Základní škola

3. B Třída

Třídní učitelka

Mgr. Sylvie Brulíková
E-mail: brulikova@skolasyrovice.cz

}

Rozvrh

  1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ ČJ sl PRV
Úterý ČJ M AJ PRV HV
Středa ČJ M AJ VV
Čtvrtek ČJ M TV TV ČJ ps
Pátek ČJ čt ČJ čt M g PRV
p

23.6.

ČJ – zákl. sklad. dvojice, souvětí – PS str. 39/1, 40/2

M – MIN – 27/53, 28/56 b,c

Písanka – dokončení

 

22.6.

ČJ – zákl.sklad.dvojice – PS str. 39/1,2

M – PS str. 62/1

Výchovný koncert

 

 

20.6.

ČJ – PS str. 38/2. uč. str. 107/1 – zákl.skladební dvojice

M – MIN – str. 27/54a,b   29/57, 58a,b,   30/60

AJ – PS str. 73/4,5, uč. str. 82 – Animals in the ZOO

Sloh – PS str. 37 – vyprávění podle osnovy

           PS sloh – str. 40 – dokončení vyprávění o zapomenuté věci

PRV – pole – PS str. 65.66

           louka – uč. str. 76,77, PS str. 67

 

DÚ – ČJ PS str. 38/3   

 

17.6.

Čtení – vyhlášení nejlepších čtenářů za šk.rok

          – četba – Čapek, J.: Povídání o pejskovi a kočičce

Geometrie – převody jednotek(m,dm,cm,mm), obvod trojúhelníku, rýsování trojúhelníku 

PRV – magnetická zvířátka – rozlišování různých společenství (les, pole, louka, rybník, u lidského obydlí)

        – pole – uč str. 74,75, video – Sklízecí mlátička (edu déčko)  

 

16.6.

ČJ – opakování – slovesa – pantomima

        PS str. 37/2, 38/1a,b,c

M – MIN – str. 26/52, dopočítáno 28/55, 56a

       30/59

Písanka – str. 30

 

DÚ – M – MIN 26/51 (může být vypočítáno i zkráceně, případně podle vzoru)

 

15.6.

ČJ – opakování – podst. jména – pády

         slovesa – uč. str. 101/3

         PS – str. 36/3, 37/1 a,b,c

M – PS str. 60/1,2

        MIN – str. 23/46, 24/47c,d,  24/48

                 – str. 28/55 – dokončíme zítra

AJ – Animals – uč. str. 80,81

        PS str. 72/1,2,3

 

DÚ – ČJ – PS str. 36/4

         M – PS str. 60/3

 

14.6.

ČJ – doplňovačka – vyjm.slova, uč. str. 100/2, PS str. 35/1 – zvratná slovesa, 36/1,2

M – MIN – str. 24/47a,b, dopočítat 25/49,   PS – str. 59/3

        do sešitu M – písemné sčítání a odčítání pod sebou

AJ – uč. str. 78,79 – procvičování Have you got…? 

        PS str. 71/4,5

PRV – křížovka – vlepení do sešitu PRV, PS str. 62/4,5

           uč. str. 72,73 – okolí lidských obydlí, PS str. 63

HV – zpěv, 3/4 takt

 

DÚ – ČJ – uč. 101/2 – vypsat do sešitu ČJ pouze slovesa v určitém tvaru – uvést osobu, číslo, čas a infinitiv

         M – MIN – str. 25/50

          AJ – list – Animals – vlepit do sešitu AJ a vybarvit

 

13.6.

ČJ – doplňovačka – vyjm.slova

         infinitiv – PS str. 35/1,2

M – MIN – str. 23/45 a,b

       do sešitu M – písemné sčítání a odčítání

        PS – str. 59/1,2

AJ – Animals – uč. str. 78/1,2

        PS – str. 70/2,3

Sloh – str. 39

PRV – Les – uč. str. 70-71, PS str. 61 celá

 

 

DÚ – ČJ – PS str. 35/4

         M – MIN – str. 23/45 c,d

 

 

 

10.6.

Čtenářská dílna

M – geometrie – PS str.  50 – celá, 51/1 – obvod trojúhelníku

 PRV – vesmír – osmisměrka, kreslení do sešitu

 

9.6.

ČJ – doplňovačka – V

         PS str. 34/3,4

M – PS – str. 57/2, 58/1,2,3,4

        MIN – 22/43

Písanka – str. 28,29

 

DÚ – ČJ – uč. str. 99/3a) – opsat 1.řádek do sešitu čj + dle vzoru

         Zítra donést všechny čtenářské karty + rozečtenou knihu (čtenářská dílna)

 

8.6.

