – 40/1
minutovka – str. 16 do čtvrtka
AJ – uč. 68/1, slovíčka, rozhovory

20.5.

čtenářská dílna – vlastní kniha
společná četba – Nejkrásnější pohádky
Geo – PS 48/celá
Psaní – str. 22,23

19.5.

ČJ – diktát, PS 13/1, procvičování vyjm. slov po “V”
M – PS 38/ žl. sloupeček
    – procvičování násobení a dělení 
AJ – mapa města. vazba there is/are
Prv – savci, referát, uč. 61, PS 52
Hv – zpěv, PS 12/celá, naučit se noty, p, mf, f 

18.5.

ČJ – 65/částice, 66/1 – do sešitu, PS – 12/celá
M – pís. odčítání, 36/1, 37/2 + žl. sloupeček dodělat
Prv – uč.60

17.5.

ČJ – uč. 65/1,2, PS 11/1,2,3 – dokončit, procvič. vyjm. slov po M
M – PS 35/1,2,3,4, žl. sloupeček – kdo nestihl dokončit, do sešitu písemné sčítání a odčítání
AJ – uč. 60/1, 61/3
Prv – uč. 59, PS 50

16.5.

ČJ – uč. 64/1,2, PS 10/1 – tři věty do sešitu, 2
M – 34/1,2,3 – dobrovolně, procvičování dělení do sešitu
AJ – uč. 59/3 – poslech, konverzace, písemně slovíčka

13.5.

Čtenářská dílna – vlastní kniha
referáty
Společná četba – Nejkrásnější pohádky
– porozumění textu, převyprávění pohádky, vlastní úvahy – co by se stalo….
– zápis do sešitu s přesahem do probírané mluvnice, obrázek
Písanka – str. 21
v pondělí donést dokončenou písanku, čtení, diktáty.

11.5.

ČJ – uč. 63/1,a, PS 9/3, 
M – PS 31/4, opakování násobilky
AJ – konverzace –  there is, otázka, zápor, upevňování sl. zásoby lekce 19 a 20
    – v pondělí ověření znalostí slovíček L 19 a 20 písemně
pracovní listy – podst. jm., opakování vyjm. slov

10.5.

ČJ – PS 9/4,5
    – uč. 62/3
M – PS 29/ dokončit kromě geom. tvarů + 30/ žluté rámečky
    – DÚ: 30/2
    – procvičování násobilky
AJ – uč.58/1, PS 51/4,5,6
Prv – uč. 57, 58, adekvátní strana PS

9.5.

ČJ – PS 9/2
    – procvičování sl. druhů a vyjm. slov
M – PS 17/ opravené do sešitu Š, do zítra
   – PS 28/celá,
DÚ: 29/ 1a,b

AJ – uč. 56 poslech, procvičování sl. zásoby
    – PS 1,3
 

6.5.

ČJ – čtenářská dílna, čítanka 121 – 124
Geo – konstrukce rovnostranného trojúhelníku
Psaní – 15,16 dokončit doma
DÚ: číst knihu vlastního výběru

5.5.

ČJ – poznávání slovních druhů 1-5 v textu
     – PS 9/1 – slovní druhy
M – násobilka sloupeček na na známky
    – PS 26/4, 27/1
    – PS 17/ kdo nestihl dokončit – zítra bude ohodnoceno
Prv – fotosyntéza, dýchání rostlin a další znaky živých organismů
       – odkaz na prezentace:
https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI  

https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0
H
v – zpívání s klavírem, naučit se Čerešničky dvě sloky text a zazpívat

3.5.

ČJ – určování slovních druhů, uč. 61/1a,b,c
    – doplňovačka ve čtvrtek na slovní druhy ohebné
M – PS 26/1,2,3, sloupeček
    – čtvrtek sloupeček na násobilku
AJ – uč. 56
    -nakreslit obrázek mapy do sešitu podle učebnice, popsat a naučit slovíčka
Prv – uč. 52+PS

27.4.

