Zápis do 1. ročníku – ŠR 21/22

23. 3. 2021

Vážení rodiče,
letošní zápis do první třídy proběhne bohužel opět netradičně, bez dětí, a to v období od 1. – 30. 4. 2021.

Přihlášku k základnímu vzdělávání můžete odevzdat těmito způsoby:
osobně – vždy v pondělí či středu od 9.00 – 13.00 hod. v kanceláři vedení školy
(budova ZŠ – sborovna)
poštou
datovou schránkou – dat. schránka školy: f8wmh42
e-mailem, ovšem POUZE s elektronickým podpisem

Potřebné náležitosti nutné k odevzdání

* Vyplněný formulář:
– přihláška k základnímu vzdělávání:
prihlaska-k-zakladnimu-vzdelavani-zapisni-listek-b648a
nebo
– žádost o odklad povinné školní docházky
zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky-775b7

* kopii rodného listu dítěte
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě nejasností se obracejte na vedení školy.

Jak můžete pomoci svým dětem, aby přechod do školy proběhl co nejvíce v pohodě?

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé
chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast
posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za –
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání,
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace
ve známém prostředí apod.

A co by dítě mělo před vstupem do 1. třídy zvládat?

• Správně vyslovovat všechny hlásky
• Rozeznat hlásku na začátku slova
• Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
• Zazpívat písničku, říci básničku
• Poznat barvy
• Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
• Poznat základní geometrické tvary
• Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
• Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
• Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
• Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip.

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...