ČJ – doplňovačka – vyjm. sl. po S

       – uč. str. 99/1, PS str. 34/1

M – PS – str. 56/3, str. 57/1,3, MIN – 22/44 

AJ – bingo – fruit and vegetables

        PS – str. 66/2  67/4,5

       uč. 76

 

 DÚ – ČJ – PS str. 34/2 – do sešitu ČJ

          M – dodělat do pondělí MIN – do str. 21 včetně

          AJ – dobrovolně – PS str. 68-69

 

7.6.

ČJ – slovesa – osoba – uč. str. 98/1, PS str. 33/1,2

M – PS str. 43 – oranž.sloupeček

       str. 55/3,4, 56/1

 AJ – PS 64/3, 65/4,5

          uč. str. 72/1,2

 PRV – vesmír, sluneční soustava, objevitelé – uč. str. 69

           PS str. 59/4, 60/1,2,3

HV – zpěv – Kdybys měla má panenko sto ovec

 

DÚ – ČJ – PS str. 33/3

         M – PS str. 56/2

        AJ – PS str. 65/6

 

6.6.

ČJ – test – sl.druhy, PS str. 32/4

M – PS str. 54 celá, 55/1,2

AJ – I like X I don´t like

        Do you like….. ?  Yes, I do. No, I don´t.

         uč. str. 72,  PS str. 62/3, 63/5, 64/1

Sloh – vyprávění – Dokonči příběh – do sešitu ČJ

PRV – Sluneční soustava – uč. str. 67, PS str. 59/1,2,3

 

DÚ – ČJ – PL – podst.jména, sloeso

         M – MIN str. 21/41

         AJ – PS str. 63/4 

 

3.6.

ČJ – čtení – Povídání o pejskovi a kočičce

                  – čítanka – Upíři česnek nesnášejí

M – geom – polopřímka – vysvětlení do sešitu Geom

       PS str. 49/1-4

PRV – uč. str. 66, PS str. 58 celá

 

2.6.

ČJ – procvičování – sl.druhy – prac.list

         slovesa – PS str. 34/3 – číslo j. a mn.

M – test

Psaní – pís. str.27 

 

DÚ – ČJ procvičovat sl.druhy, vyjm.slova – B,L,M,P,S – v pondělí test

         M – PS str. 53/3

 

31.5.

ČJ – procvičování – slovní druhy

         slovesa – PS str. 32/1

M – dělení se zbytkem – PS str. 52 celá, 53/1

        MIN – str. 19/37 (kdo nemá str. 18, dokončí doma)

AJ – procvičování sl.zásoby – počítačová učebna

        PS str. 60/3, 61/4,5

PRV – PS str. 57 – celá – opakování živočichové

HV – opakování – noty, takt, hudební skladatelé

         zpěv

 

DÚ – ČJ – PS str. 32/2

         M – MIN – str. 19/38

        AJ – PS str. 62/2  

 

30.5.

ČJ – opakování – podst. jm. – uč. str. 71/1

        PS str. 16/1

M – sčítání a odčítání pod sebou – 6 příkladů do sešitu M

       MIN – str. 18 (kdo nemá, dopočítává i str. 17)

       PS – str. 45  – sloupeček, str. 47/3 – zelený sloupeček

 AJ – sl. zásoba – food and drinks, fruit and vegetables + PS str. 62/1

Sloh – uč. ČJ str. 72

PRV – obojživelníci – uč. str. 65, PS str. 56 celá

 

DÚ – ČJ – uč. str. 71/1c – do sešitu ČJ

         M – str. 46 – sloupeček

          AJ – str. 60/1, naučit se slovíčka 

 

27.5.

Čtení – Čapek, J.: Povídání o pejskovi a kočičce

            čítanka

Geom – opakování -konstrukce trojúhelníku, kružnice, kolmice

              převody jednotek – PS str. 47/1, 48/2,3,4

PRV – ryby – PS str. 54/2,3

           plazi – uč. str. 64, PS str. 55/1

 

26.5.

ČJ – diktát – zaměřeno – vyjm. slova po B, L, M, P

      – procvičování – slovní druhy, podst.jm.- rod,pád,číslo

      – uč. str. 71/4

M – MIN – str. 17 celá

        PS – str. 43 – oranž. sloupeček

        str. 45/1,2,3,   46/2

Písanka – str. 24,25

 

DÚ – ČJ – vybarvit list se slovními druhy a donést zpět do školy (budu laminovat)

       M – PS str. 46/1

 

25.5.

