Volby do školské rady

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením §167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze svých řad, v naší škole to jsou dva zástupci.

Od dnešního dne, tedy 19.10. 2021 můžete v souladu s volebním řádem pro volby do školské rady předkládat volební komisi prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí své návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Váš návrh musí obsahovat:

  • návrh kandidáta – jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště 
  • jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, 
  • čestné prohlášení kandidáta
  • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáte, že souhlasí se svou kandidaturou

Formulář pro tyto účely naleznete zde: Formulář Volby školská Rada

Návrhy kandidátů přijímá volební komise nejdéle do 26. 10. 2021. Poté bude listina kandidátů z řad zákonných zástupců zveřejněna na našich webových stránkách.

Volby proběhnou 1. – 3. listopadu 2021 v rámci třídních schůzek. 

Fotogalerie ZŠ

ŠVP – střípky z dnů

ŠVP – střípky z dnů

Den pátý - PÁTEK 🙂  Dnes už žádná rozcvička... Jde se balit!  Fáze č. 1 - ven z postelí 🙂  Fáze č. 2 - kufry ven 🙂 My vám ty medaile přivezeme!!! A co ještě podnikneme do oběda?   ...

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...