AJ – My dream bedroom
ČJ – opis 58/3, uč. 60/1,2, PS 8/1,2
M – PS 16/1,2
Sloh – PS 20/ bajka

26.4.

M – PS 15/dokončení, začátek str. 16
ČJ – PS 7/celá
AJ – PS 48,49
Prv – test, referát

25.4.

ČJ – opakování, doplňovačka vyjm. slov – ve středu “M” na známky
M – PS 14/1,2,3,  15/ rozklady okrový sloupeček
AJ – WB  47/ 5,6 ústní upevňování sl. zásoby

22.4.

Čtenářská dílna – četba vlastní knihy 20 minut, otázky na porozumění textu, ústní vyjadřování
čítanka str. 118 – přečíst, zodpovědět ústně otázky pod textem, do sešitu obrázek, referáty
geometrie – přenos délky úsečky pomocí kružítka na přímku – procvičování rýsování do sešitu
psaní – písanka str. 4 a 9

příprava na pondělí:

ČJ – doplňovačka na vyjm. slova “B,L” – podle cv. v učebnici

M – násobilka “9”

AJ – slovíčka – nábytek – písemně (uč. str. 67)

– v úterý písemka: uhlí, ropa, ochrana živ.prostředí, voda – podle učebnice

21.4.

ČJ – diktát podle PS 7/5
     – uč. 59/1,2
M – PS 13/3, minutovka dokončit str. 11, písemné +,
   – v pondělí na známky násobilka “9” :,x
Prv – uč. 51,52, PS 43
      – v úterý umět uhlí, ropa, ochrana přírody, voda – písemka podle učebnice
Hv – zpívání: Tři kříže, Tulácký ráno

20.4.

AJ – ústní a písemné opakování – vybavení pokoje, předložky

ČJ – doplňovačka na vyjm. slova po “B”, PS 6/2,3,4

M –  násobilka, PS 11/2,3

sloh – PS 19, 20/3


DÚ: pouze čtení – zapsat počet stran a minut (min. 15), podpis rodiče

19.4.

M – PS 11/1, příklady do sešitu na písemné +,-, opakování násobilky, zítra sloupeček na známky
ČJ – přídavná jména, PS 6/1, opak. “B” – zítra písemně hl. dvojice
AJ – opakování slovíček – hračky, nábytek + předložky on, in, under – zítra ústně na známky dialogy
       (Where is my car? Is it on the table? apod..)
Prv – ekologie a ochrana přírody, uč. 50, PS 42

13.4.

ČJ – čtenářská dílna, referáty o knize
M – PS 12
velikonoční tvoření

12.4.
ČJ – PS 4/5,6,7,  5/10a,b, 11
M – 9/1,2, 10/1,2,3
AJ – upevňování slovíček 
Prv – uč. 54, PS 47 
DÚ: každý den číst knihu – 15 min nahlas –
– toto je jediný úkol na každý den po celý duben

11.4.

ČJ – uč. 56/4,5,6,7, PS 4/4 ústně
M – 8/1, číselná řada
AJ – upevňování slovíček – nábytek, PS 46/1
návštěva knihovny
úkoly – četba z knihy alespoň 15 min denně

8.4.

ČJ – čtenářská dílna, čítanka str. 135
Geo – PS 23/celá, 24/1 
Psaní – str. 3 do středy dokončit

7.4.

ČJ – uč. 55/1,2. 56/3,4
     – PS 3/2a,3

M – PS 7/celé

Prv – PS 41, uč. 50

6.4.

AJ – uč. 52/1, předložky, opakování slovíček  – hračky
ČJ – opakování vyjm slov po “L”, slovní druhy, podst. jména
M – PS 5/1,2, oranž. sloupek, DÚ: 5/3
pracovní listy – opakování násobilky a slovní druhy

5.4.