ČJ – doplňovačka – y/i po P

        procvičování – sl. druhy, podst. jm. – pády, č.j. a mn.

        PS str. 16/2

M – sčítání a odčítání pod sebou – do sešitu M

       PS str. 43/3, 44/1,2,3,4

AJ – test – My town

         slovní zásoba – Food and drinks – lepení do sešitu AJ

 

DÚ – procvičování – vyjm.slova po B,L,M,P, slovní druhy

         M – PS str. 44/5 

Test z ČJ se o týden přesouvá na pondělí 6.6.

 

24.5.

ČJ – doplňovačka – vyjm.sl. po P

        uč. str. 69/4 – procvičování y/i + j. a mn. č.

        uč. str. 70/1,2,3,4

         PS – str. 16/1

M – PS str. 40/1,4, str. 41/4,5, str. 42/2,3 + oranž.sl

AJ – prezentace společné práce – Our town

        uč. str. 68/1,2

PRV – ptáci, ryby

        – PS str. 53/3,4

        – uč. str. 63

HV – opakování – názvy not, 2/4 takt, B. Smetana, A. Dvořák

      – rytmus

      – zpěv

 

DÚ – ČJ – opakování – vyjm. sl. po B, L, M, P

               – pády – uč. str. 70

         M – PS str. 43/1

         PRV – PS str. 54/1

 

23.5.

ČJ – procvičování podst.jm – č.j. a č.mn.

         ČJ – PS str. 15/1,3,4

M – PS str. 39/1,2,  str. 40/2,3,  str. 41/1,2,3

AJ – PS str. 59/3,4,5

         uč. str. 64 – A surprise

PRV – dokončení – savci – PS str. 52/3,4

        – ptáci – video – krmení ptačích mláďátek

         PS str. 53/1,2

 

TESTY –   AJ – My town – 25.5. středa

                 ČJ – slovní druhy + vyjm.slova – 30.5. pondělí

                 HV – noty, 2/4 takt – 31.5. úterý

                 M – sčítání, odčítání, násobení, dělení, geom – 2.6. čtvrtek

 

DÚ – ČJ – uč. str. 68/2 – 3 řádky do sešitu ČJ + podtrhnout rody (modrá, oranžová, zelená)

         M – PS str. 39/3

 

20.5.

ČJ – čtenářská dílna

Geom – PS str. 25 celá, rýsování kolmice pomocí kružítka

PRV – referáty 

           PS str. 52/1,2 

 

19.5.

ČJ – diktát

         PS str. 13/1  – slovní druhy

         podstatná jména – rody – str. 14/1,2

M – PS str. 35/3, 36/3,4

        str. 38 – oranžový sloupeček

        MIN – str. 16/31, 32 (s dopomocí u některých příkladů)

Písanka – str. 23 – opis básničky

 

DÚ – ČJ – PS str. 14/3

         M – PS str. 35/4, 38/3

Zítra čtenářské dílny

 

18.5.

ČJ – procvičování – sl. druhy 1-10

        uč. str. 66/1,2,3

        PS str. 13/1 a),c)

M – PS str. 35/2, 36/6, 37/1

AJ – PS str. 58/1,2

      – poster – Our town – práce ve skupině

 

DÚ – ČJ – opakování – vyjm. slova po B,L,M; slovní druhy1-5

        M – PS str. 38/1

         AJ – příští středa 25.5. – test My town

 

17.5.

ČJ – doplňovačka – vyjm.sl. po M

       procvičování určování sl.druhů (1-5)

       částice a citoslovce – PS str. 12 celá

 M – sloupeček – sčítání a odčítání pod sebou

        PS str. 35/1, 36/1,2,3,4

AJ – procvičování – How old is he/she?

        PS str. 57/5,6

        práce ve skupině – Our town – mapa města

PRV – audiovizuální ukázka – gepard štíhlý

          PS str. 51/2

          savci – uč. str. 61

 HV – procvičování – názvy not, rytmus

          zpěv

DÚ – ČJ – procvičovat rozeznání sl.druhů 1-5

         M – oranžový sloupeček PS str. 35

 

 

16.5.

