Stávka zaměstnanců

Vážení rodiče,

dle práva, které je zakotveno v čl.27 odst. 4,  Listiny základních práv a svobod, se dne 27. 11. 2023 všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Syrovice připojí ke stávce, kterou vyhlašuje a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Z důvodu nemožnosti zajištění provozu bude v tento den pracoviště školy, školky, družiny a školní jídelny uzavřeno. 

O stávce nerozhoduje ředitel školy, ale zaměstnanci. Ti vytvářejí stávkový výbor a ten nejpozději tři dny před stávkou oznámí řediteli, kolik zaměstnanců se stávky zúčastní. Zaměstnanci naší organizace se k připojení rozhodli jednomyslně. 

Zde je stanovisko, se kterým se ztotožňujeme:

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR ke stávce, vyhlášené Českomoravským odborový svazem pracovníků školství na pondělí 27. 11. 2023.

Rada se shodla na následujícím:
Úlohou ředitele školy, coby zaměstnavatele, není organizovat stávku jako takovou.
Přesto vzhledem k současné situaci, doporučujeme ředitelům škol své pedagogy podpořit, pokud se škola pro tuto akci rozhodne.
Co nás k tomu vede?
I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se především o:
● Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

● Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

● Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.).

● Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

● Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají intenzivně ke zkvalitnění výuky ( což by znamenalo zamezení možnosti výuky v menších skupinách, dělení ročníků do méně početných tříd…).

● Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě (tzn. omezení počtu asistentů ve škole, omezení hodin přímé podpory žáků, která se dotkne celých kolektivů tříd).

● Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).
Jsme přesvědčeni, že právě v době krize lze dokázat konkrétními opatřeními skutečné priority státu.
Za Radu AŘZŠ, Mgr. Ing. Luboš Zajíc, MBA, prezident Asociace ředitelů ZŠ ČR.

Předseda ČMOS PŠ František Dobšík rodičům – Dopis Stávka RODIČE (1)

Pro lepší zorientování se a pochopení jednoho z bodů problému přikládáme článek, kde je popsána zkušenost z jiné školy, nicméně i nám velmi blízká – https://medium.seznam.cz/clanek/knihomolka-lesk-a-bida-skolnich-jidelen-plat-horsi-nez-u-popelaru-pozadavky-jak-v-5-hotelu-31457

Pokud se odbory s Ministerstvem školství v průběhu týdne dohodnou a stávka bude zrušena, budete neprodleně informováni.

Děkujeme za pochopení
Kolektiv ZŠ, MŠ a ŠJ Syrovice 

 

Fotogalerie ZŠ

Střípky z ŠVP

Střípky z ŠVP

... a ještě něco málo ze včerejších nejen lesních her   Den čtvrtý - ČTVRTEK Ani dnes se děti přírodě nevyhnuly. Inu Beskydy na ně dýchají ze všech světových stran, tak proč toho nevyužít 😉 . A že mají stále co objevovat je zřejmě z fotky malého říčního...

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE :-)

Slavnostní vyhlášení prací – AKTUALIZACE 🙂

Dne 11. 1. 2024 se uskutečnilo vyhlášení literárně - výtvarné soutěže na téma "Nekonečný svět fantazie" v rámci projektu Jižní Morava čte, do kterého se naše děti také zapojily. A jak to dopadlo?  kategorie próza / 1.-5. tř./ 3. místo Kryštof Gallina, ZŠ Ořechov...