Volby do školské rady

Vážení rodiče,

v souladu s ustanovením §167 školského zákona se povinně zřizuje při základní škole školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Zákonní zástupci volí třetinu školské rady ze svých řad, v naší škole to jsou dva zástupci.

Od dnešního dne, tedy 19.10. 2021 můžete v souladu s volebním řádem pro volby do školské rady předkládat volební komisi prostřednictvím třídních učitelů Vašich dětí své návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Váš návrh musí obsahovat:

  • návrh kandidáta – jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště 
  • jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele, 
  • čestné prohlášení kandidáta
  • vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáte, že souhlasí se svou kandidaturou

Formulář pro tyto účely naleznete zde: Formulář Volby školská Rada

Návrhy kandidátů přijímá volební komise nejdéle do 26. 10. 2021. Poté bude listina kandidátů z řad zákonných zástupců zveřejněna na našich webových stránkách.

Volby proběhnou 1. – 3. listopadu 2021 v rámci třídních schůzek. 

Fotogalerie ZŠ

Družina – Fotogalerie 2019

Družina – Fotogalerie 2019

[ngg_images source="albums" container_ids="25" display_type="photocrati-nextgen_basic_compact_album" gallery_display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" galleries_per_page="0" enable_breadcrumbs="1"...