ČJ – opakování – doplňovačka – vyjm.slova po M

        procvičování – slovní druhy 

         spojky – PS str. 11/1,2

M – str. 34/2, 34/3 – levý sloupec

       MIN – str. 15/29 – dokončení

AJ – How old are you/is he/is she? ….

         uč. str. 62 celá + 63 – horní část

        PS str. 56/1,2,3

Sloh – str. 34/3

PRV – zvířecí rekordmani – prac.list – vlepení do sešitu

 

DÚ – ČJ – PS str. 11/3

         M – PS str. 34/3 – pravý sloupec

         AJ – PS str. 57/4 

 

13.5.

ČJ – čtení – Povídání o pejskovi a kočičce, čítanka 

M – geometrie – konstrukce trojúhelníku, PS str. 24/1,3,4

       rovnostranný trojúhelník – str. 25/1

PRV – test, živočichové – PS str. 51 – křížovka

DÚ – na příští pátek – PRV – na bílý papír A4 – můj oblíbený savec – zajímavosti (internet, encyklopedie) + nakreslit nebo vystřihnout obrázek/obrázky

 

12.5.

ČJ – diktát

         spojky – uč. str. 65/1,2

Psaní – písanka – str. 20 dobrovolně

              str. 21+22

M – prac.list – sloupeček – sčítání a odčítání pod sebou

       PS – str. 31/1,3,4 

                str. 32 celá (bez sl.úlohy – ta za DÚ), 33/1

DÚ – Čj – opakování vyjm.slov – B, L, M

         M – PS str. 32/1

 

 

 

 

11.5.

ČJ – prac.list – slovní druhy

        předložky – uč. str. 64/1,2 – ústně

        PS str. 10/1 – do sešitu Čj

M – prac. list – sčítání a odčítání pod sebou

       PS str. 30 celá, 31 – oranžový sloupeček

AJ – procvičování sl.zásoby – Bingo

         PS str. 54/2 – ústně, /3

         str. 55/5

 

 DÚ – ČJ – PS str. 10/2

          M – PS str. 31/2

 

10.5.

ČJ – PS str. 10/3, uč. str. 63/2, a)

M – PS str. 27 – oranž.sloupeček – soutěž

       str. 28, 29 celá

AJ – slovíčka My town – do pondělí

         procvičování – a, the …  on, in, under, between, next to

         uč. str. 61/3 – ústně + každý 5 vět k druhému obr. do sešitu AJ

        PS str. 55/4

PRV – opakování – rostliny – domino

         – živočichové – společné znaky – uč. str. 60

HV – opakování – notová osnova, housl.klíč, názvy not

       – zpěv – Mravenčí ukolébavka

 

DÚ – ČJ str. 63/2 b) – vytvořit 5 vět s příslovci a napsat do sešitu ČJ

         M – PS str. 29 – oranž. sloupeček – geom.síť

 

 

 

 

 

9.5.

ČJ – procvičování -slovní druhy

        příslovce – uč. str. 63/1

        PS – str. 10/1

M – PS str. 27/3, 3 – jablka, hrušky

       28/oranžový sloupeček

AJ – procvičování slovní zásoby – the town

        uč. str. 60/1, PS str. 54/1

Sloh – krátký příběh obsahující slova: košík, jed, bylina, voda

PRV – opakování – rostliny

           PS str. 49/4,5, str. 50-celá

 

DÚ – ČJ – PS str. 10/2

         M – PS str. 27/3 – švestky

         v pátek test PRV – rostliny

         donést peníze za fotky – 370,-Kč portrétní foto

         40,-Kč 1x třídní foto

          35,-Kč – 1x foto se spolužákem

 

5.5.

ČJ – diktát, báseň – zkoušení

         procvičování – ohebné sl. druhy

        uč. str. 61/2, 62/5,6

M – MIN – str. 13/26 a,b

                  str. 15/29 a) samostatně,  b) společně-vysvětlení

       PS str. 26 celá

Písanka – str. 18,19 (str. 17 dobrovolně doma)

 

DÚ – ČJ – PS str. 9/5 – vybrat 5 sloves a napsat věty do sešitu ČJ

         MIN – str.13/26 c,d 

 

3.5.

ČJ – opakování záludné dvojice – vyjm.slova po L (v diktátu ve čtvrtek hlavně vyjm. slova po B a L)

       – uč. str. 61/1 – napsat krátké věty dle vzoru do sešitu ČJ – 6 vět, vlnkou podtrhnout slovesa

         PS str. 9/3 – vypsat slovesa – vyjm.slova po B,L,M

M – PS str. 26 – oranžový sloupeček – soutěž

       str. 22/1 – levé ve škole, pravé sloupečky za DÚ

AJ – opakování slovní zásoby – school, home

        PS str. 53/4,5

         uč. 59/3 – poslech

PRV – prac. list – části květu (popsat dle uč. str. 58) , osmisměrka – nalepit do sešitu

           + nakreslit list jednoduchý a složený – popsat dle uč. str. 58

         – chráněné, léčivé a jedovaté rostliny – uč. str 59

 

DÚ – ČJ – PS str. 9/4

         M – PS str. 22/1 – dokončit

         AJ – PS str. 53/6

 

2.5.

