Zápis ze školské rady, která proběhla v září, zde: Zápis Ze Zasedání školské Rady Září 2023

Kontakty na členy naší školské rady: 

Lenka Vrbecká Doležalová  <lenka.dolezal@gmail.com> – předsedkyně rady 
Malina Tomáš <Tomas.Malina@walter-machines.de>;
Mgr. Pavlína Jouklová <pavlina.jouklova@gmail.com>;
Mgr. Sylvie Brulíková <brulikova@skolasyrovice.cz>;
Mgr. Ivana Hradecna <hradecna@skolasyrovice.cz>;
Zahradníková Eva <Zahradnikova.Eva@fnbrno.cz>