Základní škola

3. B Třída

Třídní učitelka

Mgr. Sylvie Brulíková
E-mail: brulikova@skolasyrovice.cz

}

Rozvrh

  1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ ČJ sl PRV
Úterý ČJ M AJ PRV HV
Středa ČJ M AJ VV
Čtvrtek ČJ M TV TV ČJ ps
Pátek ČJ čt ČJ čt M g PRV
p

22.1

ČJ – opakování – vyjm.slova po L – doplňovačka

         – vyjmenovaná slova po M – uč. str. 52/1,2

          PS – str. 40/1

Sloh – PS str. 14/1 – a, b

M – pracovní list- procvičování – násobení, sčítání a odčítání dvouciferných čísel bez přechodu desítky

AJ – popis sebe a kamaráda – jméno, věk, popis částí těla+oblečení (My, his, her, I´m, he´s, she´s, I´ve got, he/she´s got…)

        slovíčka – oblečení 

        uč. str. 34,35

        PS str. 31/5

PRV – vnitřní orgány – uč. str. 35, PS str. 30/1

DÚ – ČJ – PS str. 40/2

        M – MIN – str. 18/35 – a,b,c,d 

 

21.1

ČJ – čtení – Ferda Mravenec

         čítanka – str. 48-50 – Kovářské řemeslo

M – geometrie – osová souměrnost – pracovní list

       PS str. 18, str. 19/2  (19/1 – dobrovolný DÚ)

PRV – uč. str. 34, PS str. 29/2

 

20.1.

ČJ – diktát

        PS – str. 37 – častá slova s -i,í po M

                str. 39/ 3,4

Písanka – str. 24,25

M – PS str. 10/3

       MIN str. 17/34

 

 DÚ – písanka str. 27 (str. 26 dobrovolně)

       – procvičovat v M – sčítání, odčítání bez přechodu desítky (lze využívat sešit “Matematika D”)

 

19.1.

ČJ – doplňovačka i/y po M

        uč. str. 51/2,3

       PS – str. 39/1

M – PS str. 9/2,3

       str. 10/1, 2 (u cv. 2 – první sloupeček také přepsat do sešitu M)

 AJ – procvičování sl.zásoby – A letter – uč. str. 34, 35

         PS – str. 30/3, 31/4

         pexeso

 

DÚ – ČJ – PS str. 39/2

         M – PS str. 9/4

 

17.1.

ČJ – doplňovačka i/y po M

– mýtit, zamykat, smýkat – PS str. 38/1,2

uč. str. 50/1, do sešitu nalepit obr + opsat slova příbuzná

M – PS str. 7 celá + 8/1, oranžový sloupeček

AJ – procvičování I/You have got, He/she has got + zkrácené tvary

PS str. 29/4,5,6

PRV – skupinová práce – Listnáči ven! – vnímání jinakosti

– pro chybějící děti – uč. str. 33 – Každý jsme jiný

DÚ – ČJ – PS str. 38/3

M – PS str. 8/2

do příštího pondělí SLOH – PS str. 12 – popis zvířátka

 

13.1.

ČJ – diktát

– hmyz, myš, hlemýžď – uč. str. 49/2,3

– PS str. 37/1,2

– do sešitu ČJ – opsat modrý  rámeček z uč. str. 48

– nalepit obrázky hmyz-myš-hlemýžď a vypsat slova příbuzná

Písanka – str. 23

M – PS str. 6 celá (za DÚ 6/4)

MIN – str. 16/31 a,b

DÚ – ČJ – PS str. 37/3 (sešity přinesu zítra ráno do třídy)

M – PS str. 6/4

 

12.1.

ČJ – doplňovačka – i/y po L

uč. str. 48/4,5,6,7

PS – str. 36/5,6,7

M – test

AJ – My monster – popis

Čtenářská dílna

 

DÚ – ČJ PS str. 36/8

 

11.1.

ČJ – vyjmenovaná slova po M, my X mi

PS str. 35/2,3

uč. 47 – ústně

M – PS str. 4/2,3,4  str. 5/1

AJ – PS str. 28/2,3

uč. str. 33 – he has got, he´s got, she has got, she´s got

33/3 – Who is it?

PRV – povolání – osmisměrka

HV – zpěv

 

DÚ – ČJ – PS str. 36/5

M – PS str. 5/3

zítra čtenářská dílna

 

10.1.

ČJ – test 
M – nový PS – str. 3 celá, str. 4/1 (+první sloupeček v žlutém rámečku           přepsat do sešitu Š – v sešitu napsat s rozkladem)
AJ – konverzace – opakování frází, písnička Head and shoulders,                    slovíčka – části lidského těla
Sloh – celá strana 11 v PS – popis 
PRV – povolání – PS str. 25/4,5

DÚ – ČJ – naučit se řadu vyjmenovaných slov po M, nachystat si                               kartičky s M
M – oranžový sloupeček v PS str. 4
AJ – Parts of the body – naučit se slovíčka
HV –  písnička (z I.pololetí) – zpěv na známky