Základní škola

4. B Třída

Třídní učitelka

Mgr. Sylvie Brulíková
E-mail: brulikova@skolasyrovice.cz

}

Rozvrh

 

  1.h 2.h 3.h 4.h 5.h 6.h
Pondělí ČJ M AJ VV VV
Úterý ČJ M AJ ČJsl
Středa AJ M VL ČJčt ČJčt
Čtvrtek ČJ M TV TV
Pátek ČJ Mg VL HV
p

Info

27.9.

ČJ – báseň – přednes

        slova spisovná a nespisovná, PS 10/1,2

M – PS 17/2,3

        MIN – 3/5a), 5/6 – 2x,3x,4x

AJ – procvičování – konverzační otázky

        slovíčka What´s in the house, uč. 10 celá

         PS 10 celá

Sv. Václav – projektová hodina

 

DÚ – Čj PS 10/4

         M – MIN 3/5b

         AJ – slovíčka  – napsat a vybarvit, nalepit

 

26.9.

ČJ – PS 9/2c), 9/3

M – PS 15 celá, 17/1 – 3 sloupečky

AJ – procvičování – Can you… ?

        uč. 8 – reportér – konverzace ve dvojici

        PS 9/7,8

        uč. 9 – The Dragon Crown – poslech + porozumění textu, kresba do sešitu AJ

 

DÚ – M – poslední sloupeček PS 17/1 – rozepsat a vypočítat do seš.M

         AJ – v pondělí 3.10. – MINITEST (učivo uč. s. 2-8)

          – dokončit obrázek v sešitu

 

23.9.

ČJ – uč. 11/3, 12/2

        PS 9/1,2a)

Geom – rýsování do sešitu – kolmice, kružnice

              PS – úsečky – měření délky – 9/1 – dokončení, 10/1a)

Vl – státní znaky – zápis do sešitu, hymna ČR – PL

       skupinová práce – volby

 

22.9.

ČJ – diktát

      – slova protikladná, souznačná – PS 8/1,2,3

      – uč. 11/3

M – PS 16/1,2 

Př – půda – naučné video, uč. s. 7 + zápis do sešitu

 

DÚ – ČJ – PS 8/4 (vypsat pouze dvojici protikladných slov, nikoliv celé věty)

 

21.9.

AJ – Bingo 

      – uč. 8 celá, PS 8/5

M – živé pexeso – sčítání a odčítání s přechodem desítky

       PS 14/3

       MIN 2/3 a,b

Vl – opakování – státní symboly

       PS 3/2,3, armáda, NATO

Čt – čtenářská dílna

 

DÚ – AJ – PS 8/6

         M – MIN 2/4 a,b

 nezapomenout napsat opravu diktátu

do TV – švihadlo, půjdeme pravděpodobně do sokolovny – vhodná obuv

 

 

20.9.

ČJ – uč. 10/3,4

        PS 7/2,3

       – slova protikladná, souznačná  – PS s. 8/1a)

M – živé pexeso – násobení

       PS 14/1

Př – pokus se svíčkou

      – uč. s. 6 – světlo a teplo – zápis do sešitu

 AJ – Simon says

       – konverzace

       – uč. s. 7 celá, PS 6/2 – obrázek za DÚ, 7/3,4

Sloh – příběh – osnova – PS s.2

 

DÚ – ČJ – uč. 11/2 – vybrat z nabídky a dvojici napsat do sešitu ČJ

               – do příštího úterý – báseň Září (Jiří Havel)

         M – PS 14/2

          AJ – PS 6/2 – nakreslit obrázek

 

 

19.9.

ČJ – PS 6/2 – práce i s atlasem – mapa Evropy

        uč. 10/1 – slova jednoznačná, mnohoznačná 

M – král počtářů – násobilka

       PS 12/2, 13 celá, sloupeček za DÚ

AJ – říkanka – zkoušení     

      – Sports time – uč. s. 6 – celá, slovíčka (nalepit do sešitu)

      – procvičování – I can, I can´t….

       PS -6/1  

 VV – sova – voskovky+vodovky

 

DÚ – ČJ – PS 7/1

        M – PS 13/sloupeček

         AJ – slovíčka – přiřadit, vybarvit a nalepit

 

16.9.