ČJ – slovesa – PS str. 9/1,2

M – PS str. 21/4, 22 – oranžový sloupeček (kdo nestihl, dodělá doma za DÚ)

AJ – Is there….? Yes, there is. No, there isn´t. 

        Are there…? Yes, there are. No, there aren´t.

        – procvičování

        PS str. 52/3

PRV – list, květ – uč. str. 58 

 

27.4.

ČJ – doplňovačka po B

        PS str. 8/3,4

M – sloupečky – násobilka

       PS – str. 20/4, str. 21/1,2

AJ – opakování – slovní zásoba

        uč. str. 58/1,2

         PS str. 52/1,2

Geometrie – rýsování trojúhelníku

        PS – str. 23/1

 DÚ – ČJ – opakování vyjm.slova po B a L

          M – PS str21/3

          AJ – dobrovolný DÚ – básnička uč. 58/2

 

26.4.

ČJ – číslovky – uč. str. 60/2,3,4

        PS str. 8/1

M – živé pexeso – násobilka

       PS – str. 19/1,2  20/1

AJ – procvičování There is, There are…

        PS str. 50/3, 51/5,6

PRV – pexeso – rostliny

          uč. str. 57,58 – kořen, stonek, list

          PS str. 49/1,2,3

DÚ – ČJ – PS str. 8/2

         M – slovní úloha – PS str. 20/2

              – opakování násobilky

Zítra nebude VV a PČ (přesun na 6.5. – pátek), místo toho geometrie a čtení (Pejsek a kočička).

 

25.4.

ČJ – doplňovačka – vyjm.slova po B

        zájmena – PS str. 7/1,2,3

M – MIN str. 14/28

       PS str. 18/1,2

AJ – test – opakování My home

        procvičování There is, there are – uč. str. 56,57

Sloh – kontrola DÚ – PS str. 29/3

            PS str. 34/1,2

PRV – rostliny – uč. str. 56-57

           PS str. 48/2,3,4

 

DÚ – ČJ – PS str. 7/4

         M – MIN str. 14/27

 

22.4.

ČJ – čtení – Povídání o pejskovi a kočičce, čítanka (str. 131-134)

       básnička – na 5.5. – Josef Kainar – Ptal se včera pána pán

PRV – test 

 Geometrie – str. 62 – stavby z krychlí – žlutý rámeček, 62/3, 63/2 

                       62/2 – dobrovolný DÚ

                     – rýsování trojúhelníku – postup, procvičování

 

21.4.

ČJ – diktát

        přídavná jména – PS str. 6/3,4,5

M – PS str. 16/2, 17/1,2

Písanka – str. 15,16 (14 dobrovolný DÚ – rébusy)

 

DÚ – ČJ – opakování vyjm.slova po B, záludné dvojice po B

         M – PS str. 17/3 (princip sčítání více čísel pod sebou vysvětlen ve škole na prvním příkladu), 17/4

 

20.4.

ČJ – podstatná a přídavná jména

        uč. str.55/1 – práce ve dvojici – vybrat jedno podst. jm. z obrázku a vymyslet co nejvíce přídavných jmen (na mazací tabulku)

        uč. str. 58/2, 58/3 – první dva řádky opsat do sešitu ČJ a podtrhnout přídavná jména

         PS – str. 6/1

 M – str. 13/25 a,b

        PS str. 15/4, 16/1, 17/1 – první dva řádky (bez zkoušky)

 

AJ – procvičování – nová slovní zásoba z uč. str. 56, there is, there are

         uč. str. 56/1 – čtení + překlad,  str. 57/3 – ve dvojicích

         PS str. 51/4

 

DÚ – ČJ PS str. 6/2

         M – PS str. 16 – oranž. sloupeček

 

 

19.4.