M – PS 4/3, 4, převody jednotek, násobilka
ČJ – uč. str. 54 celá,
     – DÚ: PS 2/1, dokončit nalepení obrázků do sešitu Š a napsat věty, vybarvit
Prv – opakování horniny, nerosty
      – uč. 49 ropa, uhlí

4.4

ČJ – procvičování vyjm. slov – všechna
    – uč. 95/2 do sešitu
M – nový PS, str. 3, PL – násobilka  – sil. 121, 122
Prv – uč. 47,48, PS 40

30.3.

AJ – PS 44/1,2, 45/4,5,6

ČJ – PS 29/3, 30/ 1,2, DÚ: 27/4
M – min. 11/21, PS 55
Sloh – PS z čj str.31

 

29.3.

ČJ – Ps 29/2, DÚ: 30/3
M – min. do str. 10 dokončit, procvičování písemné + a –
program Robotická ruka

28.3.
ČJ - uč. 93,94/3,4, PS 29/1

- DÚ: 29/4
M - PS 53,54, opakování násobilky - 6,7,8,9
AJ - upevňování slovní zásoby
- uč. 51/3, konverzace Have you got a kite? Yes, I have./ No, I haven't.

24.3.

ČJ – diktát, PS 27/2, 28/1,2a
M – PS 52/1,2,3, PS 53/1 dokončit
Prv – uč. 43, PS 37

23.3.

AJ – opakování My house
    – uč. 5O, slovní zásoba
M – minutky – 6/15…až do 10/20 do konce týdne
    – procvičování písemného odčítání a sčítání
ČJ – opakování, zítra diktát podle uč. 91
Sloh – str. 14/1a-c vymysli jména 

22.3.

M – procvičování čísel do 1 000, min. 6/celá, DÚ:PS 49/2

ČJ – uč. 90/3,4, PS 27/1, procvičování: stavba slova

Aj – Draw a house, zítra donést obrázek na konverzaci

Prv – uč. 42, povolání

21.3.

ČJ – uč. str. 90, DÚ: PS 27/3
M – PS 46, 47,48 dokončit
AJ – třídnická hodina 

18.3.

matematický klokan/cvrček
Geometrie – PS 40/1,2,3,4 
Psaní – písanka str. 31, dopsat doma, v pondělí donést

15.3.

M – PS 36/1, opakování násobilky
ČJ – uč. 89/ 1,2,3,4, PS 26 celá
Prv – PS 34 – opakování
AJ – opakování L16, kdo nemá, napsat slovíčka L17

14.3.

ČJ – procvičování, uč. do str. 88
M – třídnická hodina
AJ – procvičování, PS 43, konverzace Where is the Magician? Is he in the bedroom? Yes, he is./ No, he isn’t.

4.3.

Čtenářská dílna
Čítanka – str. 110 – Fr. Hrubín: Špalíček veršů a pohádek
Geometrie – PS 38/ celá strana – průsečík přímek
Písanka str. 30

1.3.

M – násobilka 6 – 9 opakovat
   – minutovka 3/6 společně
   DÚ: PS 34/1 dokončit, minutovka 4/7
ČJ – uč. 87/2,3
    – PS 24/3, PL – vyjm. slova po S – str. 16/f,g,h,i, DÚ: není
Prv – PL – opakování lidské tělo
AJ – uč. 48/1,2 – zítra rozhovory, PS – 42/1,2 

28.2.

ČJ – uč. 86/1 vypsat vyjm. slova, naučit, str. 87/1
M – PS 32/2, 33 /celá, 34/oranžový sloupeček
AJ – vypsat slovíčka str. 66 – lekce 16
VV+Pč – klíč, kdo nestihl, přinést zítra

25.2.

Čtenářská dílna

Geometrie – rýsování s kružítkem, rozdíl kruh x kružnice

Písanka – dokončit str. 29

24.2.

ČJ – diktát PS 23/1, PS 22/3, určování slov příbuzných
    – DÚ: PS 23/ 1 na pondělí
M – minutka 1/2, str. 2 celá, 3/5 – zítra odevzdat za 1
Prv – PS 33, uč. 40

23.2.

