Zápis do první třídy / odklad / přípravná třída

Vážení rodiče,
letošní oficiální zápis do první třídy proběhne z důvodu rekonstrukce školy bohužel netradičně, bez dětí, a to v období od 18. – 21. 4. 2022. 

Přihlášku k základnímu vzdělávání můžete odevzdat těmito způsoby:
 osobně – vždy od úterý do čtvrtka od 9.00 – 14.30 hod. u vedoucí ESU školy, M. Hanzelové v kanceláři vedení školní jídelny
(budova MŠ – vchod od jídelny)
– poštou
– datovou schránkou – dat. schránka školy: f8wmh42
– e-mailem, ovšem POUZE s elektronickým podpisem

Potřebné náležitosti nutné k odevzdání

Vyplněný formulář:
– přihláška k základnímu vzdělávání:
Prihlaska K Zakladnimu Vzdelavani Zapisni Listek B648a
nebo
– žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost O Odklad ZŠ

* kopii rodného listu dítěte
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud bude mít vaše dítě odklad a máte zájem o přípravnou třídu, je potřeba se k této formě vzdělávání také přihlásit.

Formuláře pro zápis do přípravné třídy zde:
žádost Přípravná Třída Syrovice Dotazník
Žádost Zařazení NULTA

Způsob přihlášení do přípravné třídy je stejný jako v případě zápisu – viz výše. 

Jakmile se škola přestěhuje zpět do svých prostor, bude pro děti připraven náhradní program, aby si mohly i tak svůj zápis do školy užít.
V případě nejasností se obracejte na vedení školy.

_____________________________________________________________________________________

Jak můžete pomoci svým dětem, aby přechod do školy proběhl co nejvíce v pohodě?

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou
činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé
chování.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost
a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti
rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové
obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast
posiluje citovou zralost dítěte.
• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za –
výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična,
prospěje i vám.
• Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání,
odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní
každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká
nového v době školní docházky.
• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní
společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace
ve známém prostředí apod.

A co by dítě mělo před vstupem do 1. třídy zvládat?

• Správně vyslovovat všechny hlásky
• Rozeznat hlásku na začátku slova
• Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
• Zazpívat písničku, říci básničku
• Poznat barvy
• Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
• Poznat základní geometrické tvary
• Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
• Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
• Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
• Samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip.

Fotogalerie ZŠ

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Výlet 2. třídy a 3.B – ZOO Brno

Včera byli naši druháci a třeťáci navštívit brněnské ZOO. Určitě si donesli spousty legračních historek a zážitků, jak už to na takových výletech bývá 🙂  . A i když jsme s nimi všichni nebyli, můžeme alespoň pomocí momentek nasát tu dobrodružnou atmosféru,...

Momentky z bruslení

Momentky z bruslení

Vážení rodiče,   kurz bruslení nám skončil a jak si to děti letos užily? Zde je pár dostupných momentek 🙂 Jelikož odezva na tento kurz byla velmi pozitivní, uspořádáme bruslení určitě i příští rok 🙂 ...