Základní škola

4. A Třída

Třídní učitelka

Mgr. Ludmila Hladká
E-mail: hladka@skolasyrovice.cz

}

Rozvrh

1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ VL
Úterý ČJ M AJ ČJ
Středa ČJ M AJ VL
Čtvrtek TV TV ČJ ČJ M
Pátek ČJ M VV VV HV
p

info

25.11.
ČJ – PS 27/celá – diktát cv. 5 – přepsat do čj1
Geo – rýsování do sešitu – polopřímky, kolmice, bod, úsečky
VV – mé oblíbení zvířátko – kresba tužkou, tempery
Hv – nácvik na vystoupení

24.11.
ČJ – čt. dílna, společná četba
M – 41/sloupečky :2, :3
DÚ: ČJ – oprav čj1

15.11.
ČJ – uč. 24/7 ústně, do sešitu čj1, uč. 35/4,5, Ps 29/1,2,3
vidět, viset, visutý, viklat, vinout, zavilý – nazpaměť
DÚ: PS 29/1,2 – dokončit
M – písemka – počítání se závorkami, násobky 6,7,8,9
    – stavby z krychlí – práce s kostkami,
    – rychlíci – min 8/16 – zítra společně dokončíme
DÚ: PS 37/2
AJ – test nanečisto z lekce 4, slovíčka
Sloh – popis hračky – PS 6/4, 7/5 v celých větách, obrázek

14.11.
ČJ – třídnická hodina, upevňování učiva
M – min 8/15a,b – b) za domácí úkol
AJ – My town – procvičování učiva, zítra test
Vl – Velká Morava – test

11.11.
ČJ – báseň sv. Martin, uč. 33,34, PS 29/3
    – PS 18/2,3
Geo – test, opakování
VV – vitráž
Hv – nácvik písní adventních a zimních

10.11.
Tv – míčové hry
ČJ – čtenářská dílna
M – PS 36/2,3, procvičování pamětného sčítání a odčítání

9.11.
ČJ – diktát – zz, dd apod., PS 18/1,2, uč. 34/ modrá tabulka, PS 29/3
M – min 7/14a,b
AJ – My town – projekt – mapa
Vl – Velká Morava – v pondělí písemka

8.11.
ČJ – uč. 22/2,3 – do sešitu čj2 vyznač předponu, zkus i kořen a příponovou část, popř. koncovku
    – PS 18/2 DÚ
    – uč. 34/ modrá tabulka – vymyslet věty
M – min 7/13a,b  36/1
    – DÚ:PS – 36/2 
AJ – uč. 22 – poslech lze najít: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=global&selLanguage=en
      – odpověz na otázky
Sloh – PS – uč. 6/1,2,3 – příště donést znovu hračku na popis

7.11.
ČJ – třídnická hodina
M – PS 35 celá
AJ – uč. 21, upevňování učiva

Vl – Velká Morava – PL – skupinky – ve středu dokončení s hodnocením

4.11.
ČJ – uč. 36/6 – ústně, písemně
     – uč. 22/1, PS 18/1
Geo – vzájemná poloha přímek –
rovnoběžky, různoběžky, kolmice
opakování
VV- podzimní krajina – malba tempery
Hv – zpívání, opakování teorie

 

 

3.11.

Program – Réva – cimbálová skupina 
Čtenářská dílna – tričko pro postavu z knihy
M – PS 33/sloupeček
 

 

2.11.
ČJ – PS 17/3a, b – DÚ + oprava čj2
M – min 6/11b), DÚ:32/2
AJ –  my town, napsat slovíčka L4 – next to, opposite
Vl – skupinky Velká Morava uč. 18,19 + PL budeme vyplňovat v Po 
DO PÁTKU: dobrovolný úkol – sloh – Můj mazlíček
 

 

1.11.

ČJ – uč. 21 – procvičování, zítra písemka (str. 21), PS 16/1, 17/1
M – PS 30/1,2, 31/1,2, min 6/11a – dokončit doma
AJ – uč. 20, PS 20
sloh – str. 9, dobrovolný DÚ: popis mazlíčka na papír nebo do sešitu -+ obrázek 

 

 

 31.10.
ČJ – pracovní listy
M – třídnická hodina
AJ – pracovní list, slovní zásoba Halloween
VL – Staré pověsti české, uč. 16,17

 

25.10.
ČJ – uč. 21/2,3
M – PS 28/1, 29/2,29/sloupeček – 8 příkladů
AJ – opakování, zkoušení PS 18,19