Aj – opakování, test, rozhovory Have you got a brother? Is he skinny? apod…
ČJ – uč. 84/5,6, PS 23/2,3, DÚ: opakovat si na diktát – “S”
M – PS 32/1, DÚ: min 1/1
sloh – vizitka


22.2.
M - PS 31/1, 30/1, DÚ: PS 30/oranž. sloupeček

ČJ - PS 21/1, uč. 84/ 1,2,3
- DÚ: PS 23/1 - 2 věty doma dokončit
Prv - uč. 39
Aj - uč. 43 - poslech, PS40/1, 41/3

21.2.

ČJ – uč. 83/1,2, PS 22/1,2

– DÚ: uč. 82/4 – 1. polovina cvičení do sešitu školního zezadu

M – PS 28/2, 29/2,3
– DÚ: PS 30/2 – výpočet, kontrola, odpověď

AJ – PS 38/1,3, uč. 44 – poslech, speaking: Are you happy?Yes, I am. /No, I’m not.
– DÚ: není

18.2.

ČJ – čítanka, společná četba
M – geo – kružnice x kruh
            – nácvik práce s kružítkem – do sešitu alespoň 20 kružnic
Psaní – str. 28 

17.2.

ČJ – diktát podle uč. str. 78
    – DÚ: uč. 81/4 – přepis do sešitu zezadu
M – PS 28/1
DÚ: PS 29/1
Prv – uč. 38

16.2.

AJ – speaking: Are you happy? Yes, I am. No, I’m not. apod.
    – PS 39/4, 5, 6
ČJ – uč.  82/1,2,3, cvičný diktát
    – dopsat vyjm. slova po “S”, naučit
M – min str. 30, 31 dokončit
Sloh – příběh – každé slovo na stejné písmeno
       – PS str. 6 – vizitka – zítra donést ke kontrole

15.2.

M – PS 27/ celá
ČJ – dokončit cvičení z PL str. 13 – d,e,f,g,h
     – uč. str. 80,81/1,2,3 – ústně
¨   – DÚ: 21/1,2
Prv – uč.36,37, PS 32/ celá
AJ – uč. 42/1 – poslech
    – dialogues: Is he sad? Yes, he is. No, he isn’t.

14.2.

ČJ – PL . str. 12 celá, DÚ – PL str. 13/ d,e
M – min 28/ 56, DÚ: PS 26/1
AJ – PS 36/3, naučit tvoření otázek a krátkých odpovědí podle sešitu:
       Is John clever? Yes, he is. / No, he isn’t.

11.2.

ČJ – čtenářská dílna
Geometrie – PS str. 37, příště donést kružítko
Psaní – písanka str. 25  

10.2.

ČJ – diktát podle uč. 53

        – PS 20, cv. 1,2, 1 – opakování vyplnit

M – příklady na tabuli – procvičování písemného sčítání

    – PS 24/1, 25/1, DÚ: min 28/ 55

Prv – uč. 34, 35, PS 30

HV – lidové písně, zpěv s klavírem

Sešit do Hv děti již nemusejí nosit, přejmenovali jsme jej dnes na Všehochuť II

9.2.

AJ – uč. 40,41 – He is…Is he…?
    DÚ: PS 36/1 + slovíčka L14 (str. 47)
ČJ – PS 19/ celá kromě cv.4
    – uč. 77/ celá
M – PS 22, 23 – dokončit, kdo nestihl
Sloh – PS 28, 29 – příběh napsat nanečisto na papír, přepsat do sešitu, min. 5 vět

8.2.

M – PS 21/1,2
   – DÚ: min 27/53 celé
ČJ – uč. 76/ 1,2,3,4 – ústně, cv. 4 přepsat do sešitu – DÚ: dokončit
Prv – uč. 29, 32, 33  
 AJ – opakování, 
     – do sešitu: VZOR: Who’s this? This is my mum Anna. She’s got brown hair and blue eyes.    
        Každý do sešitu nakreslí malý obličej člena rodiny – asi velikosti mince 10 Kč.
         Popíše ho podle skutečnosti – viz VZOR či uč. 39/3.
     – DÚ: doma dokreslit a popsat všechny členy rodiny – bude to potřeba ke konverzaci.
              Uveďte i domácí mazlíčky – pokud máte

7.2.

