Základní škola

3. A Třída

Třídní učitelka

Mgr. Ludmila Hladká
E-mail: hladka@skolasyrovice.cz
Asistentka pedagoga: Terezie Chrástová

}

Rozvrh

  1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ VV
Úterý ČJ plavání plavání plavání plavání
Středa ČJ M AJ ČJ čt PRV
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ ps PRV
Pátek ČJ s M g PRV HV
p

25.10.

ČJ - procvičování vyjm.slov po B, ústně uč. 31/1,2

M – procvičování násobilky 2 a 3, dělení, pracovní list

Aj – Halloween – slovní zásoba – pracovní listy
– What’s this? It’s a/an…. – ústně procvičování

Domácí úkoly dnes nejsou, pouze opakování vyjm. slov po B, násobilka 4 a 5 – na úterý.

V úterý jedeme podle rozvrhu plavat.

 

22.10.

ČJ – slohový sešit str.7/1, ústně vypravování, čtení s obrázky – kdo nemá sešit, může si jej                  před prázdninami vyzvednout (stačí doplnit do pátku 5.11.)

 

M – geometrie -úsečka – zápis do sešitu dle fotek + kopie na vlepení                                                   (mají ve škole k vyzvednutí)
         PS – 16/1

 

PRV – opakování uč. str. 11
          – uč. str. 12 – směrová růžice, naučit světové strany

 

HV – hudební abeceda
       – PS – str. 4, + uč. str. 21, PS str.6
       – vyťukávání rytmu, zpěv s kytarou

 

21.10.
ČJ - diktát PS 13/18      - PS 19/1-5 M - procvičování násobilky 2, 3 na mazací tabulku a do sešitu - musí perfektně umět AJ - ústní procvičování,     - uč. 16/1, 2     - PS 14/ 1, 2, 4, 5 Písanka - str. 9 celá, 10 až po písmeno m Prv - uč. str. 11      - PS 9/ celá DÚ: všechny jsou na pondělí: ČJ - PS 19/3, M - bez chybičky násobilku 2, 3,  AJ - PS 14/3