ČJ – PS 4/10, 5/11 – základní sklad. dvojice, 5/12 – spojky

VL – uč. s. 5, 6

        PS – 2/4, 3/1

kouzelnické představení

 

15.9.

ČJ  – diktát

        PS s. 4/7 (doplnění, a)) 4/8

M – PS s. 10/sloupeček násobení, dělení

       11 celá, 12/3,4

PŘ – vzduch – zápis do sešitu, osmisměrka

       – teplo, světlo – uč. s. 6

 

DÚ – ČJ – PS s. 4/9

         M – PS s. 12/1

 

AJ – procvičování – hudební nástroje + konverzace

     – Who can play the violin? (uč. s. 5)

     PS 5/9 – říkanka

M – zaokrouhlování – opakování a procvičování

      PS s. 8/1,2,4,5

      – procvičování – odečítání dvouciferných čísel s přechodem desítky

VL – opakování – ČR, obyvatelstvo uč.4

       – zápis do sešitu 

čtení – čítanka (Hlavně, že jsme na vzduchu; Cirkus)

          – Bylo nás pět

 

 

DÚ – AJ – do pondělí – říkanka PS 5/9

          M – PS 8/3

 

13.9.

ČJ – opakování – sl.druhy

      – uč. 7/10 – ústně

        PS 3/5

M – sčítání a odčítání pod sebou – dvojciferná čísla – do sešitu M

      PS 6/4, sloupeček s.7

PŘ – dokončení PL voda + vlepení do sešitu

      – video – Koloběh vody

     – uč. s.5 – vzduch

AJ – I can play the piano. Can you play the trumpet? Yes, I can. No, I can´t – do sešitu AJ

      – procvičování – sl. zásoba – Music time

      – do slovíčka – vlepení do sešitu

        uč s. 5, PS 4/7, 5/8

Sloh – dokončení vyprávění z min.týdne

 

DÚ – ČJ – do sešitu z uč. s. 7/10

         M – PS 7/3

 

12.9.

ČJ – uč. 6/8,9

       opakování – vlastní jména osobní a místní

       PS – s. 3/5

M – PS 5/sloupeček, 6/2,3,4, 7/2

 AJ – opakování – What´s this? It´s a/an

                            – otázky – PS 3/4,5

         -Music time – uč. 4, PS 4/6

 

 DÚ – ČJ PS 2/3

          M – 6/sloupeček

          AJ – slovíčka – doplnit a nakreslit

9.9.

ČJ – uč. 5/4

        PS 3/4

Geom – úsečka, přímka

              PS – s. 4/1, 7/1, 9/1a

VL – PS  2/1,2,3

HV – zpěv

PČ příští týden – prosím, donést různobarevné luštěniny – od každého po hrsti (fazole, čočka, hrách,..), lze i např. zrnka obilí, sušená kukuřice

Děkuji.

 

 

8.9.

ČJ – procvičování měkkých, tvrdých souhlásek, diktát

        PS s. 2/1 a,b,c, 2/2

M – král počtářů – násobilka

     – sloupeček s. 4, s. 5/1,2

     – MIN – 1/2

PŘ – voda – uč. 4, zápis do sešitu, prac. list

 

7.9.

AJ – konverzace

      – uč. s. 2-3, PS s. 2 celá

M – min – 1/1 a,b + procvičování násobilky (1-10)

       PS – s. 4/2,3,4

VL – krátké video o ČR (decko.cz), povídání o ČR

       uč. s. 2,3

Čtení – Karel Poláček: Bylo nás pět

          – čítanka – s. 3 celá

 

6.9

ČJ – opakování – hlásky, slabiky, sestavování slov z daných písmen

        PS 2/1 – báseň – hledáme rýmy

M – opakování – PS 3/celá

PŘ – úvod – živá a neživá příroda, uč. s.3, PS 2/1,2

AJ – opakování z 3.ročníku- questions and answers

         uč. 2-3

Sloh – vzpomínáme na prázdninové zážitky – osnova + vyprávění – dokončení příští hodinu