Základní škola

Školní družina

p

info

 


Výlet do Otevřené zahrady Brno

Dne 6.10.2021 jede školní družina na výlet do Otevřené zahrady na program “Podzim v zahradě”.

Roztopíme pec a upečeme kváskový chleba a z posbíraných jablek vylisujeme mošt.
Půjdeme se podívat za králíky, slepicemi a ovcemi a vyrazíme i na pole. Upečený chléb i mošt ochutnáme a nakonec si užijeme šifrovací hru.
Odjezd 12:30, návrat 16:30.

Pokud mají děti o výlet zájem, v družinových deníčcích mají přihlášku 😉 .

https://www.otevrenazahrada.cz/podzim-v-zahrade 

———————————————————————————-

Denní režim družiny
11.40 – 12.00: oběd po 4.vyučovací hodině
12.35 – 13.00: oběd po 5.vyučovací hodině
13.00 – 14.00: pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)
14.00 – 15.00: odpočinek a zájmové činnosti
15.00 – 15.30: svačina
15.30 – 16.30: odpočinkové činnosti, volná hra, příprava na vyučování (se souhlasem rodičů – netýká se žáků 1. ročníku)

———————————————————————————-

PLATBA ZA ŠD
2.000,- Kč za školní rok 2021/2022

Úhradu uvedené částky proveďte bezhotovostně na účet školy 30015-4055246399/0800 pod variabilním symbolem 1061 v co nejkratším termínu.

Děkujeme 🙂

Vnitřní Směrnice ŠD

Vyučující

Romana Schusterová
Ivana Batelková
Silvie White
Bc. Monika Lovětínská