ČJ – podstatná jména – vlastní jména osob, místní

        uč. str. 57/8

       PS str. 4/8, str. 5/12

M – MIN str. 12/24 a,b,c,d

        PS str. 14/3, 15/1,2,3 (zkouška u výpočtů k+60), oranžový sloupeček

 AJ – uč. str. 56 – Look at the map – procvičování nových slovíček

         PS str. 50/1,2

PRV – PS str. 45/2,3

           Rostliny – uč. str. 55, 56

           do sešitu – křížovka

 HV – zpěv

 

DÚ – M – PL – 2 sloupečky

         PRV – str. 48/1

TEST – PRV – pátek 22.4. (uč. str. 44-43)

             AJ – pondělí 25.4. (oddíl 5 – My home)

 

13.4.

ČJ – velikonoční doplňovačka

        vlastní a místní jména – práce ve skupině – hledání dvojic (pohádkové postavy, zeměpisné názvy)

         PS str. 5/10,11

M – PS str. 14/1,2

AJ – Easter – sl.zásoba, hra – procvičení – Have you got….? Yes, I have. / No, I haven´t.

        velikonoční osmisměrka – nalepení do sešitu AJ

        PS – str. 49/5

 

Hezké a klidné velikonoční svátky:-)

 

12.4.

ČJ – podstatná jména – uč. str. 56/3 – práce ve dvojicích

        PS str. 4/4,5,6

M – živé pexeso – násobení

      PS – str. 13/1,3,4

AJ – opakování – the rooms

        PS – 48/2, 49/3,4

        uč. str. 54 – An old castle

PRV – Velikonoce – uč. str. 54, PS str. 47/1

       do sešitu (nadpis Velikonoce) – nalepit 2 cvičení + obrázek k tématu Velikonoce

 HV – Jaro dělá pokusy – zpěv

DÚ – M – PL – 3 sloupečky

 

11.4.

ČJ – test – vyjm.slova po V a Z

        PS – 3/2 – a,b,c

M – živé pexeso – procvičování násobení

       PS str. 12 celá

AJ – procvičování – It´s in/on/under…..

        PS str. 48/1

      – Easter – uč. 93/2 – básnička

Sloh – PS str. 28/1,2

PRV – Půda – PS str. 44/3,5

           Světlo a teplo – PS str. 45/1 

 

DÚ – ČJ – PS str. 3/3

         M – PS str. 13/2

         Sloh – PS str. 29/3

 

8.4.

čtenářská dílna 

 

7.4.

ČJ – diktát – vyjm.slova po V

        PS – str. 2/2,3

M – sloupeček PL (497+3=……..)

        PS str. 10/2,3,4, 11/1,3

Písanka – str. 12,13

 

DÚ – ČJ – PS str. 3/1 – vybarvit, do sešitu ČJ napsat 5 vět a podtrhnout podst. jména

        M – PS 11/2 – vypočítat + 3.a 4. sloupeček zkoušku do sešitu

 test z ČJ – vyjm. slova po V a Z –  pondělí 11.4.

 

6.4.

ČJ – doplňovačka – vyjm. slova po V

         procvičování – záludné dvojice – PL

        do předchozího domácího úkolu vyznačení SD tužkou

M – PL – jeden sloupeček (druhá strana – 246+5,…)

       PS – str. 9 celá, str. 10/1 – první sloupeček

AJ – procvičování Where is…? It´s on/in/under – uč. str. 53/3

        PS str. 47/4,5

M – geom – starý PS – str. 58/1 a), 59/ a,b)       

Velikonoce – četba Chaloupka na vršku + kresba – papírové kraslice

 

DÚ – ČJ – PS str. 2/1

          M – PS str. 10/1 – dokončit

          AJ – PS str. 47/6 

 

5.4

.ČJ – procvičování – vyjm.slova

        Slovní druhy  –  uč. str. 54 – ohebné a neohebné sl.druhy

M – MIN – str. 12/23 a,b

       PS – str. 8/2,4

AJ – procvičování – Where is my train? It´s on/in/under….

        uč. 52/2,  PS str. 46/2,3

PRV – voda – do sešitu nakreslit koloběh vody v přírodě

          PS – str. 43/3,4,5

          vzduch – uč. str. 52

 HV – dvoučtvrťový takt, rytmus, zpěv

 

DÚ – ČJ – z uč. str. 54/2 – přepsat obě hádanky do sešitu (bez určování           SD – uděláme ve škole zítra)

         M – PS – str. 8/1 – vypočítat + dva sloupečky zkouška do sešitu M

          PRV – PS str. 44/1,2

 

4.4.

Návštěva místní knihovny 🙂

A co by děti, které dnes nebyly, měly dohnat? 