ČJ – uč. 75/1, 2, 3
     – PS 18/ 1, 2, 3
M – minutovka 17/ 34, dále doplňovat do str. 21
    – DÚ: min. 22/ 43
AJ – opakování, PS doplnit celou kapitolu – 34, 35

3.2.

Třídnická hodina
ČJ – PS 17/2,3 dole
     – DÚ: 74/4 – opsat do školního sešitu – dokončit
M – procvičování -násobilka, sčítání a odčítání přes desítku
Hv – zpívání s kytarou   

2.2

AJ – ústní procvičování, My family tree
     – na pondělí umět napsat slovíčka 
ČJ – uč. 74/1,2
    – PS 17/1 – pýcha….
M – min. 16/31a,b, 17/33a
   – DÚ: 17/33b
sloh – 12/3

1. 2.
M – PS 17/1,2
   – DÚ: PS 17/3
ČJ – uč. 73/1
    – DÚ: PS 17/ 1,2

Prv - měření objemu - uč. přečíst
AJ - uč. 38, 39 - dokončení lekce, PS 35/4
- DÚ: PS 34/1

 

 

 

 

p

21.1

ČJ – čtení – Ferda Mravenec

         čítanka – str. 48-50 – Kovářské řemeslo

M – geometrie – osová souměrnost – pracovní list

       PS str. 18, str. 19/2  (19/1 – dobrovolný DÚ)

PRV – uč. str. 34, PS str. 29/2

 

20.1.

ČJ – diktát

        PS – str. 37 – častá slova s -i,í po M

                str. 39/ 3,4

Písanka – str. 24,25

M – PS str. 10/3

       MIN str. 17/34

 

 DÚ – písanka str. 27 (str. 26 dobrovolně)

       – procvičovat v M – sčítání, odčítání bez přechodu desítky (lze využívat sešit “Matematika D”)

 

19.1.

ČJ – doplňovačka i/y po M

        uč. str. 51/2,3

       PS – str. 39/1

M – PS str. 9/2,3

       str. 10/1, 2 (u cv. 2 – první sloupeček také přepsat do sešitu M)

 AJ – procvičování sl.zásoby – A letter – uč. str. 34, 35

         PS – str. 30/3, 31/4

         pexeso

 

DÚ – ČJ – PS str. 39/2

         M – PS str. 9/4

 

17.1.

ČJ – doplňovačka i/y po M

– mýtit, zamykat, smýkat – PS str. 38/1,2

uč. str. 50/1, do sešitu nalepit obr + opsat slova příbuzná

M – PS str. 7 celá + 8/1, oranžový sloupeček

AJ – procvičování I/You have got, He/she has got + zkrácené tvary

PS str. 29/4,5,6

PRV – skupinová práce – Listnáči ven! – vnímání jinakosti

– pro chybějící děti – uč. str. 33 – Každý jsme jiný

DÚ – ČJ – PS str. 38/3

M – PS str. 8/2

do příštího pondělí SLOH – PS str. 12 – popis zvířátka

 

13.1.

ČJ – diktát

– hmyz, myš, hlemýžď – uč. str. 49/2,3

– PS str. 37/1,2

– do sešitu ČJ – opsat modrý  rámeček z uč. str. 48

– nalepit obrázky hmyz-myš-hlemýžď a vypsat slova příbuzná

Písanka – str. 23

M – PS str. 6 celá (za DÚ 6/4)

MIN – str. 16/31 a,b

DÚ – ČJ – PS str. 37/3 (sešity přinesu zítra ráno do třídy)

M – PS str. 6/4

 

12.1.

ČJ – doplňovačka – i/y po L

uč. str. 48/4,5,6,7

PS – str. 36/5,6,7

M – test

AJ – My monster – popis

Čtenářská dílna

 

DÚ – ČJ PS str. 36/8

 

11.1.

