Školní potřeby pro žáka 1. ročníku ZŠ

22. 6. 2021

Školní potřeby pro žáka 1. ročníku ZŠ

Sešit č. 511, A5 s pomocnými linkami, 2 ks (511+)
Sešit č. 644 – A6, linkovaný, 1 ks + obal A6, 1 ks (vhodnější je pevnější obal)
Obaly A5, 5 ks (pevnější obal)
Obaly A4, 5 ks (pevnější obal)
Výkresy A4 (40 listů, v jedné sadě je obvykle 20 listů)
Barevné papíry A4, 1 sada
Tužka trojhranná č. 2, 2 ks
Plastová obálka s drukem A4
Tečky a číslice
Desky na písmenka/abecedu A4, na výšku otevírací
Desky na číslice A5, na šířku otevírací (nemusí být, stačí stáhnout do gumičky)
Roller Stabilo, (pro leváky, praváky)
Plastová modelovací podložka A3

Do výtvarné výchovy:
Hrníček plastový, (popř. kelímek od jogurtu, ramy),
Hadřík, plastový ubrus na lavici – rozměr 50x60cm,
Zástěra (stará košile/tričko)

Do tělesné výchovy:
Tepláková souprava, tričko, kraťasy, ponožky, tenisky, vše uložit do pytlíku (vhodnější plátěný/látkový pytlík)

Látkový ubrousek na svačinu
Přezůvky/papuče uzavřené (nikoliv pantofle), uložit do pytlíku

Vše, prosím, podepište.

Informace pro zákonné zástupce předškoláka

Základní informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do ZŠ, naleznete v „Desateru pro rodiče dětí předškolního věku“ –

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
Jak můžete pomoci svému dítěti – oblasti, na které je třeba se zaměřit:

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo svůj zájem, trpělivě je vyslechněte…
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – tablet, mobil, PC nenahradí lidské slovo a osobní kontakt…
• Rozvíjejte řeč – komentujte své společné aktivity, plánujte další činnosti, dítě získává schopnost postupně řídit své chování…
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost, zodpovědnost, motoriku, vlastní organizaci práce…
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete jeho slovní zásobu…
• Vybírejte vhodné hry, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky… rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte, rozvíjíte smysl pro fair play, trpělivost, posilujete soustředěnost, pozornost, vytrvalost, zejména záměrnou paměť, tolik důležitou pro zapamatování si pomůcek, úkolů na další den ve škole…
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání…
• Dbejte na pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična…, rozvíjíte koordinaci pohybů…
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky…
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace v ne/známém prostředí…
• Trénujte trpělivost, úsilí, cílevědomost…, postavte dítě před určitou problémovou situaci, kterou je třeba vyřešit, byť s potřebnou podporou, radou, pomocí dospělého…
• „Otužujte“ dítě v „citové“ samostatnosti a schopnosti kontrolovat a řídit své chování, nechte dítě zažít drobný neúspěch, odložte splnění přání na pozdější dobu/do druhého dne, veďte dítě soustředit se i na činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé – přesto přijmout úkol a dokončit jej…

Fotogalerie ZŠ

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...