Základní škola

Školní družina

Vyučující

Romana Schusterová – druzina1@skolasyrovice.cz 
Ivana Batelková – druzina2@skolasyrovice.cz 
Silvie White – druzina3@skolasyrovice.cz 
a školní asistentka Stanislava Žitňáková

p

info

 

Denní režim družiny
11.40 – 12.00: oběd po 4.vyučovací hodině
12.35 – 13.00: oběd po 5.vyučovací hodině
13.00 – 14.00: pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)
14.00 – 15.00: odpočinek a zájmové činnosti
15.00 – 15.30: svačina
15.30 – 16.30: odpočinkové činnosti, volná hra, příprava na vyučování (se souhlasem rodičů – netýká se žáků 1. ročníku)

———————————————————————————-

PLATBA ZA ŠD
2.000,- Kč za školní rok 2022/2023

Úhradu uvedené částky proveďte bezhotovostně na účet školy 30015-4055246399/0800 pod variabilním symbolem 1061 v co nejkratším termínu.

Děkujeme 🙂

Směrnice ŠD