Zápis do 1. třídy 2020

Vážení rodiče,

dne 7.4. od 13.00 – 17.00 hod. proběhne v naší základní škole zápis do prvních tříd.

Od 5.3. si můžete vyzvedávat formuláře potřebné k tomuto účelu
– žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
– žádost o odklad povinné školní docházky
a to buď osobně PO – ČT, od 8.00 – 15.00 hod. v kanceláři hospodářky školy (budova MŠ – kancelář u školní kuchyně),
nebo emailem – sekretariat@skolasyrovice.cz – do obsahu je však NUTNÉ uvést jméno dítěte a o který formulář žádáte.
V případě nejasností volejte na tel. 515 221 148.

Potřebné doklady k zápisu:
– rodný list dítěte
– OP zákonného zástupce (u cizích státních příslušníků pas)
– žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář vydaný sekretariátem školy) podepsaný oběma zákonnými zástupci.

Děti, kterým byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí letos znovu a dostaví se také k zápisu.
V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, kontaktujte prosím ředitelku školy.

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti.
Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu.
Zápis do ZŠ není “přijímací zkouška” :-).

• Správně vyslovovat všechny hlásky
• Rozeznat hlásku na začátku slova
• Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
• Zazpívat písničku, říci básničku
• Poznat barvy
• Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
• Poznat základní geometrické tvary
• Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
• Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
• Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
• Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip

Zápis ZŠ z pohledu zákona si můžete přečíst §36 § 37 školského zákona Plnění povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky:

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:
– žádost o odklad povinné školní docházky (formulář vydaný sekretariátem školy)
– doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
– doporučení pediatra dítěte.

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Fotogalerie ZŠ

Družina – Fotogalerie 2019

Družina – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="25" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...