ČJ – opakování – vyjm. slova, doplňovačka (V)

PS – str. 30/2,3

M – PS str. 7/1,2,4

MIN – str. 12/23a) – dokončíme zítra

PL – 2 sloupečky

AJ – Where is my doll? Your doll is in/on/under …..

uč. str. 52/1,2

PS str. 46/1

 

4.-5. vyučovací hodina – návštěva místní knihovny

_____________________________________ 

 

DÚ – ČJ – PL – doplňovačka – 1 odstavec

M – PS str. 7/3

AJ – PS str. 45/5

 

31.3.

ČJ – diktát – vyjm.slova po V

– PS – str. 29/2, 30/1  – doplnění i,y

– obrázky vyjm.slova po Z – do sešitu ČJ+ slova příbuzná z uč.93

M – PS – str. 5/3, 6/2

str. 6/1 – do sešitu M provést zkoušku sčítáním pod sebou – 2 sloupečky

str. 7 – sloupeček

Písanka – str. 10,11

 

DÚ – ČJ – PS str. 30/1 – tabulka

M – PL – sčítání a odčítání do 1000 – 2 sloupečky

 

30.3.

ČJ – procvičování slov s předponou vy-, vý-

– doplňovačka – vyjm. slova po V – PL-cv.3, cv.1 u lavičky

– vyjm. slova po Z, slova s i,í po Z

M – MIN – str. 11/22 a,b

PS str. 4/1,2, 5/3 – převody – m,dm,cm

sloupeček – str. 5

AJ – procvičování slovní zásoby, konverzace – uč. str. 51/3

PS str. 45/6

 

DÚ – ČJ – PS – str. 29/4 – doplnit i,y

M – PS – str. 5/2

do pondělí – AJ – list – slovíčka

zítra donést čtenářskou kartu

 

29.3.

ČJ – doplňovačka vyjm.slova po V

PL – oprava i/y v dopisu

vyjm.slova po Z – uč. str. 93

PS – str. 29/1

M – MIN – str. 1/2, 10/20

PS str. 3/1, 4/3,4, 5/1

AJ – zápis do sešitu – Have you got a/an…? Yes, I have. No, I haven´t

konverzace

uč. str. 51/3 – poslech

4.-5. hod – Robotická ruka

DÚ – ČJ – PS str. 29/3

M – MIN str. 11/21 a,b,c,d

 

28.3.

ČJ – uč. str. 91/2 – doplňování i,y

M –  MIN str. 7/14, 8/16

PS – 54/1,3,4

AJ – procvičování – Have you got a….? Yes, I have. No, I haven´t

PS str. 44/3, 45/4

Sloh – PS str. 25

PRV – voda – brainstorming – ve dvojicích

uč. str. 51, PS str. 43/2

 

DÚ – ČJ uč. str. 91/2 – napsat do sešitu ČJ otázky + odpovědi (celou větou)

M – MIN – str. 10/19 b

PRV – str. 43/1

 

25.3

Třídnická hodina

ČJ – recitace básní, četba – Povídání o pejskovi a kočičce

Geom – rýsování – přímky, kružnice, PS str. 57 – 1 místnost vybarvit kachličky, str. 60 – bludiště

PRV – třídění odpadu – PL – nalepení do sešitu

 

24.3.

ČJ – diktát

práce s kartičkami

PS str. 28/1,2

M – PS str. 53 celá, 54/2

MIN str. 8/15

Pís – str. 7,8

 

DÚ – ČJ – doplňovačky – sloupeček + cvičení č.1

M – MIN str. 7/13

Pís – str. 9

 

23.3.

ČJ – doplňovačka – vyjm. slova po V, procvičování –  vy-,vý-

uč. str. 90/2,4,5

PS str. 27/2,3

M – PS str 51 celá, 52/2,3

MIN str. 6/11, 6/12a – první sloupeček

AJ – test

– do žlutého sešitu – My favourite toy is … + nakreslit

– procvičování – Have you got ….? Yes, I have. No, I haven´t.

 

DÚ – ČJ – PS str. 27/3 a

M – MIN str. 6/12 a,b

 

22.2.

ČJ – doplňovačka – vyjm. slova po S

uč. str. 89/4 – s kartičkami i,y

PS str. 26/3

uč. str. 90/1 – do sešitu obrázky + záludná dvojice

M – test

MIN – str. 9 celá (případně dokončit)

AJ – uč. str. 51 – Have you got a …? Yes, I have. No, I haven´t.

– představujeme si svoje oblíbené hračky

PS str. 44/1

PRV – Chráníme přírodu – uč. str. 50, PS str. 42 celá

HV – zpěv, rytmické tleskání, 2/4 takt

DÚ – ČJ PS str. 27/1

 

21.3.

