Školní družina

Všeobecné informace

Vyučující

Romana Schusterová – druzina1@skolasyrovice.cz
Ivana Batelková – druzina2@skolasyrovice.cz
Silvie White – druzina3@skolasyrovice.cz
Hana Šichtancová
a školní asistentka Stanislava Žitňáková

p

info

 

Denní režim družiny

6.30 hod. – do 7:15 hod. příchod do ŠD,

převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

11:40 hod. – 13:00 hod.

oběd, osobní hygiena, volná činnost,

13:00 hod. – 14:00 hod. 

odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory/,

14:00 hod. – 16.00 hod. 

činnost zájmová – aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod., rekreační činnost

16.00 hod. – event. 16.30 hodin

osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, možné vypracování domácích úkolů,

rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání a úklid herního prostoru ve třídě, individuální odchody domů.

———————————————————————————-

PLATBA ZA ŠD
2.000,- Kč za školní rok 2023/2024

Úhradu uvedené částky proveďte bezhotovostně na účet školy 30015-4055246399/0800 pod variabilním symbolem 1061 v co nejkratším termínu.

Děkujeme 🙂

Směrnice ŠD

Vnitřní řád ŠD 2024

ŠVP školní Družina Nový