ČJ – vyjmenovaná slova po M, my X mi

PS str. 35/2,3

uč. 47 – ústně

M – PS str. 4/2,3,4  str. 5/1

AJ – PS str. 28/2,3

uč. str. 33 – he has got, he´s got, she has got, she´s got

33/3 – Who is it?

PRV – povolání – osmisměrka

HV – zpěv

 

DÚ – ČJ – PS str. 36/5

M – PS str. 5/3

zítra čtenářská dílna

 

10.1.

ČJ – test 
M – nový PS – str. 3 celá, str. 4/1 (+první sloupeček v žlutém rámečku           přepsat do sešitu Š – v sešitu napsat s rozkladem)
AJ – konverzace – opakování frází, písnička Head and shoulders,                    slovíčka – části lidského těla
Sloh – celá strana 11 v PS – popis 
PRV – povolání – PS str. 25/4,5

DÚ – ČJ – naučit se řadu vyjmenovaných slov po M, nachystat si                               kartičky s M
M – oranžový sloupeček v PS str. 4
AJ – Parts of the body – naučit se slovíčka
HV –  písnička (z I.pololetí) – zpěv na známky

 

7.1.

M – geom – PS str. 54,55
PRV – povídání o rodině a povolání (PS 25/1)

6.1.

ČJ – diktát

do sešitu – Vyjmenovaná slova po M – nalepit obrázky a vypsat příbuzná slova z uč. str. 47 – my, mýt, myslit, mýlit se

PS – str. 35/1

M – PS – str. 60/1

str. 61 celá, 62/1

Písanka – str. 21,22 (str. 20 dobrovolně)

DÚ – ČJ – PS str. 35/2

M – PS str. 63/1

TV – na příští hodinu donést švihadlo

 

5.1.

ČJ – procvičování – vyjmenovaná slova po L – doplňovačka

uč. str. 45/2,3,5 – ústně

– vyjmenovaná slova po M – úvod

uč. str. 46 – žlutá tabulka – seznámení

PS str. 35/1

M – PS str. 59/1,3

str. 60/2

AJ – Parts of the body – uč. 32/1 – poslech, překlad, procvičování

uč. 32/2 – zpěv Head and shoulders

ČJ čtení – Ferda Mravenec

– Chaloupka na vršku – Jak to bylo na tři krále

(kniha + čítanka str. 82)

DÚ – ČJ – PS str. 35/2

M – PS str. 60/3

 

4.1.

ČJ – PS str. 34/3,4

– báseň Havran – práce s textem (kdo chybí, předám ve škole)

M –  PS str. 57/3, 58 celá

AJ – popis svého obličeje – ústně

PS 27/4,5,6

PRV – opakování – hodiny + prac.list nalepený v sešitu – cv. 3,4

– měření objemu – uč. 26, PS str. 23/ 1,2,3,5

HV – uč. str. 31 – Dú Valaši, dú – zpěv, kánon, zpěv s pohybem

zpěv – My tři králové

DÚ – M – PS str. 59/2

AJ – PS str. 27/6

do pátku – PRV – rodokmen – PS str. 24/1

3.1.

ČJ – opakování – vyjmenovaná slova po B, L

PS str. 34/1,2

M – opakování – násobení

PS – 57/1,2, zelený sloupeček (sčítání,odčítání)

AJ – opakování colours, face, small, big, short, long

I have got…., You have got…. – uč. str. 31/3

na příští hodinu si nachystat ústně krátký popis svého obličeje

 

SLOH + PRV – vzpomínáme na Vánoce, co jsme zažili, vyprávíme si

PRV – uč. str. 30,31

PS str. 27 celá (+ dobrovolný DÚ – vybarvit obrázek)

 

16.12.

ČJ – doplňovačka – vyjmenovaná slova po L

PS str. 33/3,4

Písanka – str. 19

M – str. 56 celá

Přes vánoční prázdniny – prac.list ČJ, sloupečky M (113-120)

 

15.12.