ČJ – doplňovačka – vyjm. slova po S

PS – str. 25/1,4

uč. str. 89/1 – obrázky do sešitu + záludné dvojice, 89/3

M – PS str. 48/3,4, str. 49,50 celá

AJ – konverzace, PS str. 43/5,6

uč. str. 49/3

uč. str. 50/1,2 – Toys

Sloh – PS str. 22,23

PRV – Uhlí, ropa – uč. str. 49, PS str. 41 celá

 

DÚ – ČJ – PS str. 26/1,2 – doplnit i,y

Sloh – dokončit str. 23

 

18.3

ČJ – čtení – čítanka – bratři Grimmové – Dupynožka

básně k Velikonocům – vybrat jednu, nalepit do sešitu čtení a naučit se do příštího pátku

M – Matematický klokan

geometrie – procvičování rýsování kružnic

PS – str. 56/1 – první 3 obrázky dlaždic

PRV – horniny a nerosty

PS str. 40/1,2

 

15.3.

ČJ – opakování – vyjm. slova po S, hra s kartičkami

– výskat, zvykat, žvýkat – obrázky nalepit do sešitu ČJ

PS – str. 25/3

M – MIN – str. 5/10

PS – str. 46 celá, 47/1,2,3

AJ – konverzace, procvičování uč. str. 48/49 – What room is this?

PRV – přírodniny, suroviny, výtvory – PS str. 39/1,4

nerosty a horniny – uč. str. 47,48

HV – opakování – 2/4 takt, Beskyde, Beskyde – rytmický doprovod

zpěv – známé písně + nová Na rozlúčení

 

DÚ – ČJ – uč. 88/1 – vypsat slova příbuzná, záludnou dvojici

M – PS str. 48/1

– kdo nemá, dokončit 5 sloupec v PL

AJ – PS str. 43/4

 

14.3.

ČJ – vyjm. slova po V – na zítřek nachystat kartičky

vy, vysoký, výt – uč. str. 87/3 – použít slova ve větách, 87/4,5

PS – str. 24/1,2

M – opakování – římské číslice, sčítání a odčítání pod sebou

MIN – str. 5/9 a,b

PL – první dva sloupečky

AJ – konverzace ve dvojicích – seznamovací fráze, otázky Is he clever? apod.

– The house and the rooms – uč. str. 84/1,2

PS str. 42/1,2

Sloh – str. 21/5,6

PRV – uč. str. 46 – opakování, diskuze k poškozování přírody v důsledku získávání surovin

– procházka – přírodniny, výrobky

 

DÚ – ČJ – PS str. 24/3

M – další 2 sloupečky z PL

 

4.3.

ČJ – čtenářská dílna

Geom – kružnice, PS str. 40/5, 41/1,2,3,4,  42/3

PRV – minulost-současnost-budoucnost – PS str. 38/1,4

– lidské výtvory – uč. str. 46

 

3.3.

ČJ – diktát

– vyjm. slova po V – uč. str. 86/2, PS str. 24/1,2 (řada vyjm. slov)

– vy, vysoký, výt  – uč. str. 87 – opsat do sešitu + nalepit obrázky

+ záludné dvojice

Písanka – str. 6 (str. 5 dobrovolně)

M – MIN – str. 3/6, 4/7,8 (dopočítat za DÚ)

 

2.3.

ČJ – doplňovačka po S

PL – druhá strana – 1,2

uč. str. 84/2,4,5,6, do sešitu ČJ – sypat X sípat

M – MIN – str. 2/4

PS str. 35/4, 36/1,2

procvičujeme kružnice na volný papír/sešitu geometrie

PS – str. 42/1,2

AJ – čteme uč. 44, hrajeme divadlo

PS 41/3,4

 

DÚ – ČJ – PL druhá strana – domečky

M –  MIN – str. 2/3, 3/5

 

1.3.

ČJ – kartičky s vyjm. slovy – procvičování

slova s i,í po S – viz PS str. 22

M – PS str. 35/1

35/2 – vypočítat do sešitu M i se zkouškou

AJ – konverzace

PS str. 40/1,2

uč. str. 44 – čtení + překlad

PRV – test

– minulost, současnost, budoucnost – uč. str.

HV – 2/4 takt, PS str. 9, zpěv

 

DÚ – ČJ – PS str. 23/1

M – PS str. 35/3

AJ – čtení – uč. str. 44