ČJ – doplňovačka – vyjmenovaná slova po L

– lýko, lyže, pelyněk, plyš – do sešitu vypsat slova příbuzná z uč. str. 44  a z modrého rámečku 44/3 (dvojice slov)

– uč. str. 44/2,4,5 – ústně

M – sloupečky 107 -109

PS str. 48/1,2 – zaokrouhlování, zelený sloupeček

MIN – str. 13/25,26

AJ – Christmas – uč. str. 92, osmisměrka + slovní zásoba – vlepení do sešitu

 

DÚ – ČJ – PS str. 33/1

M – sloupečky 110-112

 

14.12.

ČJ – doplňovačka i/y po L

uč. str. 43/2,4

str. 43/3 – opsat do sešitu ČJ (lyska X líska, lysá X lísá se)

PS str. 32/2,3,4

M – PS str. 47 celá

MIN – str. 12/23 a,b

do sešitu – dělení 10

AJ – procvičování – The face, I have got…., I´ve got…..

PS str. 26/3, uč. str. 31 – You have got…, You´ve got….

PRV – měření času, hodiny

PS str. 22/3,4,5,6 (/7 dobrovolný DÚ)

HV – procvičování – houslový klíč, názvy a délky not – PS str. 8

+ cvičně také v červeném sešitu do HV (okopírované dva řádky notové osnovy)

 

DÚ – ČJ PS str. 32/5

M – do sešitu vlepit 10 a vybarvené duhové kolečko – násobky 10

 

13.12.

ČJ – doplňovačka I,Y po B (práce ve skupince)

vyjmenovaná slova po L – uč. str. 42/2,3,5

– do sešitu – nalepit obrázky – vzlykat, lysý, lýtko + opsat slova příbuzná z uč. str. 43

M – PS str. 45/4

násobení 10 – str. 46 celá, do sešitu vypsat násobky (vynechat stránku na nalepení 10 + kruhu)

MIN – str. 12/24

AJ – opakování – The face

At the party – uč. str. 30/1,2  – I have got….

PS – str. 26/1,2

PRV – kontrola DÚ – měření teploty

– měření času – uč. str. 25

PS str. 22/1,2

Sloh – PS str. 13

 

DÚ – ČJ – PS str. 32/4

M – sloupečky 105,106

 

10.12.

Geometrie – rýsování – přímka, trojúhelník, kolmice

PS – str. 48/3,4        str. 52, 53 – celé

 

PRV – měření hmotnosti, jednotky

uč. str. 24, PS str. 21

 

9.12.

ČJ – PS str. 31/1,2,3,4

M – sloupečky 92,93,94

PS str. 44 celá, 45/2,3

MIN str. 11/22 a,b,cd

Písanka str. 17 celá

DÚ –  ČJ – PS str. 31/5, 6

M – PS str. 45/1

do čtvrtka – písanka str. 18 celá

 

8.12.

ČJ – uč. str. 41/2,4,5

PS str. 30/2,3

– do sešitu vlepit obrázky – polykat, plynout, plýtvat – za DÚ pak vypsat z uč. str. 42 slova příbuzná

M – sloupečky 89, 90, 91

PS str. 42/3, 4    str.43/1,2

MIN – str. 11/21 a,b

AJ – test

PS str. 25/5

ČJ čtení – další kapitola z knihy Ferda Mravenec + obrázek do sešitu

z čítanky – Z. Svěrák – Radovanovy radovánky

 

DÚ – ČJ – vypsat slova příbuzná (viz výše)

M – zelené sloupečky v PS na str. 42 a 43

Dnes jsme měli 2hod ČJ čtení, v pátek bude VV a PČ. Děkuji za pochopení.

7.12.

ČJ – rozstříhat tvrdý papír s kartičky s vyjmenovanými slovy po L – hra, kdo nejdříve složí správně řadu (kartičky uschovat, stejně jako u B)

– PS – str. 29 – pamatuj slova s i,í po L (rámeček)

str. 29/3,4

– do sešitu ČJ – vlepit obrázky k vyjm.sl. – slyšet, mlýn, blýskat se + vypsat slova příbuzná z uč. str. 41 + vypsat modrý rámeček (mlýn X mlít, blýská se X blízká)

M – dělení 9 – PS str. 41 celá, 42/2 – vybarvit housenku

do sešitu M – vypsat dělení 9

MIN –  str. 10/20

AJ – PS str. 24/1,2,3, str. 25/4

uč. str. 29/3 (nahrávka na stránkách Didaktis – https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501)

PRV – zápis do sešitu – Skupenství látek (chybějícím dětem pošlu foto na e-mail)

PS – str. 21/1,2

HV – PS str. 7 celá – názvy not

– zpěv – vánoční písně

 

DÚ – ČJ – PS str. 30/1

M – PS str. 42/1

PRV – do pondělí – měření venkovní teploty po 3 dny – doplnit tabulku v PS 20/6

6.12.

ČJ – test

– vyjmenovaná slova po L – PS str. 29/1

M – PS str. 39/4

– násobení 9 – PS str. 40 – celá

– do sešitu – vypsat násobky 9

 

AJ – The face – uč. str. 28/1,2

– do žlutého sešitu – nakreslit velkou hlavu a popsat (dle uč. str 28/1) – nose, ear(s), eye(s), mouth, hair

Sloh – pracovní list – kresba vlastního čerta + popis

 

PRV – měření teploty – uč. str. 23

PS str- 20/1,2,3,4,5

 

DÚ – M – vybarvit (hnědě) + nalepit násobky 9 (list)

 

 

3.12.

Dnes žádné úkoly 😉

Připomínám – PO – test z ČJ         STŘ – test z AJ

V pondělí, pokud budou děti chtít, mohou s sebou přinést masku Mikuláše, čerta nebo anděla (nepovinné).

 

2.12.

ČJ – diktát

– vyjmenovaná slova po L – uč. str. 40 – vysvětlujeme si význam slov

M –   sloupečky 83,84

PS str. 39/1,2,3

Písanka – str. 16

 

DÚ – na pondělí

ČJ- naučit se vyjmenovaná slova po L (žlutý rámeček v uč. str. 40)

M – sloupečky 85-88

 

1.12.

ČJ – čteme adventní příběh (Andělé na vánoční pouti)

učíme se básně –  Čert, Mikuláš

doplňovačka i/y po B, procvičujeme

M – sloupečky – 81,82

PS – str. 38/1,2,3

Geom – rýsování – přímka, body, úsečka, trojúhelník

kolmice

DÚ – ČJ – test 6.12. (vyjmenovaná slova, Y/I po B)

M – PS str. 38/4

AJ – test 8.12- (uč. str. 16-24)

V pátek – ČJ čt – čtenářská dílna (2hod), VV, PČ

 

 

30.11.

ČJ – doplňovačka I/Y, prac.list str.24/11

procvičování

– básnička Čert

M – dělení 8 – napsat do sešitu

PS str. 36 celá

MIN – str. 10/12 b

AJ – At school – uč. str. 24

procvičování – It is a/an….., Is it a/an…?

PS – str. 22/2, 23/3,5

PRV – vlastnosti a skupenství látek – PS str. 19 – celá

 

DÚ – M – sloupečky 79,80

AJ – PS str. 23/4

 

29.11.

ČJ – doplňovačka I/Y po B

pracovní list – str. 24/8,9

Sloh – prezentace pohádek (některým chyběl obrázek, prosím o doplnění)

M – sloupečky 77,78

PS str. 36 celá

MIN  – str. 10/19 a)

sešit – vypsat násobení 8

AJ – At school – uč.str. 24

PS – 22/1

PRV – vlastnosti a skupenství – PS str. 19 celá

 

DÚ – ČJ – prac. list – 24/10

M – dobarvení (zelená) a vlepení do sešitu M  – násobky 8